Nejnovější příspěvky

ČMSZP uzavřela s OSPZV-ASO ČR kolektivní smlouvu vyššího stupně

Koncem tohoto roku byla podepsána Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2023 v rámci odvětví podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), Úroveň 1, kód A Zemědělství. Smlouva byla uzavřena mezi naším svazem a Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR. Platnost a účinnost začíná od 1.1.2023, další vyjednávání začne v …
Pokračování textu „ČMSZP uzavřela s OSPZV-ASO ČR kolektivní smlouvu vyššího stupně“

Představení systému AMS a jeho využití v praxi moderní způsob monitoringu zemědělských ploch prostřednictvím družic

Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zve na webinář Systém AMS a jeho využití v praxi Systém AMS představuje moderní způsob monitoringu zemědělských ploch prostřednictvím družic. Webinář má za cíl přiblížit zemědělské veřejnosti, jakým způsobem bude ověřováno, zda na pozemku proběhly požadované zemědělské aktivity, tedy zda byly splněny podmínky pro poskytnutí dotace v rámci …
Pokračování textu „Představení systému AMS a jeho využití v praxi moderní způsob monitoringu zemědělských ploch prostřednictvím družic“

Farmáři mohou čerpat dotace na sázení stromů na zemědělské půdě

  Farmáři budou letos moci čerpat dotaci na sázení stromů na zemědělské půdě. Opatření, které rozdělí přes 127 milionů Kč, dnes schválila vláda. Ministerstvo zemědělství o tom informovalo v tiskové zprávě. Na orné půdě nebo travních porostech budou mocizemědělci sázet zhruba 70 druhů dřevin. Na založení jednoho hektaru takzvaného agrolesnického systému budou moci …
Pokračování textu „Farmáři mohou čerpat dotace na sázení stromů na zemědělské půdě“

Dejte pozor na srnčata. Ministerstvo zemědělství poskytuje novou dotaci na ochranu zvířecích mláďat při senoseči

Ministerstvo zemědělství (MZe) upozorňuje zemědělce, aby při sečení luk a sklizni polí ochránili srnčata, která se můžou skrývat v porostu. Za nedbalost hrozí pokuta až 10 tisíc korun. MZe poskytuje dotace na plašiče nebo nově na signální zařízení, které zemědělce upozorní, že se v poli schovává mládě. Začínají senoseče, a tedy doba, kdy …
Pokračování textu „Dejte pozor na srnčata. Ministerstvo zemědělství poskytuje novou dotaci na ochranu zvířecích mláďat při senoseči“

KURZ pro DOPRAVCE ZVÍŘAT – VUŽV Praha

  Přeji všem dobrý den,   dovolte mi, abych vás informovala o dalším termínu JEDNODENNÍHO kurzu pro dopravce přepravující zvířata. Tento termín je do prázdnin poslední, další kurz se bude konat v září tohoto roku. Datum konání: 21. června 2023 Místo konání: Výzkumný ústav živočišné výroby PRAHA 10 – UHŘÍNĚVES, farma Netluky Cena kurzu: …
Pokračování textu „KURZ pro DOPRAVCE ZVÍŘAT – VUŽV Praha“

Pozvánka na worshop BIOPÁSY

7. června 2023, Bohdanečská 264, Ctěnice – Vinoř, Praha 9 Program: 9:30 úvodní kafíčko a uvítání hostů 10:00-12:30 blok přednášek: Optimalizace biopásů pro podporu biodiverzity (ČZU v Praze, Michal Knapp) Systém experimentálních biopásů v praxi (VIN AGRO s.r.o.) Biopásy a související dotační tituly (MZe, Denisa Nechanská) Biopásy v kontextu podpory …
Pokračování textu „Pozvánka na worshop BIOPÁSY“

Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství

Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství Směrnice o kalovém hospodářství1 (SSD) má za cíl podporovat využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství a zároveň předcházet negativním dopadům na zdraví a životní …
Pokračování textu „Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství“

Nárazníkové pásmo okolo míst s nálezy afrického moru prasat se rozšiřuje

Počínaje dnešním dnem se rozšiřuje nárazníkové pásmo (tzv. uzavřené pásmo I) okolo pásma infekce, které bylo stanoveno na základě výskytu afrického moru prasat (AMP) u divokého prasete uloveného v katastru obce Hradčany nad Ploučnicí na Českolipsku. K původním 65 katastrálním územím o celkové výměře 531 km² nově přibylo 103 katastrálních území. V celém pásmu platí …
Pokračování textu „Nárazníkové pásmo okolo míst s nálezy afrického moru prasat se rozšiřuje“

Aktuality nejen z EU

Popularita privátních značek v Evropě Společnosti Circana a NPD, které se zaměřují na průzkum trhu a chování spotřebitelů, zveřejnily v UK pololetní zprávu s názvem „Signály v poptávce po rychloobrátkovém zboží“, která se zaměřuje na šest největších trhů v Evropě (Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Nizozemí a Velká Británie). 19.5.2023 160 …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

Kampaň úřadu EFSA proti africkému moru prasat

Odvětví chovu prasat Evropská unie je největším světovým vývozcem vepřového masa a výrobků z něj. Roční export činí téměř 5 milionů tun, a představuje tak jednu z nejdůležitějších hospodářských aktivit evropského zemědělství. Chov prasat představuje 8,5 % celkové produkce zemědělského sektoru v 27 zemích EU. Celosvětová poptávka po vepřovém mase narůstá, což …
Pokračování textu „Kampaň úřadu EFSA proti africkému moru prasat“