Nejnovější příspěvky

Pozvánka na volební Valnou hromadu ČMSZP 2023

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Vás zve na volební Valnou hromadu ČMSZP POZVÁNKA Ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 10:00 se koná volební Valná hromada Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, na kterou jste srdečně zváni. Jednání se uskuteční jako již tradičně v hotelu „U KRBU“ na adrese Vídeňská 360, Vestec, Praha 4. (http://www.hotelukrbu.cz/)Vážení členové ČMSZP, níže naleznete …
Pokračování textu „Pozvánka na volební Valnou hromadu ČMSZP 2023“

ČMSZP uzavřela s OSPZV-ASO ČR kolektivní smlouvu vyššího stupně

Koncem tohoto roku byla podepsána Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2023 v rámci odvětví podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), Úroveň 1, kód A Zemědělství. Smlouva byla uzavřena mezi naším svazem a Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR. Platnost a účinnost začíná od 1.1.2023, další vyjednávání začne v …
Pokračování textu „ČMSZP uzavřela s OSPZV-ASO ČR kolektivní smlouvu vyššího stupně“

ČSCHMS: Inseminační kurz

STUPEŇ I – INSEMINACE SKOTU, OVCÍ A KOZ Délka a forma studia 1. stupeň 32 hodin pro absolventy zemědělských a veterinárních oborů 40 hodin pro absolventy ostatních oborů Moderní elearningová a interaktivní výuka, kvalitní vzdělávací materiály, vysoký podíl praktické výuky Obsah vzdělávání Obecná zootechnika, anatomie, morfologie a fyziologie reprodukce hospodářských zvířat, technika …
Pokračování textu „ČSCHMS: Inseminační kurz“

Společnost PGRLF, a.s., upravuje pokyny programu Zemědělec

V souladu se změnami právních předpisů Evropské unie společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., upravuje pravidla programu Zemědělec. Úprava se týká především definice Mladého zemědělce nebo možnosti podpory nákupu plemenných zvířat. Tyto pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované ode dne 15. března 2023. Podpora v rámci Programu Zemědělec je investiční podporou zaměřenou …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., upravuje pokyny programu Zemědělec“

Zahraniční veletrhy v letech 2024 a 2025 – dotazník MZe

Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění krátkého, časově nenáročného dotazníku (ZDE), jehož výsledky budou sloužit výhradně pro potřeby Ministerstva zemědělství. Z uvedeného seznamu zahraničních veletrhů v letech 2024 a 2025 můžete vybrat ty, které jsou pro Vás zajímavé a rádi byste se jich zúčastnili. Označte však maximálně 5 veletrhů …
Pokračování textu „Zahraniční veletrhy v letech 2024 a 2025 – dotazník MZe“

Profipress: Zástupci České republiky, Slovenska a Polska se sešli u jednoho stolu, aby řešili aktuální problémy zemědělství v těchto státech.

Kulatý stůl ČMSZP uspořádalo  dne 6. března 2023 v Opavě. Hlavní téma které resonovalo byla kontrola kvality komodit . Více se dozvíte v článku paní Fialové z Profipressu. Implementaci transparentního systému kontroly kvality a pohybu zboží přicházejícího z Ukrajiny přes území České republiky, Slovenska a Polska ke konečným příjemcům v rámci …
Pokračování textu „Profipress: Zástupci České republiky, Slovenska a Polska se sešli u jednoho stolu, aby řešili aktuální problémy zemědělství v těchto státech.“

PGRLF, a.s., spustí 3. kolo programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru

  13. březen 2023, Praha Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., otevře ve středu 12. dubna 2023 v 9.00 hod. další kolo příjmu žádostí do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Limit počtu přijatých žádostí u programu Potravináři byl stanoven u třetího kola na 150 přijatých …
Pokračování textu „PGRLF, a.s., spustí 3. kolo programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru“

OCHRANNÉ PÁSY PODÉL VODNÍCH ZDROJŮ (časté dotazy)

Ochranné pásy podél vodních toků Požadavky (obdoba současného DZES 1) 3 m nehnojené půdy od břehové čáry (As výjimkou výkalů a moči při pastvě/pobytu a skliditelných rostlinných zbytků) –i mimo ZOD (znalost terminologie NS) 25 m od břehové čáry nad 7o bez tekutých hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem 3 m od břehové čáry …
Pokračování textu „OCHRANNÉ PÁSY PODÉL VODNÍCH ZDROJŮ (časté dotazy)“