Projekt FARMÁŘI (2020)

Cílem našeho projektu je

Propagace zemědělství v rámci workshopů s hlavním zaměřením na chov dobytka a péči o krajinu

cropped-P5180307-1.jpg

Plánované aktivity: v rámci podpořeného projektu jsou plánovány


workshopy

aktuality na webu

exkurze na farmu

soutěž (přihlásit se můžete od 1.11.2020 do 31.11.2020) více ZDE.

mimo projekt :

jsme se pustili do tvorby Farmářských listů

Skládačka pro děti k tisku


Proč jsme se zaměřili právě na chov dobytka a péči o krajinu?

Náš svaz se zabývá znevýhodněnými oblastmi – co to konkrétně je?

Oblasti, kde přírodní podmínky jsou náročnější než v oblastech produkčních, tedy tam, kde jsou vynakládány vyšší náklady na správu při snížené produkci.

Laicky by se dalo říci, že ať již půdní podmínky (např.hornaté, kamenité) či nadmořská výška a sklon terénu jsou na takové úrovni, že je vhodnější využít potenciálu přírody např. ve formě pastvy, nežli zajišťovat v těchto místech ekonomicky neefektivní produkci např.obilovin. I přes to, zde naleznete pár odvážlivců, kteří se do toho pouští, vždy záleží na individuálním prostředí.

Proč je důležité pro nás komunikovat s veřejností a středními školami?

V posledních letech se setkávám se stále větším nepochopením našeho podnikání od veřejnosti. I dík médiím jsou zemědělci obviňováni, že způsobují sucho, používají pesticidy, pěstují řepku. Podobné narážky jsou stále častější. Vidíme, že je třeba zajistit diskuzi.

Co chceme veřejnosti představit?

  • Udržitelné pěstování kulturní krajiny podporou zachování správy půdy, a tím zajištění zdrojů půdy a zabránění důsledkům upadajícího hospodaření, jako je eroze, zalesňování nebo ztráta biologické rozmanitosti.
  • Udržování stabilní hustoty obyvatelstva a tím udržování životaschopné komunity a rozmanitosti funkcí v horské oblasti.
  • Uznání služeb poskytovaných společnostmi v horských oblastech ve veřejném zájmu za jejich příspěvek zejména k údržbě vč. údržby infrastruktury, ochraně před přírodními riziky a položení základů pro rekreaci a cestovní ruch, jakož i k zachování venkovského kulturního dědictví.
  • V návaznosti na to i upozornit na možnosti každého jednotlivce (cirkulární ekonomika)

 

 

 

Tento projekt je podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství.

Logo MZe - bez CR

Přílohy