Zalesnění v loňském roce: Nový rekord

Rekordní a úspěšná. Takové přívlastky má loňská obnova lesa po rozsáhlých kalamitách. Obnoveno bylo téměř 50 tisíc hektarů, jde o dosud nejvyšší hodnotu v novodobě historii České republiky. Třetí rok po sobě převažovala plocha zalesněná listnatými dřevinami. Loni vysázeli lesníci rekordních 155,7 milionu listnáčů, zatímco jehličnanů bylo 88 milionů sazenic. …
Pokračování textu „Zalesnění v loňském roce: Nový rekord“

Ministr zemědělství Nekula po jednání s nizozemským protějškem Staghouwerem: Shodli jsme se na snižování spotřeby pesticidů v EU a co nejrychlejším schválení strategických plánů SZP

 O zemědělských prioritách českého předsednictví a navázání užší spolupráce při jejich plnění dnes na bilaterálním jednání hovořil český ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) se svým nizozemským protějškem Henkem Staghouwerem. „Česká republika má jedinečnou příležitost psát budoucnost evropského zemědělství. Pracovní schůzky s ministerskými kolegy jsou v tomto ohledu klíčové. S ministrem Staghouwerem jsme probrali …
Pokračování textu „Ministr zemědělství Nekula po jednání s nizozemským protějškem Staghouwerem: Shodli jsme se na snižování spotřeby pesticidů v EU a co nejrychlejším schválení strategických plánů SZP“

V období od 1. 7. do 10. 7. 2022 včetně, nebudou z důvodu nezbytné aktualizace databází MZe dostupné systémy a aplikace MZe. V tomto termínu budou systémy a aplikace MZe nedostupné a nebude možné se k nim přihlásit.
Současně bude nefunkční i hlavní stránka MZe Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství a stránka Portálu farmáře, (eAGRI – Portál farmáře (eAGRI)).
V případě nejasností, prosím, kontaktujte HelpDesk Ministerstva zemědělství – helpdesk@mze.cz.
Bližší informace týkající se příjmu vzorků do Komise pro hodnocení a zatřiďování vín jsou dostupné na https://www.szpi.gov.cz/.

Cíle udržitelného rozvoje a falšování potravin – zprávy z OECD

Cíle udržitelného rozvoje a falšování potravin – zprávy z OECD Jen málo zemí bude schopno splnit většinu dílčích cílů SDG 2 zaměřeného na vymýcení hladu, dosažení potravinového zabezpečení, zlepšení výživy a prosazování udržitelného zemědělství, přestože se jim podařilo zmírnit vážný hlad a omezit extrémní volatilitu cen potravin. Podvýživa a nedostatek potravin zůstávají problémem v mnoha …
Pokračování textu „Cíle udržitelného rozvoje a falšování potravin – zprávy z OECD“

Aktuality mimo EU: Čína hlásí bohatou sklizeň pšenice a Japonsko sníží plochy na rýže na úkor pšenice a sóji,…

Čína hlásí bohatou sklizeň Čínské státní noviny Global Times v průběhu tohoto týdne zveřejnily zprávu, že v současnosti probíhající sklizeň ozimé pšenice zatím předčila očekávání. Doposud byla sklizena úroda na téměř 16 milionech hektarů, což představuje 78,5 % celkové oseté plochy. Global Times uvedly, že sklizeň předčila očekávání i kvalitou, americké ministerstvo zemědělství však koncem …
Pokračování textu „Aktuality mimo EU: Čína hlásí bohatou sklizeň pšenice a Japonsko sníží plochy na rýže na úkor pšenice a sóji,…“

Ministerstvo zemědělství připravilo strategii na financování skladování statkových hnojiv pro letošek a příští rok

 Ministerstvo zemědělství vypracovalo dokument k finančním dopadům plnění podmínek evropské směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice). V letech 2022–2023 se odhadují celkové náklady na vybudování nových skladovacích kapacit a náklady spojené s údržbou a obnovou skladovacích prostor na statková hnojiva ve výši 933 milionů korun. Materiál dnes schválila vláda. …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství připravilo strategii na financování skladování statkových hnojiv pro letošek a příští rok“

Podle nejnovějšího reportu FAO z 3. června 2022, se hodnota FAO Food Price Indexu v květnu snížila o 0,6 % v porovnání s dubnem, což zároveň představuje druhý měsíční pokles v řadě

Podle nejnovějšího reportu FAO z 3. června 2022, se hodnota FAO Food Price Indexu v květnu snížila o 0,6 % v porovnání s dubnem, což zároveň představuje druhý měsíční pokles v řadě(index je ale stále o 22,8 % vyšší než v květnu 2021). Květnový pokles byl způsoben snížením dílčích indexů cen rostlinných olejů a mléčných výrobků, …
Pokračování textu „Podle nejnovějšího reportu FAO z 3. června 2022, se hodnota FAO Food Price Indexu v květnu snížila o 0,6 % v porovnání s dubnem, což zároveň představuje druhý měsíční pokles v řadě“

AKCE + WEBINÁŘE

Pozvánka na B2B jednání s pivovarníky z Chile – prezentace českých surovin a technologií – 20. června 10.30 hod. Pozvánka na B2B jednání sezástupci chovatelů drůbeže a zpracovatelů drůbežího masa z Bosny a Hercegoviny – 21. června 10. hod. Pozvánka na seminář Zemědělského svazu „Zaměstnávání zahraničních pracovníků“ – 22. června …
Pokračování textu „AKCE + WEBINÁŘE“

Ministerstvo zemědělství: Diskuze o zemědělských trzích musí a bude pokračovat. Celá EU nadále hledá další řešení nepříznivé situace

Řešení situace na zemědělských trzích po invazi Ruska na Ukrajinu opět hledali ministři zemědělství EU na Radě v Lucemburku. Pomoct má například zrušení dovozních cel a kvót pro ukrajinské produkty, úlevy pro zemědělce v plnění tzv. greeningu (ozelenění) nebo mimořádné podpory do ohrožených sektorů. Dalšími tématy Rady byly zeměpisná označení …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství: Diskuze o zemědělských trzích musí a bude pokračovat. Celá EU nadále hledá další řešení nepříznivé situace“

Nabídka účasti českých firem na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2023

6.6.2022 Ministerstvo zemědělství zve české firmy k účasti na společné expozici Ministerstva zemědělství na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2023, který se uskuteční ve dnech 14. – 17. února 2023. S cílem podpořit české firmy v oblasti bio potravin na evropském i světovém trhu připravuje Ministerstvo zemědělství národní expozici o velikosti 216 m2 umístěnou v hale …
Pokračování textu „Nabídka účasti českých firem na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2023“