Nejnovější příspěvky

Včera proběhla Valná hromada ELO

    V Budapešti proběhlo jednání Valmné hromady, kde jsme se mohli seznámit s aktuálními výzvami jednotlivých zemědělců, lesniků v členských státech.   Je toho mnoho společného, nejen že v rámci jednání  jsme se dozvěděli, že všechny trápí byrokracie, problém s narůstajícími nařízeními a omezeními, které nás čekají aj.   …
Pokračování textu „Včera proběhla Valná hromada ELO“

20. ročník odborné konference „POHLED PŘES HRANICE“ na téma Zdravé rostliny = zdravé prostředí („zabezpečí nové technologie a systémy zdraví rostlin a složek životního prostředí?“)

Česká společnost rostlinolékařská Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz a Slovenská rastlinolekárska spoločnosť s finanční podporou Ministerstva zemědělství a za spolupráce Chamber of plant protection (Hunkamara), České Akademie Zemědělských Věd – odboru rostlinolékařství, Agrární komory ČR, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a CropLife Česká republika si …
Pokračování textu „20. ročník odborné konference „POHLED PŘES HRANICE“ na téma Zdravé rostliny = zdravé prostředí („zabezpečí nové technologie a systémy zdraví rostlin a složek životního prostředí?“)“

Podávání žádostí na modernizaci kompostáren nebo techniku pro aplikaci kompostu na ornou půdu se prodlužuje do začátku září

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje podporu výstavby nebo modernizace kompostáren, stejně jako pořízení techniky pro aplikaci kompostu na ornou půdu z prostředků Národního programu Životní prostředí. Nově se provozovatelé kompostáren i zemědělci mohou do programu přihlásit až do 2. září 2024. Podpora z výzvy č. 6/2023: Využití a zpracování biologicky rozložitelného …
Pokračování textu „Podávání žádostí na modernizaci kompostáren nebo techniku pro aplikaci kompostu na ornou půdu se prodlužuje do začátku září“

Nové právní předpisy účinné od 1. května 2024

Novela vyhlášky č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 93/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, …
Pokračování textu „Nové právní předpisy účinné od 1. května 2024“

Začíná TÝDEN LESŮ: Státní podnik letos upřednostní přirozenou obnovu porostů na historicky největší ploše

Hradec Králové, 6. května 2024 – Po zvládnutí kůrovcové kalamity pokračují Lesy České republiky v obnově porostů, letos čtrnácti tisíc hektarů. S výsadbou téměř 56 milionů sazenic, z toho 37 milionů listnáčů, se začalo už počátkem března. Na rekordních 30 procentech obnovované plochy letos lesníci upřednostní přirozeně vzešlé semenáčky. S koncem kalamity výrazně klesl objem …
Pokračování textu „Začíná TÝDEN LESŮ: Státní podnik letos upřednostní přirozenou obnovu porostů na historicky největší ploše“

V letech 2021 až 2023 poskytlo Ministerstvo zemědělství na ochranu životů a majetku před povodněmi 2,9 miliardy korun

Tisková zpráva — Zejména zvyšování retence vodních děl, zvyšování kapacity koryt vodních toků a budování ochranných protipovodňových hrází v letech 2021 až 2023 poslouží jako prevence před povodněmi. Informuje o tom aktuální zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP). Jde v pořadí o osmou hodnotící zprávu od roku 2000, kdy vláda schválila …
Pokračování textu „V letech 2021 až 2023 poskytlo Ministerstvo zemědělství na ochranu životů a majetku před povodněmi 2,9 miliardy korun“

Na jatkách budou instalovány kamery. Ministerstvo zemědělství to zavádí v novele zákona na ochranu zvířat proti týrání

Kamerové systémy budou od 1. ledna 2026 monitorovat provoz na českých jatkách. Cílem novely zákona je další navýšení úrovně ochrany zvířat proti týrání při porážení.  Materiály, které připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe), dnes schválila vláda. „V České republice máme vysoký stupeň ochrany zvířat proti týrání a dodržování všech pravidel kontrolují veterinární …
Pokračování textu „Na jatkách budou instalovány kamery. Ministerstvo zemědělství to zavádí v novele zákona na ochranu zvířat proti týrání“

Zpráva z akce „Možnosti spolupráce s poradci v rámci AKIS a Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 v oblasti lesnictví“

Pro uskutečnění semináře s exkurzí na téma spolupráce s poradci a odborníky z oblasti lesnictví bylo vybráno velmi příhodné prostředí vzdělávacího centra EkoHubert v obci Hukvaldy. Vyhlášení 3. kola příjmu žádostí Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 (SP SZP) zahrnující 5 intervencí podporujících oblast lesnictví, inovativní podpora lesnického sektoru, nedostatečně pružná reakce …
Pokračování textu „Zpráva z akce „Možnosti spolupráce s poradci v rámci AKIS a Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 v oblasti lesnictví““

Protesty musí pokračovat, shodly se zemědělské nevládní organizace. Farmáři vyjedou do Prahy 22. května

AKTUALITA NFORMACE K protestům 22.5.2024 – POKLIDNĚ A DOMA Společně deklarovaným požadavkem je, v této napjaté době, upřednostnit další jednání s ministrem zemědělství s cílem situaci společensky nevyhrocovat a upřednostnit klidnou sílu a diplomacii. Pokud však nebudou dosaženy alespoň kompromisní a pro nás přijatelné výsledky, jsme připraveni protest uskutečnit v novém termínu.   …
Pokračování textu „Protesty musí pokračovat, shodly se zemědělské nevládní organizace. Farmáři vyjedou do Prahy 22. května“

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém řetězci byl loni minimální, meziročně klesl

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročních kontrol cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla více než 102 000 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů. Podíl nevyhovujících nálezů se meziročně mírně snížil z 0,06 % na 0,03 %. „Procento záchytu nevyhovujících výsledků je skutečně minimální a z dlouhodobého …
Pokračování textu „Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém řetězci byl loni minimální, meziročně klesl“