Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024 verze k 11. dubnu 2024

Příručka pro žadatele s aktuálními podmínkami standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH) platnými pro rok 2024  obsahuje podrobné informace k upraveným podmínkám standardů DZES podle změn nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., které nabyly účinnosti 1. …
Pokračování textu „Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024 verze k 11. dubnu 2024“

Přehledy osiv pro vybrané intervence pro rok 2024 – podmíněnost

V příloze naleznete aktualizované přehledy osiv pro rok 2024 pro standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), přímé platby (Ekoplatbu) a intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství Strategického plánu SZP na období 2023–2027.  STÁHNOUT(pdf, 674 kB) Přehledy osiv Přehledy osiv pro jednotlivé podmínky a opatření – STANDARDY DOBRÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO STAVU …
Pokračování textu „Přehledy osiv pro vybrané intervence pro rok 2024 – podmíněnost“

ČR musí vybrat od velkých podniků neoprávněně poskytnuté dotace z let 2016–2017

Na základě obdrženého rozhodnutí Evropské komise ohledně neslučitelnosti podpor poskytnutých v letech 2016–2017 velkým podnikům v rámci investičních dotačních programů Ministerstva zemědělství je ČR povinna bezodkladně zahájit kroky vedoucí k navrácení poskytnutých dotací zpět do státního rozpočtu, a to včetně úroků. Do doby navrácení prostředků zpět do státního rozpočtu musí být těmto podnikům …
Pokračování textu „ČR musí vybrat od velkých podniků neoprávněně poskytnuté dotace z let 2016–2017“

Aktualizace Strategie financování nitrátové směrnice

Vážený pane, v rámci meziresortního připomínkového řízení Vám zasílám ke stanovisku materiál „Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)“. Vaše případné připomínky žádáme odeslat nejpozději do 24. 4. 2024. 04_MPŘ_III. Vlastní materiál_Aktualizace Strategie financování nitrátové směrnice 03_MPŘ_II. Předkládací zpráva

Blíží se 3. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

Blíží se 3. kolo příjmu žádostí pro intervence 35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství (záměry A, C a D), 36.73 – Investice do lesnické infrastruktury, 37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3, 40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích, 43.73 – Neproduktivní investice v lesích, 44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin a 45.73 …
Pokračování textu „Blíží se 3. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027“

Informace pro žadatele – Podpora na krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka (CIS)

3. 4. 2024 Vzhledem k četným dotazům upřesňuje Ministerstvo zemědělství informace týkající se žadatelů o platbu na dojnice ​​​​​vydané v tiskové zprávě k úpravě nařízení vlády pro poskytování přímých plateb (publikované dne 13. 3. 2024) v následujícím článku: Blíží se 3. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 …
Pokračování textu „Informace pro žadatele – Podpora na krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka (CIS)“

Trh s biopotravinami se v České republice v roce 2022 meziročně zvýšil

Trh s biopotravinami v České republice roste, ve srovnání s rokem 2021 byl předloni meziroční růst vyšší o 12,9 %. České domácnosti spotřebovaly biopotraviny za 6,95 miliardy korun. Vyplývá to ze Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2022, kterou zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů …
Pokračování textu „Trh s biopotravinami se v České republice v roce 2022 meziročně zvýšil“

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024

Příručka pro žadatele s aktuálními podmínkami standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH) platnými pro rok 2024 obsahuje podrobné informace k upraveným podmínkám standardů DZES podle změn nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., které nabydou účinnosti …
Pokračování textu „Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024“

Informace pro žadatele – Podpora na krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka (CIS)

Informace pro žadatele – Podpora na krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka (CIS) Vzhledem k četným dotazům upřesňuje Ministerstvo zemědělství informace týkající se žadatelů o platbu na dojnice ​​​​​vydané v tiskové zprávě k úpravě nařízení vlády pro poskytování přímých plateb (publikované dne 13. 3. 2024) v následujícím článku: U žadatelů od …
Pokračování textu „Informace pro žadatele – Podpora na krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka (CIS)“

JŽ: Informace pro žadatele – od roku 2024

  V souladu s přijetím výjimky dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/587 ze dne 12.února 2024 lze v letošním roce využít výjimky z podmínky plnění minimálního procentního podílu neprodukčních ploch z orné půdy (kultura R, U, G) v rámci DZES 8 a základní celofaremní ekoplatby. Podrobné informace naleznete v tomto článku. …
Pokračování textu „JŽ: Informace pro žadatele – od roku 2024“