Nejnovější příspěvky

Konference pořádaná ČMSZP na téma Společná zemědělská politika 2023+ podtitul: „požadavky a povinnosti“

Zveme Vás na zimní setkání (konferenci) zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro fondy EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.   Společná zemědělská politika 2023+ Podtitul: „požadavky a povinnosti“   5. – 6. prosince 2022 v Rakvicích (Luční 858, 593 01 Rakvice) …
Pokračování textu „Konference pořádaná ČMSZP na téma Společná zemědělská politika 2023+ podtitul: „požadavky a povinnosti““

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula: Inovace v zemědělství jsou nezbytné pro zajištění potravinové bezpečnosti

  Inovace v zemědělství, vědecký pokrok, zkracování potravinového řetězce a omezení plýtvání – to je udržitelná cesta, jak zajistit kvalitní a dostupné potraviny pro populaci. Těmto tématům se věnoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) na dnešní mezinárodní vědecké konferenci o zemědělsko-potravinářské udržitelnosti a inovacích uspořádané v rámci českého předsednictví v …
Pokračování textu „Ministr zemědělství Zdeněk Nekula: Inovace v zemědělství jsou nezbytné pro zajištění potravinové bezpečnosti“

Průzkum mezi zaměstnavateli: Zajímají nás Vaše názory na řešení současné ekonomické situace

priloha_1109073949_0_MPSV_dopis_zamestnavatele   Vážení zaměstnavatelé, jako ministr práce a sociálních věcí se snažím, aby se rozhodnutí tohoto úřadu i celé vlády co nejvíce zakládala na datech. Proto se na Vás obracím s prosbou o Vaši účast v dotazníkovém šetření. Zjišťujeme v něm zpětnou vazbu na dosavadní vládní opatření a Vaše aktuální potřeby a vhledy …
Pokračování textu „Průzkum mezi zaměstnavateli: Zajímají nás Vaše názory na řešení současné ekonomické situace“

Aktuality v legislativě

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí podpory na provádění opatření v odvětví produktů včelařství Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 16. 12. 2022 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo kamila.brunovska@mze.cz. 27.11.2022 Návrh nařízení vlády o stanovení …
Pokračování textu „Aktuality v legislativě“

FAO – Geografie obchodu s potravinami a zemědělskými produkty

Politické přístupy pro udržitelný rozvoj Podle nově zveřejněné interaktivní studie FAO hraje mezinárodní obchod zásadní roli v našem každodenním životě. Během pandemie propojoval oblasti s nedostatkem potravin s regiony s jejich přebytkem a přispíval tak k zajištění potravinového zabezpečení a výživy. Válka na Ukrajině však ohrožuje mnohostrannou spolupráci a hrozí roztříštěním globálního trhu …
Pokračování textu „FAO – Geografie obchodu s potravinami a zemědělskými produkty“

Vodohospodářský sektor v Litvě a nejistota v oblasti potravinového zabezpečení – zprávy z OECD

V posledních dvou desetiletích Litva realizovala rozsáhlý investiční program, aby dosáhla souladu s EU acquis a standardy v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Nyní je třeba řádně provozovat a udržovat vybudovaná zařízení. To neusnadňuje stávající rozdrobená struktura vodárenských společností, kde většinu tvoří mikropodniky s obtížným přístupem k finančním službám a ke kvalifikované pracovní síle. Vedle širšího …
Pokračování textu „Vodohospodářský sektor v Litvě a nejistota v oblasti potravinového zabezpečení – zprávy z OECD“

Spotřeba veterinárních antibiotik v ČR stále klesá, ve srovnání se zbytkem Evropy je podprůměrná

V těchto dnech si i Státní veterinární správa (SVS) spolu s dalšími organizacemi v celém světě připomíná takzvaný Světový týden antimikrobiální osvěty vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO). V jeho rámci autority z oblasti humánní i veterinární medicíny a farmacie upozorňují na důležitost odpovědného používání antibiotik. Dobrou zprávou je skutečnost, že jejich spotřeba veterinárních antibiotik v českých chovech hospodářských zvířat …
Pokračování textu „Spotřeba veterinárních antibiotik v ČR stále klesá, ve srovnání se zbytkem Evropy je podprůměrná“

Informace pro ekologické ovocnáře

Rádi bychom informovali žadatele, kteří v roce 2022 žádali na kulturu ovocný sad v rámci opatření ekologické zemědělství a navazující ekologické zemědělství, že od 01. prosince 2022 je na Portálu farmáře možné podávat doklady k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků. Konečným termínem pro podání Formuláře k prokázání vlastní produkce …
Pokračování textu „Informace pro ekologické ovocnáře“

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory (PVP) pro rok 2022.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory (PVP) pro rok 2022. Zemědělci je dostanou za péči o zemědělskou půdu, pěstování chmele a brambor na škrob a na chov krav, ovcí a koz. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil letošní sazby přechodných vnitrostátních podpor. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím těchto podpor …
Pokračování textu „Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory (PVP) pro rok 2022.“

Rada EU pro zemědělství a rybolov: Zemědělství je závislé na zdravé přírodě. Důležitá je rovnováha mezi její ochranou a zajištěním potravin

Novou strategii EU pro lesy do roku 2030, Nařízení o obnově přírody nebo dostupnost hnojiv za přijatelné ceny řešili ministři zemědělství EU dnes na Radě v Bruselu. Ministři řešili podmínky zavedení strategie pro lesy do praxe. Evropská komise navrhla problémy na trhu s hnojivy řešit např. pomocí využití dočasného krizového …
Pokračování textu „Rada EU pro zemědělství a rybolov: Zemědělství je závislé na zdravé přírodě. Důležitá je rovnováha mezi její ochranou a zajištěním potravin“

Předseda ČMSZP vystoupil před zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Předseda Ing. František Winter na zasedání zemědělského výboru představil činnost Antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství. (Pozn. Předseda ČMSZP aktuálně je také předsedou ABK.)  František Winter krátce shrnul nejen historii, úspěchy, ale i prozatím nevyřešené podněty, které na Antibyrokratickou komisi zaslali zemědělci, potravináři, obce či Místní akční skupiny. Přítomní poslanci nejprve poděkovali …
Pokračování textu „Předseda ČMSZP vystoupil před zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“