Aktivní zemědělec (2018)

 

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Místo realizace: celá Česká republika

Cíl projektu:

Projekt si klade za cíl shromáždit reálné příklady expertů z oblasti zemědělství a oblastí souvisejících se zemědělstvím a životem zemědělce jako životní prostřední, zdraví welfare zvířat, dotační možnosti, aktuality z EK vztahující se k problematice zemědělství zejména z České republiky a Slovenska atd.

Při výběru respondentů budou upřednostňováni převážně subjekty z řad ekologických farmářů, a to z důvodu jejich hospodaření, při kterém je kladen velký důraz na kladný vztah ke zvířatům, půdě, rostlinám a obecně k přírodě. Pro srovnání budou jako respondenti navrženi i zemědělci z řad neekologických zemědělců.

Tyto příběhy budou následně prezentovány formou článků v elektronickém časopisu, na webových stránkách a další vhodnou formou (například prezentací na výstavách a veletrzích). .

Výstupy projektu:

Poznatky z této činnosti budou sloužit jako podklady při jednání s ministerstvem zemědělství, ve snaze předat příklady z praxe zemědělských podnikatelů.

Budou samozřejmě využity i při jednání zástupců se zahraničními subjekty, a to jak v rámci organizací COPA GEOPA a ELO, tak v rámci přidružených workshopů, kulatých stolů a odpovídajících jednáních.

CÍLE:

  1. Umožnit zemědělským subjektům prezentovat své názory na konferencích, týkajících se dané problematiky prostřednictvím zvolených zástupců se zemědělské veřejnosti.

2.  Zvýšit povědomí obyvatel České republiky o možných příčinách důsledcích  rozdílného hospodaření.

 

SZP 2020+


Farmářské listy č.1/2018

Farmářské listy č. 2/2018

Farmářské listy č. 3/2018


VÝZVA: Pokud máte zájem se s námi podělit o Vaše zkušenosti prosím kontaktujte nás na emailu: menclova@cmszp.cz. Máme pro Vás připraven krátký rozhovor.


Tento projekt je podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství.

Logo MZe - bez CR

Přílohy