Na první hektary získají zemědělci vyšší podporu, pokud budou hospodařit ekologicky, dostanou až 20 tisíc korun na hektar

12.1.2022 Tisková zpráva – Na redistributivní platbu, tedy platbu na první hektary, půjde 23 procent z celkového rozpočtu na přímé platby v novém programovém období Společné zemědělské politiky (SPZ). Umožní to výrazně vyšší podporu malých a středních zemědělců. Díky podpoře režimu ekologického zemědělství, které bude výzvou příštího programového období, by …
Pokračování textu „Na první hektary získají zemědělci vyšší podporu, pokud budou hospodařit ekologicky, dostanou až 20 tisíc korun na hektar“

Ministerstvo zemědělství hledá systémové úspory, dvě instituce by mohly nově sídlit mimo Prahu

6.1.2022 Tisková zpráva – Dlouhodobé provozní úspory by mohl přinést přesun sídla dvou významných institucí, spadajících do resortu Ministerstva zemědělství (MZe), mimo Prahu. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula dnes zadal vedení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) zpracování analýzy možných provozních úspor při …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství hledá systémové úspory, dvě instituce by mohly nově sídlit mimo Prahu“

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2022

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru zemědělských registrů Výzvu pro podávání projektů v rámci dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2022. Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených …
Pokračování textu „Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2022“

Aktuality nejen z EU

ŘADA EVROPSKÝCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ SE KVŮLI ODLESŇOVÁNÍ CHYSTÁ ZASTAVIT ČI OMEZIT PRODEJ BRAZILSKÉHO HOVĚZÍHO MASA OD SPOLEČNOSTI JBS. Řada evropských maloobchodních řetězců, konkrétně Ahold Delhaize, Lidl Netherlands, Carrefour Belgium, Auchan France a Sainsbury’s U.K., se chystá zastavit či omezit prodej brazilského hovězího masa od brazilské společnosti JBS. Jednají tak v …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

Dovozy biopotravin od 1. ledna 2022

  Rádi bychom upřesnili informace uvedené v předchozím článku k dovozům a změnám procesu jejich kontroly z 12. listopadu 2021. Implementace nového systému kontroly dovozů biopotravin, dle vznikající EU legislativy probíhá, nicméně postupně, tedy změny nebudou plně zrealizovány s účinností od ledna 2022. O průběhu implementace zde budeme průběžně informovat. …
Pokračování textu „Dovozy biopotravin od 1. ledna 2022“

Ministerstvo zemědělství upravuje Strategický plán českého zemědělství do roku 2027. Bude více zaměřený na ekologii

Nové vedení Ministerstva zemědělství (MZe) upravuje podle koaličního programu konečnou podobu Strategického plánu Společné zemědělské politiky do roku 2027. Cílem je ochrana přírody, půdy, vody a podpora druhové rozmanitosti. Vrámci pracovních skupin je při tom do spolupráce zapojeno Ministerstvo životního prostředí i zástupci ekologických nevládních organizací. Nové vedení MZe mění …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství upravuje Strategický plán českého zemědělství do roku 2027. Bude více zaměřený na ekologii“

Chovatelé jedovatých hadů a krokodýlů získají jasná pravidla. Nová vyhláška upravuje obecné podmínky chovu i ostatních zvířat vyžadující zvláštní péči

Jasná pravidla chovu a tedy i možnost důslednějších kontrol, to je záměrem nové vyhlášky Ministerstva zemědělství (MZe) o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Mezi tato zvířata patří například jedovatí hadi nebo krokodýli. Nová vyhláška začne platit od 1. ledna příštího roku, některá její ustanovení od roku 2025, aby měli chovatelé dost …
Pokračování textu „Chovatelé jedovatých hadů a krokodýlů získají jasná pravidla. Nová vyhláška upravuje obecné podmínky chovu i ostatních zvířat vyžadující zvláštní péči“

Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci – invazivní druhy

Vyhláška Ministerstva zemědělství číslo 454/2021 Sb., která stanovuje seznam druhů živočichů vyžadujících regulaci. Novela zákona o myslivosti i vyhlášky budou účinné od 1. 1. 2022 pro všechny myslivce s příslušnou povolenkou usmrcovat jedince níže jmenovaných druhů. Vše vychází ze zákona o myslivosti ve znění zákona číslo 364/2021 Sb., tedy jednoho ze zákonů, které byly součástí dlouho projednávaného balíku …
Pokračování textu „Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci – invazivní druhy“

Milostivé léto pro dlužníky

Milostivé léto se týká dlužníků veřejných institucí a firem. Pokud splatí původní dlužnou částku, jistinu, a 908 korun na odměně exekutorovi, tak se jim odpustí penále, úroky a další platby. Léto začalo 28. října 2021 a skončí 28. ledna 2022. Zákon mimo jiné umožňuje povinným v období od 28. října 2021 …
Pokračování textu „Milostivé léto pro dlužníky“

MZe: Sektor vepřového čelí krizi, Česko v Bruselu požádalo o zavedení mimořádné podpory pro chovatele prasat

14.12.2021 Tisková zpráva – Kritická situace v sektoru vepřového masa a příprava strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP) jsou body, které Česká republika předložila na prosincovém jednání ministrů pro zemědělství v Bruselu. Ti se na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství (AGRIFISH) dohodli na společné pozici 27 zemí EU k …
Pokračování textu „MZe: Sektor vepřového čelí krizi, Česko v Bruselu požádalo o zavedení mimořádné podpory pro chovatele prasat“