Jednání nevládních zemědělských organizací s ministrem financí a ministrem zemědělství

Vážení členové a příznivci Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů,

 

Rádi bychom vás informovali o výsledcích nedávného jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a ministrem zemědělství Markem Výborným, které se uskutečnilo v úterý 4. června 2024. Jednání se za svaz účastnil pan předseda Winter, který splnil svůj slib a sdělil, že pokud jde o výstup z jednání, počkáme na oficiální shodu všech stran.

 

Nejprve chceme připomenout společné požadavky nevládních organizací:

1. Splnění slibu na spuštění podpory zaměstnanosti na venkově – sleva na sociálním pojištění od roku 2023
2. Splnění slibu vlády na nekrácení národních podpor ve výši 5 mld. Kč, která nám byla dána vicepremiérem Marianem Jurečkou v roce 2022. Tento slib vláda porušila hned v roce 2023, kdy byly kráceny na 2,7 mld. a v roce 2024 je dále kráceny na 2,5 mld. Kč.
3. Nedanění evropských dotací a vrátit daň z nemovitostí na zemědělskou půdu na úroveň roku 2023
4. Aktivně v EU řešit přebytek základních komodit, především obilovin a olejnin – omezením dovozů ze třetích zemích, podporou exportu z EU a větší spotřebou v OZE.
5. Plně kofinancovat, stejně jako v ostatních zemích EU, záchranný balíček na rok 2024, který připravuje Evropská komise a vyplatit ho co nejrychleji všem zemědělcům na hektar obilovin.
 

6. Byrokratická zátěž a opatření nefinančního rázu – zajišťující zjednodušení podnikání. Pravidla na Prodej ze dvora v návaznosti na zpracování produkce (model B2C) apod.

 

Teď již podrobnosti k danému jednání: 

CASHFLOW 

možnosti rychlé a jednoduché pomoci

Požadavkem nevládních organizací bylo nalezení řešení, které by bylo politicky a legislativně průchodné jako adekvátní náhrada těchto požadavků. Po schůzce lze konstatovat, že v některých oblastech určitý posun nastal, avšak v jiných stále máme větší očekávání.

 

Hlavním tématem jednání 4.6.2024 bylo zejména urychlení stávajících finančních toků a zlepšení cash flow zemědělců v roce 2024 a 2025, dále odbourávání regulací a byrokratických překážek pro zemědělské podnikatele. Ministr zemědělství předložil dílčí přehled redukce administrativní zátěže prostřednictvím Antibyrokratické komise MZe. 

 

Výplaty Zelené nafty – požadavek aby žadatelé nečekali na platby déle než rok,.

Pozn. vratka byla v roce 2022 v objemu 2,5 miliard Kč a v roce 2023 pak 2,3 miliard Kč pro 11 tisíc žadatelů. K jednání jsou nyní dvě varianty. První, preferovaná ministerstvem financí, je podávat daňové přiznání za každé pololetí kalendářního roku, což by zrychlilo tok peněz. Tento krok by byl dobrovolný a možný při vratce nad 50 tisíc Kč. Druhou možností je vyplácet zálohy na vratku, což by však mohlo být problematické v rámci EU. První varianta vyžaduje legislativní úpravu s účinností od 1. ledna 2025. Dále je nutné věnovat pozornost výjimce zelené nafty v oblasti emisních povolenek, o kterých se bude jednat u motorové nafty k roku 2027. Jednou z úvah je plošné zavedení emisních povolenek, což vyžaduje jednání s novými členy Evropského parlamentu.

Více zde: https://zemedelec.cz/podle-ministra-financi-by-narok-na-podporu-zelene-nafty-by-mohli-farmari-nove-mit-dvakrat-rocne/

 

Další bod jednání, který byl odsouhlasen se týkal apelu na spolupráci ministerstev směrem k výplatám JŽ.: „Zemědělci čelí finančním ztrátám (z různých důvodů), proto požadujeme urychlené vyplacení dotací zemědělcům za minulý rok. Tedy finanční prostředky za to, co již splnili a mají na tyto prostředky nárok. Vyjadřujeme obavu, že pokud nedojde k jejich vyplacení do 30. června 2024, budeme jako Česká republika, resp. její daňoví poplatníci, finanční ztrátě. Jelikož nevyplacené alokované finanční prostředky z Evropské unie bude třeba vrátit i přesto, že na ně existuje již právní nárok.“

Zálohy JŽ (rok 2024) – SZIF má do konce tohoto týdne připravit finální verze (varianty) záloh 2024.

 

Dalším tématem byly kompenzace za škody způsobené mrazem, kde byla opakovaně přislíbena pomoc v minimální výši 200 milionů Kč. Ministerstvo zemědělství zde stále čeká na vyjádření k případné finanční pomoci z rezervy EU. Při této příležitosti byl ministrům předán dopis, ve kterém žádáme prostřednictvím ministrů premiéra Petra Fialu, aby na Evropské radě ve dnech 27. – 28. června jménem České republiky požádal o projednání otevření mimořádného záchranného balíčku, jako jedné z účinných a osvědčených cest pomoci zemědělcům a zařazení tohoto požadavku mezi jasně definované závěry z jednání Rady. Jde o vyzkoušený a osvědčený nástroj, který v roce 2016 Česká republika zdárně použila.

Navýšení rozpočtu PGRLF, konkrétně pak limitů u podpory pojištění, a to u speciálních plodin a živočišné výroby až na maximální možnou úroveň 65 % a u polních plodiny na výši 50 %, celkem jde o 300 milionů Kč s předpokladem vyplacení do konce tohoto roku. Otevřen byl také požadavek navýšení dotace na úroky u investičních úvěrů, s podporou nad 3 % p.a. a s posílením alokace o dalších 250 milionů Kč.

Projednaným bodem také bylo navýšení rozpočtu kapitoly MZe na rok 2025 nad plánovanou výši, a to o 2 mld. Kč,.