Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2023 – možnost generování předběžné deklarace Aktivního zemědělce na Portálu farmáře

Státní zemědělský intervenční fond připravuje spuštění příjmu Jednotné žádosti 2023 v polovině dubna 2023. Konec řádného termínu pro příjem Jednotné žádosti je stanoven na 15. května 2023, přičemž po tomto termínu bude žadateli až do 9. 6. 2023 umožněno podat Jednotnou žádost se sankcí za každý den prodlení. Jednotná žádost 2023 zahrnuje tato …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2023 – možnost generování předběžné deklarace Aktivního zemědělce na Portálu farmáře“

TERMÍN VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY ČMSZP BYL STANOVEN NA 20.4.2023

Vážení členové,   na základě rozhodnutí předsednictva byl stanoven termín volební valné hromady, která se již tradičně uskuteční v Hotelu u Krbu ve Vestci u Prahy, a to 20. dubna 2023. Pozvánku Vám zašleme v souladu se Stanovami svazu ČMSZP. Všechny kdo mají zájem být aktivními  v předsednictvu svazu, ať …
Pokračování textu „TERMÍN VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY ČMSZP BYL STANOVEN NA 20.4.2023“

Webináře pro veřejnost k podmínkám přímých plateb a environmentálním opatřením v rámci Strategického plánu SZP

Ministerstvo zemědělství připravuje ve spolupráci s ÚZEI informační webináře k podmíněnosti, environmentálním opatřením a přímým platbám Strategického plánu SZP před podáním jednotné žádosti v roce 2023 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací zejména o nových nařízeních vlády a požadavcích na hospodaření, vyplňování …
Pokračování textu „Webináře pro veřejnost k podmínkám přímých plateb a environmentálním opatřením v rámci Strategického plánu SZP“

Předpokládaný harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023 pro Strategický plán SZP 2023–2027 – investice již od června/července

Dne 15. 12. 2022 byl Monitorovacímu výboru Strategického plánu SZP 2023-2027 představen rámcový harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023. Harmonogram příjmu žádostí je rozdělen na tři tematické celky: přímé platby a na ně navázané environmentální intervence pilíře 2 SZP (rozvoj venkova), projektové intervence rozvoje venkova a odvětvové intervence. Tematické oblasti …
Pokračování textu „Předpokládaný harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023 pro Strategický plán SZP 2023–2027 – investice již od června/července“

Evropská komise schválila český Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027

  Evropská komise schválila po mnoha měsících vyjednávání s Českou republikou Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027. Oficiálně tak potvrdila pravidla, kterými se budou zemědělci v ČR řídit od 1. ledna 2023. Díky Strategickému plánu přiteče do českého zemědělství v příštích letech přibližně 200miliard korun. „Úsilí Ministerstva zemědělství …
Pokračování textu „Evropská komise schválila český Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027“

LPIS: Předpokládaná vrstva erozní ohroženosti

V registru půdy LPIS jezveřejněna předpokládaná vrstva erozní ohroženosti. I přes zveřejnění záložek s předpokládanou erozí je nezbytně nutné, aby na DPB proběhly nápočty eroze, aby tato nová data eroze byla viditelná na i DPB. Vzhledem k tomu, že nápočty budou probíhat až do pátku, bylo by vhodné, abyste se …
Pokračování textu „LPIS: Předpokládaná vrstva erozní ohroženosti“

Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP

30.8.2022 Tematické brožury, které obsahují popis podmínek jednotlivých intervencí dle aktuálního znění Strategického plánu SZP před jeho předložením Vládě a Evropské komisi. Konkrétní podmínky podpor budou obsaženy v příslušných nařízeních vlády a Pravidlech pro žadatele. Přílohy SZP – Infobrožura (PDF, 3 MB) SZP – Přímé platby od roku 2023 (PDF, …
Pokračování textu „Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP“

15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 28. 7. 2022 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 15. kolo příjmu žádostí. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 15. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova …
Pokračování textu „15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020“

INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 13. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Dne 12. 7. 2022 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a vyplnění formuláře Žádosti o platbu Programu rozvoje venkova pro žádosti v rámci 13. kola příjmu. V souladu s kapitolou 10. Žádost o platbu Obecných podmínek Pravidel pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 …
Pokračování textu „INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 13. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020“