15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 28. 7. 2022 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 15. kolo příjmu žádostí. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 15. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova …
Pokračování textu „15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020“

INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 13. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Dne 12. 7. 2022 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a vyplnění formuláře Žádosti o platbu Programu rozvoje venkova pro žádosti v rámci 13. kola příjmu. V souladu s kapitolou 10. Žádost o platbu Obecných podmínek Pravidel pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 …
Pokračování textu „INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 13. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020“

Za českého předsednictví budou v resortu zemědělství prioritami potravinové zabezpečení, snižování spotřeby pesticidů v EU a prevence odlesňování

Potravinové zabezpečení v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, snižování spotřeby pesticidů v celé Evropské unii a prevence odlesňování a podpora lesnictví budou hlavními prioritami v oblasti zemědělství během českého předsednictví EU. Dalšími tématy, kterým se budeme v následujících šesti měsících věnovat, jsou rybolovná práva, akvakultura, označování potravin a zdraví zvířat. Úkolem České republiky …
Pokračování textu „Za českého předsednictví budou v resortu zemědělství prioritami potravinové zabezpečení, snižování spotřeby pesticidů v EU a prevence odlesňování“

VŠECHNY PREZENTACE K PROJEDNÁVÁNÍ SZP 2023 + a Strategický plán zaslaný na EK vč. připomínek EK (aktualizace 5/2022)

Níže naleznete materiály, které nám byly představeny v rámci přípravy Strategického plánu SZP.    Dne 28. 1. 2022 předalo Ministerstvo zemědělství Evropské komisi návrh Strategického plánu SZP. V příloze naleznete dokument vygenerovaný z informačního systému EK. Podmínky k jednotlivým opatřením naleznete v kapitole 5. Přílohy Návrh Strategického plánu SZP odeslaný …
Pokračování textu „VŠECHNY PREZENTACE K PROJEDNÁVÁNÍ SZP 2023 + a Strategický plán zaslaný na EK vč. připomínek EK (aktualizace 5/2022)“

Kolektivní smlouva byla uzavřena v pondělí 24.1.2022

V rámci kolektivního vyjednávání o výši mezd došlo ke shodě. Předseda František Winter za ČMSZP společně Bohumírem Dufkem z OSPZV-ASO nalezli kompromisní řešení a uzavežeůi kolektivní smlouvu na rok 2022. Kolektivní smlouva zajišťuje v roce 2022 růst mezd ve všech tarifních třídách. V průměru se jedná o růst 4,19%. Tarifní …
Pokračování textu „Kolektivní smlouva byla uzavřena v pondělí 24.1.2022“

OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDNÍ KOALICI

Vážený pane premiére, vážená paní předsedkyně, vážení páni předsedové, vážený pane ministře, v návaznosti na akce a prohlášení ze strany zástupců části zemědělské veřejnosti v posledních několika dnech, aktuální znění Vašeho programového prohlášení (dále jen „PP“) a finalizaci Strategického plánu ČR k Společné zemědělské politice (dále jen „ SZP“), obracíme se na …
Pokračování textu „OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDNÍ KOALICI“

Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ

  A co OSVČ a členové orgánů právnických osob? Osoby samostatně výdělečné činné i členové orgánů právnických osob se budou muset za obdobných podmínek dvakrát týdně testovat, pokud se v místě, kde vykonávají svoji činnost jako hlavní, setkávají s dalšími osobami, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti   NÁROKOVÁNÍ TESTOVÁNÍ …
Pokračování textu „Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ“

Harmonogram výzev PRV pro rok 2022

Rok 2022 Jarní kolo (předpoklad duben 2022) 1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1 Informační akce 6.4.1 Investice do nezemědělských činností Investiční záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv   Podzimní kolo (předpoklad říjen 2022) 1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1 Informační akce 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách   Průběžná výzva …
Pokračování textu „Harmonogram výzev PRV pro rok 2022“