Zápisy z jednání úzkého vedení

Úzké vedení svazu je poradním orgánem Předsedy Svazu a je složeno z předsedy Svazu, prvního místopředsedy, místopředsedů, předsedy dozorčí rady a tajemníka svazu. Schází se minimálně jedenkrát za měsíc.

Do jeho působnosti patří zejména:

  • zpracovávat plán práce Svazu
  • navrhovat zastoupení jednotlivých členů Svazu v komisích, radách a dalších orgánech, kde má Svaz zastoupení, ať už v Mze, AK ČR nebo i jiných organizacích
  • připravuje program a konání předsednictva.

Zápisy z jednání:

 

 

Zápis z úzkého vedení 31.7.2020

Zápis z úzkého vedení 18.6.2020

Zápis z úzkého vedení 12.5.2020

Zápis z úzkého vedení 27.4.2020

Zápis z úzkého vedení 30.4.2020

Zápis z úzkého vedení 30.1.2020


Zápis úzké vedení 04.12.2019

Zápis úzké vedení 01.10.2019

Zápis úzké vedení 13.09.2019

Zápis úzké vedení 11.07.2019

Zápis úzké vedení 29.05.2019


Zápis úzké vedení 14.9.2017

Zápis úzké vedení 22.03.2016

Zápis úzké vedení 16.02.2016

Zápis úzké vedení 01.02.2016

Zápis úzké vedení 02.12.2015

Zápis úzké vedení 29.08. 2014

Zápis úzké vedení 22.05.2014

Zápis úzké vedení 17.04.2014

Zápis úzké vedení 17.03.2014

Zápis úzké vedení 27.02.2014

Zápis úzké vedení 28.01.2014

Zápis úzké vedení 06.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy