Nejnovější příspěvky

Omezení provozu kanceláře ČMSZP

Tímto se chci všem omluvit, ale ze zdravotního důvodu bude chod kanceláře svazu omezen až do 12.července 2022. V případě potřeby volejte na tel.č.  602 542 602, kde si s Vámi dohodnu možný termín setkání.   Děkuji za pochopení   Karolína Menclová ředitelka ČMSZP

PODPORA CHOVATELŮ OVCÍ NEBO KOZ V OBLASTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE S VÝSKYTEM VLKA OBECNÉHO PRO ROK 2022

Kód programu: ŽPZ/05/2022 Rada kraje na své schůzi dne 30. 5. 2022 usnesením č. 45/3215 schválila následující podmínky dotačního programu „Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného“ pro rok 2022. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad …
Pokračování textu „PODPORA CHOVATELŮ OVCÍ NEBO KOZ V OBLASTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE S VÝSKYTEM VLKA OBECNÉHO PRO ROK 2022“

Zalesnění v loňském roce: Nový rekord

Rekordní a úspěšná. Takové přívlastky má loňská obnova lesa po rozsáhlých kalamitách. Obnoveno bylo téměř 50 tisíc hektarů, jde o dosud nejvyšší hodnotu v novodobě historii České republiky. Třetí rok po sobě převažovala plocha zalesněná listnatými dřevinami. Loni vysázeli lesníci rekordních 155,7 milionu listnáčů, zatímco jehličnanů bylo 88 milionů sazenic. …
Pokračování textu „Zalesnění v loňském roce: Nový rekord“

Ministr zemědělství Nekula po jednání s nizozemským protějškem Staghouwerem: Shodli jsme se na snižování spotřeby pesticidů v EU a co nejrychlejším schválení strategických plánů SZP

 O zemědělských prioritách českého předsednictví a navázání užší spolupráce při jejich plnění dnes na bilaterálním jednání hovořil český ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) se svým nizozemským protějškem Henkem Staghouwerem. „Česká republika má jedinečnou příležitost psát budoucnost evropského zemědělství. Pracovní schůzky s ministerskými kolegy jsou v tomto ohledu klíčové. S ministrem Staghouwerem jsme probrali …
Pokračování textu „Ministr zemědělství Nekula po jednání s nizozemským protějškem Staghouwerem: Shodli jsme se na snižování spotřeby pesticidů v EU a co nejrychlejším schválení strategických plánů SZP“

Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty

20. června 2022 bude zahájen příjem žádostí na mimořádnou podporu na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích. Nejzazší termín pro podání žádostí je 30. červen 2022. Tato podpora bude poskytována producentům zemědělských odvětvích s cílem zejména zamezit prohloubení narušení trhů v důsledku zvýšených vstupních nákladů a omezení obchodu. Legislativně vychází …
Pokračování textu „Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty“

Aktualiy z EU: balíček 110 mil. € pro rakouské farmáře s živočišnou výrobou a regionálními potravinami

Ministr zemědělství Totschnig: Podporujte rodinné farmy, aby mohly nadále vyrábět a zásobovat obyvatelstvo potravinami, nezapomněl ani na živočišnou výrobu. „Potravinová bezpečnost Rakušanů je mou nejvyšší prioritou! To je možné pouze s našimi farmáři. Protože oni jsou těmi, kdo nám každý den dávají jídlo na talíř – i v době krize. …
Pokračování textu „Aktualiy z EU: balíček 110 mil. € pro rakouské farmáře s živočišnou výrobou a regionálními potravinami“

V období od 1. 7. do 10. 7. 2022 včetně, nebudou z důvodu nezbytné aktualizace databází MZe dostupné systémy a aplikace MZe. V tomto termínu budou systémy a aplikace MZe nedostupné a nebude možné se k nim přihlásit.
Současně bude nefunkční i hlavní stránka MZe Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství a stránka Portálu farmáře, (eAGRI – Portál farmáře (eAGRI)).
V případě nejasností, prosím, kontaktujte HelpDesk Ministerstva zemědělství – helpdesk@mze.cz.
Bližší informace týkající se příjmu vzorků do Komise pro hodnocení a zatřiďování vín jsou dostupné na https://www.szpi.gov.cz/.

Cíle udržitelného rozvoje a falšování potravin – zprávy z OECD

Cíle udržitelného rozvoje a falšování potravin – zprávy z OECD Jen málo zemí bude schopno splnit většinu dílčích cílů SDG 2 zaměřeného na vymýcení hladu, dosažení potravinového zabezpečení, zlepšení výživy a prosazování udržitelného zemědělství, přestože se jim podařilo zmírnit vážný hlad a omezit extrémní volatilitu cen potravin. Podvýživa a nedostatek potravin zůstávají problémem v mnoha …
Pokračování textu „Cíle udržitelného rozvoje a falšování potravin – zprávy z OECD“

Aktuality mimo EU: Čína hlásí bohatou sklizeň pšenice a Japonsko sníží plochy na rýže na úkor pšenice a sóji,…

Čína hlásí bohatou sklizeň Čínské státní noviny Global Times v průběhu tohoto týdne zveřejnily zprávu, že v současnosti probíhající sklizeň ozimé pšenice zatím předčila očekávání. Doposud byla sklizena úroda na téměř 16 milionech hektarů, což představuje 78,5 % celkové oseté plochy. Global Times uvedly, že sklizeň předčila očekávání i kvalitou, americké ministerstvo zemědělství však koncem …
Pokračování textu „Aktuality mimo EU: Čína hlásí bohatou sklizeň pšenice a Japonsko sníží plochy na rýže na úkor pšenice a sóji,…“

Ministerstvo zemědělství připravilo strategii na financování skladování statkových hnojiv pro letošek a příští rok

 Ministerstvo zemědělství vypracovalo dokument k finančním dopadům plnění podmínek evropské směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice). V letech 2022–2023 se odhadují celkové náklady na vybudování nových skladovacích kapacit a náklady spojené s údržbou a obnovou skladovacích prostor na statková hnojiva ve výši 933 milionů korun. Materiál dnes schválila vláda. …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství připravilo strategii na financování skladování statkových hnojiv pro letošek a příští rok“