Vědci a vědkyně mohou získat 1 miliardu korun například na výzkum ochrany přírody, nových postupů hospodaření nebo přípravy na klimatickou změnu

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo první veřejnou soutěž na vědecké projekty, kterým v rámci Programu ZEMĚ II poskytne v příštích letech 1 miliardu korun. Výzkumníci se mohou přihlásit s projekty na vlastní téma, případně se zaměřit na jednu z 22 výzkumných potřeb vypsaných Ministerstvem. Hlavní oblasti výzkumu se budou zabývat bioekonomikou, smart zemědělstvím …
Pokračování textu „Vědci a vědkyně mohou získat 1 miliardu korun například na výzkum ochrany přírody, nových postupů hospodaření nebo přípravy na klimatickou změnu“

Chytré technologie na polích a přechod na volné chovy slepic.

Zemědělci získají na investice a rozvoj 8,3 miliardy korun Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo 1. kolo příjmu žádostí o projektové dotace na rozvoj venkova podle Strategického plánu nové Společné zemědělské politiky na období 2023-2027. Podpory půjdou například na moderní technologie, větší pohodu zvířat nebo dotace pro mladé zemědělce. Na 1. kolo …
Pokračování textu „Chytré technologie na polích a přechod na volné chovy slepic.“

Dejte pozor na srnčata. Ministerstvo zemědělství poskytuje novou dotaci na ochranu zvířecích mláďat při senoseči

Ministerstvo zemědělství (MZe) upozorňuje zemědělce, aby při sečení luk a sklizni polí ochránili srnčata, která se můžou skrývat v porostu. Za nedbalost hrozí pokuta až 10 tisíc korun. MZe poskytuje dotace na plašiče nebo nově na signální zařízení, které zemědělce upozorní, že se v poli schovává mládě. Začínají senoseče, a tedy doba, kdy …
Pokračování textu „Dejte pozor na srnčata. Ministerstvo zemědělství poskytuje novou dotaci na ochranu zvířecích mláďat při senoseči“

Aktuality nejen z EU

Popularita privátních značek v Evropě Společnosti Circana a NPD, které se zaměřují na průzkum trhu a chování spotřebitelů, zveřejnily v UK pololetní zprávu s názvem „Signály v poptávce po rychloobrátkovém zboží“, která se zaměřuje na šest největších trhů v Evropě (Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Nizozemí a Velká Británie). 19.5.2023 160 …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

Ministerstvo zemědělství má hotový komplexní plán proti suchu na příští léta, na prevenci bude dávat téměř 16 miliard korun ročně

Zajistit vodní zdroje s pitnou vodu pro obyvatele, zadržet a posílit vodu v krajině pro přírodu i zemědělskou produkci a zabezpečit energetické zdroje. To jsou hlavní cíle Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023-2027 Ministerstva zemědělství (MZe). Materiál vypracovaný ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství má hotový komplexní plán proti suchu na příští léta, na prevenci bude dávat téměř 16 miliard korun ročně“

Index cen potravin FAO v dubnu zaznamenal mírné oživení

Podle nejnovějšího reportu FAO z 5. května 2023, hodnota FAO Food Price Indexu v dubnu zaznamenala vůči březnu nárůst 0,6 %. Oproti dubnu 2022 ale poklesla o 19,7 %. Mírné oživení indexu bylo způsobeno prudkým nárůstem indexu cen cukru a růstem cen masa, zatímco indexy cen obilovin, mléčných výrobků a …
Pokračování textu „Index cen potravin FAO v dubnu zaznamenal mírné oživení“

Evidence půdy LPIS (automatické generování půdních bloků) k 28.4.2023

Závazný metodický postup k aktualizaci EP a EVP k 28.4.2023   (PDF, 3 MB) Úprava modulu Evidence půdy LPIS (automatické generování půdních bloků); novela NV 50/2015 Sb.; úprava textu zbytkových ploch a nezpůsobilé plochy DPB podle PDU; vyšší moc u obnovy trvalého travního porostu Příloha č.1:  Řešení rozporů  (170 KB) Příloha č.2:  Podnikání v zemědělství  (152 …
Pokračování textu „Evidence půdy LPIS (automatické generování půdních bloků) k 28.4.2023“

Tisk osevů pro potřeby pojištění

V LPIS byl upraven tisk č. 29, který je využíván pro potřeby pojištění plodin. Upozorňujeme, že je nutné volit variantu tisku „Posl. odeslaný předtisk k roku“ anebo „Evidenci zem. parcel k 31.5.“. Varianta „Data jednotné žádosti“ bude plně funkční cca 20.5. poté, co budou načtena data podaných žádostí na SZIF. …
Pokračování textu „Tisk osevů pro potřeby pojištění“