Dvoudenní konference „Z farmy na vidličku“ v Ostravě (26-27.září.2023)

Státní zemědělský intervenční fond, Celostátní síť pro venkov, Tematická pracovní skupina „Uplatnění lokální produkce ve veřejném stavování“ ve spolupráci se Společností mladých agrárníků České republiky, z. s. Vás srdečně zvou na konferenci Z farmy na vidličku   Program konference je zaměřený na veřejné stravování, možnosti uplatnění lokální produkce v rámci veřejných …
Pokračování textu „Dvoudenní konference „Z farmy na vidličku“ v Ostravě (26-27.září.2023)“

Harmonoram výzev PRV

Projektové intervence – letní kolo 22. 8. – 12. 9. 2023 33.73 Investice do zemědělských podniků 34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů 49.75 Zahájení činnosti mladého zemědělce 51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP   Projektové intervence – podzimní kolo   35.73 Technologické investice …
Pokračování textu „Harmonoram výzev PRV“

SZIF zjednodušuje zadávání zakázek v rámci projektů

Rozvoje venkova Praha 8. června 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) nově snižuje administrativní požadavky při zadávání zakázek malého rozsahu tak, že zvýšil limit přímého nákupu. Podmínky se tak narovnávají s ostatními strukturálními fondy v České republice. Žadatelé na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP se při výběru dodavatele, který …
Pokračování textu „SZIF zjednodušuje zadávání zakázek v rámci projektů“

Pravidla 1. kola příjmu žádostí SP SZP a 16. kola včetně metodiky ke střetu zájmů

1. kola příjmu žádostí SP SZP a příslušná Pravidla pro žadatele. V dalším bloku potom k 16. kolu PRV. Zveřejněny byly v pátek 2. června 2023 na webu MZe na subportálu Dotace.   Intervence Alokace (Kč) 33.73 – Investice do zemědělských podniků 4 856 343 174 34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů 2 380 000 000 49.75 – Zahájení činnosti mladého zemědělce 682 515 040 51.77 – Inovace …
Pokračování textu „Pravidla 1. kola příjmu žádostí SP SZP a 16. kola včetně metodiky ke střetu zájmů“

Naše pole 2023

foto: Profipress 13. června 9:00 až 14. června 17:00 Výstava Naše pole 2023 se uskuteční 13. až 14. 6. v Nabočanech u Chrudimi a bude se jednat již o 23. ročník této tradiční polní výstavy, kterou pořádá vydavatelství Profi Press. Široká škála odrůd bude zastoupena celkem na 895 políčkách, ochranu a výživu rostlin bude prezentovat …
Pokračování textu „Naše pole 2023“

Publikace Hospodářské výsledky zemědělských podniků ve FADN za rok 2021

Elektronicky je publikace k dispozici na této webové adrese: https://fadn.cz/wp-content/uploads/2023/03/FADN_2021_TEXT.pdf.   Pokud chcete pracovat s výsledky šetření FADN za jednotlivé roky jsou k dispozici také na webové stránce fadn.cz ve formě celé publikace nebo v xls souborech jako meziroční porovnání výsledků v tabulkách zde: https://fadn.cz/vystupy/vysledky-setreni-fadn/

Záznam webináře ke Společné zemědělské politice 2023–2027 z 29. 3. 2023

Zveřejňujeme prezentace a záznam z webináře (školení), které proběhlo dne 29. března 2023. Obsah a stopáž videa je následující: 00:01:50 – 01:12:45 – prezentace – I. pilíř 01:13:20 – 01:40.00 – dotazy – I. pilíř 01:41:45 – 02:55:50 – prezentace – II. pilíř 02:56:37 – 03:02:50 – dotazy – II. …
Pokračování textu „Záznam webináře ke Společné zemědělské politice 2023–2027 z 29. 3. 2023“

Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2023 – možnost generování předběžné deklarace Aktivního zemědělce na Portálu farmáře

Státní zemědělský intervenční fond připravuje spuštění příjmu Jednotné žádosti 2023 v polovině dubna 2023. Konec řádného termínu pro příjem Jednotné žádosti je stanoven na 15. května 2023, přičemž po tomto termínu bude žadateli až do 9. 6. 2023 umožněno podat Jednotnou žádost se sankcí za každý den prodlení. Jednotná žádost 2023 zahrnuje tato …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2023 – možnost generování předběžné deklarace Aktivního zemědělce na Portálu farmáře“

TERMÍN VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY ČMSZP BYL STANOVEN NA 20.4.2023

Vážení členové,   na základě rozhodnutí předsednictva byl stanoven termín volební valné hromady, která se již tradičně uskuteční v Hotelu u Krbu ve Vestci u Prahy, a to 20. dubna 2023. Pozvánku Vám zašleme v souladu se Stanovami svazu ČMSZP. Všechny kdo mají zájem být aktivními  v předsednictvu svazu, ať …
Pokračování textu „TERMÍN VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY ČMSZP BYL STANOVEN NA 20.4.2023“