Nejnovější příspěvky

Cirkulární ekonomika – informace k projektu CEE2ACT

Databáze příkladů dobré praxe: https://onlineinventory.bioeconomy.sk/ (strategie a akční plány, meziinstitucionální spolupráce, efektivní průmysl založený na bioproduktech, ukazatele monitorování a hodnocení, budování kapacit); E-learningová platforma: https://cee2act.geonardo.com/en/ (k dispozici v angličtině, brzy i v češtině); Business to business nástroj: https://www.cee2act-vcg.com/ určený k vyhledávání a propojení partnerů (univerzity, podniky) pro budování spolupráce, v angličtině; Nástroj pro sebehodnocení: https://cee2act-sat.com/ sloužící k evaluaci implementace bioekonomiky; lze využít po …
Pokračování textu „Cirkulární ekonomika – informace k projektu CEE2ACT“

Rada pro zemědělství a rybolov, 27 května 2024 Hlavní body pořadu jednání

Zemědělství Současná situace v odvětví zemědělství Ministři zemědělství budou na základě informací předsednictví a Evropské komise jednat o současné krizové situaci v odvětví zemědělství. Rada se bude zabývat kroky, které již byly učiněny, a opatřeními, která jsou v současné době plánována, a zaměří se rovněž na budoucnost krizového řízení. Budoucnost krizového řízení v rámci zemědělství v EU (poznámka …
Pokračování textu „Rada pro zemědělství a rybolov, 27 května 2024 Hlavní body pořadu jednání“

Informace ke spuštění upraveného centrálního registru de minimis

Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu (RDM) je naplánováno ke dni 1. 6. 2024. K tomuto datu budou také zveřejněny aktualizované metodické dokumenty k podpoře malého rozsahu (de minimis). I nadále pokračují intenzivní práce na úpravě RDM v podobě jeho testování. Upravený RDM umožní záznam podpor v nové výši a s novým mechanismem …
Pokračování textu „Informace ke spuštění upraveného centrálního registru de minimis“

Aktuality nejen z EU

Kontroverzní změna pravidel dotací pro nákup zemědělské techniky v Kazachstánu Vláda Kazachstánu poskytne zvýhodněnou finanční podporu výrobcům zemědělské techniky působící na území Republiky Kazachstán. V prosinci 2023 došlo v Kazachstánu ke změnám Pravidel pro dotování investic do zemědělství ohledně nákupu zemědělských strojů a zařízení. V reálu to znamená, že zemědělci, kteří …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

Exportní konzultace s agrárními a ekonomickými diplomaty dne 27. června 2024 v PVA Expo Praha – Letňany

Jste česká potravinářská a zemědělská firma a máte zájem o export svých produktů do unijních a mimounijních zemí? Zúčastněte se exportních konzultací s agrárními a ekonomickými diplomaty a s dalšími odborníky. Konzultace se uskuteční dne 27. června 2024 v PVA Expo Praha – Letňany. Na jednom místě budete mít možnost prodiskutovat Vaše otázky spojené …
Pokračování textu „Exportní konzultace s agrárními a ekonomickými diplomaty dne 27. června 2024 v PVA Expo Praha – Letňany“

Aktuality z EU

**EU omezí nouzové použití neonikotinoidů** Aktualizované pokyny Komise, naposledy aktualizované v roce 2021, navrhují výklad rozhodnutí Soudního dvora EU z roku 2023 o omezeních pro dočasné výjimky umožňující setí semen ošetřených neonikotinoidy toxickými pro včely. Nejnovější verze návrhu pokynů uvádí, že „členské státy nemohou udělit nouzové povolení pro produkty obsahující …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Prodej pesticidů v EU se v roce 2022 snížil o 10 %.

V roce 2022 došlo k prudkému poklesu množství prodaných pesticidů v EU, a to z velké části v důsledku růstu cen. Největší poklesy byly zaznamenány v Itálii (-37 %), Portugalsku (-36 %) a Řecku (-33 %). V roce 2022 došlo k prudkému poklesu množství pesticidů prodávaných v EU , z velké části …
Pokračování textu „Prodej pesticidů v EU se v roce 2022 snížil o 10 %.“

Zveme vás na online seminář „Praktické zkušenosti s velkou novelou zákoníku práce“

Praktické zkušenosti s velkou novelou zákoníku práce (online – živé vysílání) – 30.5.2024 Ve spolupráci s advokátní kanceláří AEGIS LAW jsme pro Vás připravili společný online seminář zaměřený na praktické poznatky získané v souvislosti s loňskou velkou novelou zákoníku práce. Program: časový harmonogram    9:00  – 12:00 hod. 09:00 – 10:20 hod. …
Pokračování textu „Zveme vás na online seminář „Praktické zkušenosti s velkou novelou zákoníku práce““

Velké zjednodušení administrativy a téměř 5 miliard korun do roku 2027: místní akční skupiny samy rozhodnou, co je pro jejich region nejdůležitější

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) podepsal pravidla pro dotace na rozvoj venkova v intervenci LEADER. Místní akční skupiny dostanou téměř 5 miliard korun do roku 2027. Novinkou je, že dotaci získají nejenom na spolupráci mezi sebou, ale nově i na projekty, do kterých jsou zapojeny obce, místní podnikatelé nebo neziskové organizace. Zároveň jim podstatně ubude byrokracie. …
Pokračování textu „Velké zjednodušení administrativy a téměř 5 miliard korun do roku 2027: místní akční skupiny samy rozhodnou, co je pro jejich region nejdůležitější“

SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat za rok 2023

Mezi hlavní úkoly Státní veterinární správy (SVS) dlouhodobě patří především ochrana území ČR před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka (zoonóz), nebo pro zdraví zvířat. V případě výskytu těchto nákaz SVS přijímá opatření k zamezení jejich šíření.  O stále dobré nákazové situaci svědčí příznivé mezinárodní nákazové statusy, které uděluje Evropská …
Pokračování textu „SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat za rok 2023“