PODPORA CHOVATELŮ OVCÍ NEBO KOZ V OBLASTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE S VÝSKYTEM VLKA OBECNÉHO PRO ROK 2022

Kód programu: ŽPZ/05/2022 Rada kraje na své schůzi dne 30. 5. 2022 usnesením č. 45/3215 schválila následující podmínky dotačního programu „Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného“ pro rok 2022. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad …
Pokračování textu „PODPORA CHOVATELŮ OVCÍ NEBO KOZ V OBLASTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE S VÝSKYTEM VLKA OBECNÉHO PRO ROK 2022“

Zalesnění v loňském roce: Nový rekord

Rekordní a úspěšná. Takové přívlastky má loňská obnova lesa po rozsáhlých kalamitách. Obnoveno bylo téměř 50 tisíc hektarů, jde o dosud nejvyšší hodnotu v novodobě historii České republiky. Třetí rok po sobě převažovala plocha zalesněná listnatými dřevinami. Loni vysázeli lesníci rekordních 155,7 milionu listnáčů, zatímco jehličnanů bylo 88 milionů sazenic. …
Pokračování textu „Zalesnění v loňském roce: Nový rekord“

Ministr zemědělství Nekula po jednání s nizozemským protějškem Staghouwerem: Shodli jsme se na snižování spotřeby pesticidů v EU a co nejrychlejším schválení strategických plánů SZP

 O zemědělských prioritách českého předsednictví a navázání užší spolupráce při jejich plnění dnes na bilaterálním jednání hovořil český ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) se svým nizozemským protějškem Henkem Staghouwerem. „Česká republika má jedinečnou příležitost psát budoucnost evropského zemědělství. Pracovní schůzky s ministerskými kolegy jsou v tomto ohledu klíčové. S ministrem Staghouwerem jsme probrali …
Pokračování textu „Ministr zemědělství Nekula po jednání s nizozemským protějškem Staghouwerem: Shodli jsme se na snižování spotřeby pesticidů v EU a co nejrychlejším schválení strategických plánů SZP“

Omezení provozu kanceláře ČMSZP

Tímto se chci všem omluvit, ale ze zdravotního důvodu bude chod kanceláře svazu omezen až do 12.července 2022. V případě potřeby volejte na tel.č.  602 542 602, kde si s Vámi dohodnu možný termín setkání.   Děkuji za pochopení   Karolína Menclová ředitelka ČMSZP

Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty

20. června 2022 bude zahájen příjem žádostí na mimořádnou podporu na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích. Nejzazší termín pro podání žádostí je 30. červen 2022. Tato podpora bude poskytována producentům zemědělských odvětvích s cílem zejména zamezit prohloubení narušení trhů v důsledku zvýšených vstupních nákladů a omezení obchodu. Legislativně vychází …
Pokračování textu „Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty“

Aktualiy z EU: balíček 110 mil. € pro rakouské farmáře s živočišnou výrobou a regionálními potravinami

Ministr zemědělství Totschnig: Podporujte rodinné farmy, aby mohly nadále vyrábět a zásobovat obyvatelstvo potravinami, nezapomněl ani na živočišnou výrobu. „Potravinová bezpečnost Rakušanů je mou nejvyšší prioritou! To je možné pouze s našimi farmáři. Protože oni jsou těmi, kdo nám každý den dávají jídlo na talíř – i v době krize. …
Pokračování textu „Aktualiy z EU: balíček 110 mil. € pro rakouské farmáře s živočišnou výrobou a regionálními potravinami“

V období od 1. 7. do 10. 7. 2022 včetně, nebudou z důvodu nezbytné aktualizace databází MZe dostupné systémy a aplikace MZe. V tomto termínu budou systémy a aplikace MZe nedostupné a nebude možné se k nim přihlásit.
Současně bude nefunkční i hlavní stránka MZe Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství a stránka Portálu farmáře, (eAGRI – Portál farmáře (eAGRI)).
V případě nejasností, prosím, kontaktujte HelpDesk Ministerstva zemědělství – helpdesk@mze.cz.
Bližší informace týkající se příjmu vzorků do Komise pro hodnocení a zatřiďování vín jsou dostupné na https://www.szpi.gov.cz/.

Cíle udržitelného rozvoje a falšování potravin – zprávy z OECD

Cíle udržitelného rozvoje a falšování potravin – zprávy z OECD Jen málo zemí bude schopno splnit většinu dílčích cílů SDG 2 zaměřeného na vymýcení hladu, dosažení potravinového zabezpečení, zlepšení výživy a prosazování udržitelného zemědělství, přestože se jim podařilo zmírnit vážný hlad a omezit extrémní volatilitu cen potravin. Podvýživa a nedostatek potravin zůstávají problémem v mnoha …
Pokračování textu „Cíle udržitelného rozvoje a falšování potravin – zprávy z OECD“

Aktuality mimo EU: Čína hlásí bohatou sklizeň pšenice a Japonsko sníží plochy na rýže na úkor pšenice a sóji,…

Čína hlásí bohatou sklizeň Čínské státní noviny Global Times v průběhu tohoto týdne zveřejnily zprávu, že v současnosti probíhající sklizeň ozimé pšenice zatím předčila očekávání. Doposud byla sklizena úroda na téměř 16 milionech hektarů, což představuje 78,5 % celkové oseté plochy. Global Times uvedly, že sklizeň předčila očekávání i kvalitou, americké ministerstvo zemědělství však koncem …
Pokračování textu „Aktuality mimo EU: Čína hlásí bohatou sklizeň pšenice a Japonsko sníží plochy na rýže na úkor pšenice a sóji,…“

Ministerstvo zemědělství připravilo strategii na financování skladování statkových hnojiv pro letošek a příští rok

 Ministerstvo zemědělství vypracovalo dokument k finančním dopadům plnění podmínek evropské směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice). V letech 2022–2023 se odhadují celkové náklady na vybudování nových skladovacích kapacit a náklady spojené s údržbou a obnovou skladovacích prostor na statková hnojiva ve výši 933 milionů korun. Materiál dnes schválila vláda. …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství připravilo strategii na financování skladování statkových hnojiv pro letošek a příští rok“