Informace pro chovatele včel – včelařské eurodotace 2021/2022

Informujeme o zveřejnění Příručky pro chovatele včel platné na období od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 a nových formulářů Požadavků o dotaci včetně příloh pro opatření Technická pomoc – nové zařízení, Boj proti varroáze, Racionalizace kočování, Úhrada nákladů na rozbory medu a Obnova včelstev  Bližší informace ke stažení …
Pokračování textu „Informace pro chovatele včel – včelařské eurodotace 2021/2022“

Na první hektary získají zemědělci vyšší podporu, pokud budou hospodařit ekologicky, dostanou až 20 tisíc korun na hektar

12.1.2022 Tisková zpráva – Na redistributivní platbu, tedy platbu na první hektary, půjde 23 procent z celkového rozpočtu na přímé platby v novém programovém období Společné zemědělské politiky (SPZ). Umožní to výrazně vyšší podporu malých a středních zemědělců. Díky podpoře režimu ekologického zemědělství, které bude výzvou příštího programového období, by …
Pokračování textu „Na první hektary získají zemědělci vyšší podporu, pokud budou hospodařit ekologicky, dostanou až 20 tisíc korun na hektar“

Ministerstvo zemědělství hledá systémové úspory, dvě instituce by mohly nově sídlit mimo Prahu

6.1.2022 Tisková zpráva – Dlouhodobé provozní úspory by mohl přinést přesun sídla dvou významných institucí, spadajících do resortu Ministerstva zemědělství (MZe), mimo Prahu. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula dnes zadal vedení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) zpracování analýzy možných provozních úspor při …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství hledá systémové úspory, dvě instituce by mohly nově sídlit mimo Prahu“

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2022

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru zemědělských registrů Výzvu pro podávání projektů v rámci dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2022. Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených …
Pokračování textu „Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2022“

Aktuality nejen z EU

ŘADA EVROPSKÝCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ SE KVŮLI ODLESŇOVÁNÍ CHYSTÁ ZASTAVIT ČI OMEZIT PRODEJ BRAZILSKÉHO HOVĚZÍHO MASA OD SPOLEČNOSTI JBS. Řada evropských maloobchodních řetězců, konkrétně Ahold Delhaize, Lidl Netherlands, Carrefour Belgium, Auchan France a Sainsbury’s U.K., se chystá zastavit či omezit prodej brazilského hovězího masa od brazilské společnosti JBS. Jednají tak v …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

SZIF vydává rozhodnutí na telata masného typu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) – telata masného typu. Mezi 6 539 žadatelů o dotaci se rozdělí přes 628 milionů korun. Aktuální sazba je 7 979,53 korun na velkou dobytčí jednotku (VDJ). Podpora se vztahuje na telata narozená v období …
Pokračování textu „SZIF vydává rozhodnutí na telata masného typu“

Anna Hubáčková: MŽP napře síly do ochrany vody, půdy, přírodně cenných území i klimatu

07. 01. 2022 Vláda ČR dnes zveřejnila své programové prohlášení. V oblasti životního prostředí je hlavní prioritou ochrana vody a zlepšování stavu krajiny, stejně jako ochrana klimatu a podpora Zelené dohody pro Evropu, která představuje cestu, jak dosáhnout energetické soběstačnosti a modernizace ekonomiky. „Jako ministryně životního prostředí chci především chránit …
Pokračování textu „Anna Hubáčková: MŽP napře síly do ochrany vody, půdy, přírodně cenných území i klimatu“

Webinář (ÚKZÚZ) – Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin (IOR) 2. 2. 2022

Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin (IOR), který se uskuteční 2. 2. 2022 prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Integrovaná ochrana rostlin (IOR) je provázaným komplexem zásad, které na sebe navazují a vytváří tak harmonický celek. V praxi to znamená kombinaci vhodných agrotechnických a pěstitelských postupů, při jejichž dodržení …
Pokračování textu „Webinář (ÚKZÚZ) – Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin (IOR) 2. 2. 2022“

DOTACE MPO : EFEKT – AVÍZO

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Dotace …
Pokračování textu „DOTACE MPO : EFEKT – AVÍZO“

OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDNÍ KOALICI

Vážený pane premiére, vážená paní předsedkyně, vážení páni předsedové, vážený pane ministře, v návaznosti na akce a prohlášení ze strany zástupců části zemědělské veřejnosti v posledních několika dnech, aktuální znění Vašeho programového prohlášení (dále jen „PP“) a finalizaci Strategického plánu ČR k Společné zemědělské politice (dále jen „ SZP“), obracíme se na …
Pokračování textu „OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDNÍ KOALICI“