Nejnovější příspěvky

Omezení provozu kanceláře ČMSZP

Tímto se chci všem omluvit, ale ze zdravotního důvodu bude chod kanceláře svazu omezen až do 20.srpna 2022. V případě potřeby volejte na tel.č.  602 542 602, kde si s Vámi dohodnu možný termín setkání.   Děkuji za pochopení   Karolína Menclová ředitelka ČMSZP

Trh EU s jatečným hovězím dobytkem zůstává neagitovaný

Rakousko: Ceny za telata mírně vzrostly Na trhu EU s masným skotem panují poměrně stabilní tržní podmínky. Nabídka je ve většině zemí zvládnutelná, ale setkává se s klidnou poptávkou. V Německu je trh se samci skotu poněkud přívětivější než se samicemi. Trh s jatečnými kravami se region od regionu velmi …
Pokračování textu „Trh EU s jatečným hovězím dobytkem zůstává neagitovaný“

ČSCHMS: Dotace na kontrolu užitkovosti masného skotu

09.08.2022,  Kamil Malát   I letos mohou chovatelé elektronicky požádat o dotaci na kontrolu užitkovosti masného skotu (dotační titul 2.A.e.1.a.), kterou administruje náš svaz. Celý proces od podání žádosti až po vydání rozhodnutí je plně elektronický a není nutné nic posílat poštou. Chovatelé, kterých se tato podpora týká, podávají žádost výhradně elektronicky a to …
Pokračování textu „ČSCHMS: Dotace na kontrolu užitkovosti masného skotu“

ČSCHMS: Regenerativní pastva zvýší úživnost pastvin

09.08.2022,  Kamil Malát   Jak už jsme před časem informovali, správná míra spasení porostu může mnohonásobně zvýšit úživnost pastvin a výnosy píce. Regenerativní pastvě a holistickému přístupu se začíná věnovat stále více chovatelů různých plemen, a proto i nás zajímá, kolik našich členů pracuje tímto způsobem. Protože chceme podporovat nové trendy a …
Pokračování textu „ČSCHMS: Regenerativní pastva zvýší úživnost pastvin“

ŽŇOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ 2022

V ČR je celkem posekáno 78,2 % ploch obilovin a 91,8 % ploch řepky určených ke sklizni. Pro srovnání, v roce 2021 bylo ke dni 9. 8. 2021 sklizeno 30,2 % obilovin a sklizňové práce u řepky ozimé byly teprve za svou polovinou. Více: bit.ly/znove_zpravodajstvi

Omezení domácích porážek a změna pro chovatele ovcí

Asi jste měli možnost dočíst se ve veřejném tisku, že senátní výbor podpořil zákon zavádějící registraci psů v centrální evidenci. Pro chovatele skotu je důležitá hlavně další změna zákona, která je zaměřena na omezení domácích porážek skotu, a to maximálně na tři kusy ročně – POZOR –  to se bude vztahovat …
Pokračování textu „Omezení domácích porážek a změna pro chovatele ovcí“

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 17. 8. 2022 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo lenka.zmeskalova@mze.cz. Rok vydání: 2022 Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU) Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele, ve znění vyhlášky …
Pokračování textu „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele“

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 18.A – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 – druhé kolo

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 18.A – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 – druhé kolo   PODPORA ČINNOSTI POTRAVINOVÝCH BANK A DALŠÍCH SUBJEKTŮ S HUMANITÁRNÍM ZAMĚŘENÍM Od 9. 8. 2022 do 23. 8. 2022 je pro žadatele na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotaci pro dotační program …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k dotačnímu programu 18.A – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 – druhé kolo“

Publikace OECD – Investice do integrity dodavatelských řetězců doma i mimo EU

29.7.2022 V červenci 2022 probíhala v OECD veřejná konzultace k řešení odpovědnosti v problematice odlesňování, ke které bude v roce 2023 vydán manuál. Od globální finanční a hospodářské krize v letech 2008 a 2009 je vedle finančních výsledků hospodaření stále větší důraz kladen také na vytváření dlouhodobých hodnot začleněním problematiky společenské …
Pokračování textu „Publikace OECD – Investice do integrity dodavatelských řetězců doma i mimo EU“

Podrobnosti ke zveřejněnému Prováděcímu rozhodnutí Evropské komise

Ve veřejném prostoru se objevují informace, které se týkají auditního šetření Evropské komise v oblasti zemědělských dotací. V medializovaném Prováděcím rozhodnutí EK je řešeno hned několik témat a ne zřídka dochází k zaměňování či zkreslování faktů. Informace o závěrech šetření jsou často zkratkovité a věnují se pouze jednomu z úhlů pohledu. …
Pokračování textu „Podrobnosti ke zveřejněnému Prováděcímu rozhodnutí Evropské komise“