Informace pro zaměstnavatele o povinnostech u dohod o provedení práce od 1. 7. 2024

Dne 1. 7. 2024 vstupuje v účinnost zákon č. 163/2024 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů dne 19. 6. 2024 a který přináší změny tzv. konsolidačního balíčku v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a dohod o provedení práce.

Jaké změny a od kdy budou pro zaměstnance na DPP platit

Změny jsou časově rozděleny do dvou fází:
• Tzv. „registrační a ohlašovací“ fáze od července 2024. Nová právní úprava zavádí evidenci všech DPP a měsíční hlášení příjmů z těchto dohod.
• Od ledna 2025 fáze sjednocení úpravy DPP s úpravou běžných pracovních poměrů/dohod o pracovní činnosti (DPČ) a zavedení režimu tzv. oznámené dohody.

Konkrétně:
• Od 1. 7. 2024 máte povinnost registrace všech dosud nepojištěných DPP.
• Od 1. 8. 2024 zasíláte pravidelně hlášení o příjmech všech jednotlivých zaměstnanců na DPP.
Do konce roku 2024 nadále platí, že zaměstnanci pracující na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění pouze v těch kalendářních měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhl 10 000 Kč.
Od 1. 1. 2025 budete mít možnost uplatnit režim tzv. oznámené dohody, při kterém lze využívat u DPP vyšší limit pro účast na pojištění a placení pojistného. Jinak budou pro DPP platit obdobné podmínky jako pro pracovní poměry či dohody o pracovní činnosti.

Co je tedy třeba od 1. 7. 2024 zařídit

Jestliže u Vašich zaměstnanců na DPP v minulosti vznikla účast na pojištění, již jste u nich ČSSZ oznamoval nástup do zaměstnání a pokud jim DPP trvá i po 1. 7. 2024, nemusíte již nic hlásit.

Jestliže budete mít nové zaměstnance na DPP anebo u Vašich stávajících doposud nebylo nutné oznamovat nástup do zaměstnání, je třeba je registrovat v termínu do 20. 8. 2024.

Co musíte s pracovníky na DPP plnit od 1. 8. 2024

Každý měsíc elektronicky hlásíte seznam všech zaměstnanců na DPP (pojištěné i nepojištěné) a výši jejich příjmu. Hlášení zasíláte v termínu do 20. dne následujícího měsíce, poprvé za měsíc červenec 2024 od 1. do 20. 8. 2024.

Možnosti, jak plnit uvedené povinnosti
→ Co se týče hlášení příjmů, půjde o nové elektronické podání VPDPP „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“. Toto nové hlášení zapracovávají dodavatelé personálních a mzdových SW do svých programů, které běžně používáte. Od 1. 8. 2024 navíc ČSSZ zveřejní na ePortálu ČSSZ i samostatný elektronický formulář VPDPP pro ty z Vás, kteří pro nízký počet pracovníků na DPP nepoužíváte personální a mzdový SW.

→ Co se týče přihlašování zaměstnanců:
• Zaměstnanci mohou být přihlašováni standardně tak, jak jste zvyklí (e-Podání Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), převážně ho máte implementován ve vašem mzdovém a personálním SW).

• S možností oznámit nástup zaměstnance na DPP počítá i hlášení příjmů – e-Podání VPDPP „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“. Pokud bude zasílán k zatím nepřihlášenému zaměstnanci, bude možné jeho pomocí daného pracovníka na DPP rovněž přihlásit.

• Při přihlašování zaměstnanců máte na výběr, kterou možnost využijete.

Další informace a pokyny jsou zveřejněny na webových stránkách ČSSZ.

S případnými dotazy se můžete obracet na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (oddělení nemocenského pojištění) nebo na bezplatnou telefonní linku +420 800 050 248.

 

priloha_1376257467_0_Dopis_pro_zamestnavatele (1)

Přílohy