Evropská komise schválila český Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027

  Evropská komise schválila po mnoha měsících vyjednávání s Českou republikou Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027. Oficiálně tak potvrdila pravidla, kterými se budou zemědělci v ČR řídit od 1. ledna 2023. Díky Strategickému plánu přiteče do českého zemědělství v příštích letech přibližně 200miliard korun. „Úsilí Ministerstva zemědělství …
Pokračování textu „Evropská komise schválila český Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027“

LPIS: Předpokládaná vrstva erozní ohroženosti

V registru půdy LPIS jezveřejněna předpokládaná vrstva erozní ohroženosti. I přes zveřejnění záložek s předpokládanou erozí je nezbytně nutné, aby na DPB proběhly nápočty eroze, aby tato nová data eroze byla viditelná na i DPB. Vzhledem k tomu, že nápočty budou probíhat až do pátku, bylo by vhodné, abyste se …
Pokračování textu „LPIS: Předpokládaná vrstva erozní ohroženosti“

Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP

30.8.2022 Tematické brožury, které obsahují popis podmínek jednotlivých intervencí dle aktuálního znění Strategického plánu SZP před jeho předložením Vládě a Evropské komisi. Konkrétní podmínky podpor budou obsaženy v příslušných nařízeních vlády a Pravidlech pro žadatele. Přílohy SZP – Infobrožura (PDF, 3 MB) SZP – Přímé platby od roku 2023 (PDF, …
Pokračování textu „Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP“

15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 28. 7. 2022 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 15. kolo příjmu žádostí. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 15. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova …
Pokračování textu „15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020“

INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 13. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Dne 12. 7. 2022 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a vyplnění formuláře Žádosti o platbu Programu rozvoje venkova pro žádosti v rámci 13. kola příjmu. V souladu s kapitolou 10. Žádost o platbu Obecných podmínek Pravidel pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 …
Pokračování textu „INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 13. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020“

Za českého předsednictví budou v resortu zemědělství prioritami potravinové zabezpečení, snižování spotřeby pesticidů v EU a prevence odlesňování

Potravinové zabezpečení v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, snižování spotřeby pesticidů v celé Evropské unii a prevence odlesňování a podpora lesnictví budou hlavními prioritami v oblasti zemědělství během českého předsednictví EU. Dalšími tématy, kterým se budeme v následujících šesti měsících věnovat, jsou rybolovná práva, akvakultura, označování potravin a zdraví zvířat. Úkolem České republiky …
Pokračování textu „Za českého předsednictví budou v resortu zemědělství prioritami potravinové zabezpečení, snižování spotřeby pesticidů v EU a prevence odlesňování“

VŠECHNY PREZENTACE K PROJEDNÁVÁNÍ SZP 2023 + a Strategický plán zaslaný na EK vč. připomínek EK (aktualizace 5/2022)

Níže naleznete materiály, které nám byly představeny v rámci přípravy Strategického plánu SZP.    Dne 28. 1. 2022 předalo Ministerstvo zemědělství Evropské komisi návrh Strategického plánu SZP. V příloze naleznete dokument vygenerovaný z informačního systému EK. Podmínky k jednotlivým opatřením naleznete v kapitole 5. Přílohy Návrh Strategického plánu SZP odeslaný …
Pokračování textu „VŠECHNY PREZENTACE K PROJEDNÁVÁNÍ SZP 2023 + a Strategický plán zaslaný na EK vč. připomínek EK (aktualizace 5/2022)“