ÚKZÚZ umožňuje účinnější použití rodenticidů proti hraboši polnímu

Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje možnost aplikace přípravků na ochranu rostlin při řešení pokračujících vzestupných výskytů hraboše polního na území České republiky. Pro ošetření porostů je možné od 22. září na dobu omezenou využít zvýšené dávky rodenticidů na hektar při aplikaci do nor. Vývoj počasí na …
Pokračování textu „ÚKZÚZ umožňuje účinnější použití rodenticidů proti hraboši polnímu“

Konference – Cirkulární bioekonomika 5.-6.10.2023

  Hledáte zajímavou alternativu pro Vaši firmu nebo rozjíždíte podnikání v oblasti výroby udržitelné energie, potravinářství, zemědělství či v oblasti chemického průmyslu, jednoduše tam, kde je společným jmenovatelem využívání přírodních zdrojů? Zajímají Vás inovace pro šetrnější výrobu a možnosti jejich financování? Pak právě pro Vás je určená připravovaná Konference cirkulární …
Pokračování textu „Konference – Cirkulární bioekonomika 5.-6.10.2023“

Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I

Vyhlášení výzvy 16. 08. 2023 Zahájení příjmu 06. 09. 2023 10:00:00 Ukončení příjmu 13. 12. 2024 10:00:00 Otevřená výzva Cílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora úpravy bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčeni do distribuční sítě. Na co lze získat podporu (podporované aktivity): Technologie na úpravu …
Pokračování textu „Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I“

XXIII. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2023

„Fakta, příležitosti a perspektivy pozemkových úprav“ 5. – 6. října 2023 PRIMAVERA HOTEL & CONGRESS CENTRE PLZEŇ O konferenci pozemkových úprav: Pozemkové úpravy dnes představují nezbytnou součást adaptace české krajiny na změny klimatu a lze jimi řešit důsledky klimatických změn jako je sucho, bleskové povodně, vodní a větrné eroze. Významným přínosem …
Pokračování textu „XXIII. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2023“

ÚKZÚZ: Stav hraboše polního v srpnu 2023

Výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily další nárůst hraboše polního v letních měsících. Populace neklesly ani po sklizni hlavních plodin a následné kultivaci polí. Z červencového celorepublikového průměru 542 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) hodnoty stouply na 603 AVN/ha, což představuje 3násobek aktuálního prahu škodlivosti. Vysoce ohrožené …
Pokračování textu „ÚKZÚZ: Stav hraboše polního v srpnu 2023“

Prezentace ze semináře: Návrat vlka do České republiky – hrozba nebo příležitost?

Ve dnech 07. – 08. září 2023 proběhl v Bystřici na Třinecku seminář „Návrat vlka do České republiky – hrozba nebo příležitost?“. Naše společnost byla hlavním iniciátorem a zároveň odborným garantem tohoto semináře. Cílem semináře bylo reflektovat velmi aktuální témata související s návratem vlka do krajiny. Místo setkání nebylo zvoleno náhodou – obec Bystřice se nachází …
Pokračování textu „Prezentace ze semináře: Návrat vlka do České republiky – hrozba nebo příležitost?“

SCHOK: Žádosti o dotace budou otevřeny za 5 dní

Dne 1. 9. 2023 bude zahájen příjem žádostí o dotace za rok 2023 – přednostně elektronickou formou prostřednictvím webových stránek SCHOK. Registrace na URL adrese https://www.schok.cz/registrace (registrace provedená vloni nebo při žádosti o členství je platná, v tom případě se přihlaste s použitím Vámi původně vytvořeného hesla) a možnost naskenování či vyfotografování …
Pokračování textu „SCHOK: Žádosti o dotace budou otevřeny za 5 dní“

Společnost PGRLF, a.s., otevře na konci září nový program Potravinář 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí v úterý 26. září 2023 zcela nový program ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů, který je určen pro výrobce potravin. Cílem podpory u tohoto titulu je vytvořit předpoklady pro rozvoj výrobců potravin, kdy podpora směřuje na pořízení investic souvisejících se zpracováním zemědělských produktů k potravinářským účelům …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., otevře na konci září nový program Potravinář „