PODPORA CHOVATELŮ OVCÍ NEBO KOZ V OBLASTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE S VÝSKYTEM VLKA OBECNÉHO PRO ROK 2022

Kód programu: ŽPZ/05/2022 Rada kraje na své schůzi dne 30. 5. 2022 usnesením č. 45/3215 schválila následující podmínky dotačního programu „Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného“ pro rok 2022. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad …
Pokračování textu „PODPORA CHOVATELŮ OVCÍ NEBO KOZ V OBLASTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE S VÝSKYTEM VLKA OBECNÉHO PRO ROK 2022“

MENDELU: Kvalita vody v rybnících se zhoršuje, paradoxně i díky čistírnám odpadních vod

  Kvalita vody v českých rybnících se zhoršuje. Příčinou je zejména sucho a klimatická změna. Srážkové úhrny jsou stejné jako v minulosti, ale výpar mnohem vyšší. Velkým problémem se v posledních letech stává i budování čistíren odpadních vod u menších sídel. Ty sice snižují organické znečištění, produkují ale výrazně vyšší …
Pokračování textu „MENDELU: Kvalita vody v rybnících se zhoršuje, paradoxně i díky čistírnám odpadních vod“

ELO: odpověď na zveřejnění zprávy Evropské komise o „Uplatňování zdravotních a ekologických norem EU na dovážené zemědělské a zemědělsko-potravinářské produkty“.

Evropská organizace vlastníků půdy (ELO) vítá zveřejnění zprávy Evropské komise o „Uplatňování zdravotních a ekologických norem EU na dovážené zemědělské a zemědělsko-potravinářské produkty“. Celkově je dle ELA Zelená dohoda EU (Gree deal)  příležitostí prosadit rozvoj udržitelného zemědělství v Evropě i na celém světě. ELO vítá snahy Komise zdůraznit environmentální aspekty …
Pokračování textu „ELO: odpověď na zveřejnění zprávy Evropské komise o „Uplatňování zdravotních a ekologických norem EU na dovážené zemědělské a zemědělsko-potravinářské produkty“.“

Průměrné mzdy – 1. čtvrtletí 2022 Průměrná mzda klesla reálně o 3,6 %

  V 1. čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,2 %, reálně klesla o 3,6 %. Medián mezd činil 31 923 Kč. „V 1. čtvrtletí 2022 byla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců …
Pokračování textu „Průměrné mzdy – 1. čtvrtletí 2022 Průměrná mzda klesla reálně o 3,6 %“

Podpora až 80 tis.Kč pro malé a střední podniky: Agrokomplex v Nitře (společná expozice)

Ráda bych Vás tímto pozvala ke společné veletržní účasti s podporou na veletrhu Agrokomplex v Nitře, aktuálně již na 47. edici veletrhu v termínu: Agrokomplex 2022, Nitra, Slovensko – termín 18.08. – 21.08.2022 Podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem či provozovnou mimo Hl. m. Prahu a tvoří až 50 % způsobilých nákladů …
Pokračování textu „Podpora až 80 tis.Kč pro malé a střední podniky: Agrokomplex v Nitře (společná expozice)“

TWITTER Zdeněk Nekula:  „Vyšel mi pozitivní antigenní a následně i PCR test na Covid-19. Tento týden tedy bud u mimo úřad. Při jednáních mě dočasně zastoupí příslušní náměstci, takže chod @MZeCr to výrazně neovlivní. Věřím, že příští týden budu zpět v práci.“

„Naše pole 2022“

  Nezapomeňte nás navštívit na stánku na akci Celostátní přehlídce polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky. Akce se uskuteční ve dnech 14.- 15. 6. 2022 v Nabočanech, okres Chrudim. V rámci letošního ročníku se koná také výstava koní pro hospodářské využití a 1. …
Pokračování textu „„Naše pole 2022““

MŽP pro energetickou nezávislost: 600 milionů na nákup elektromobilů a aut na vodík nejen pro obce

Kdo může žádat Obce Dobrovolné svazky obcí Státní či národní podniky Správa železnic, státní organizace Státní příspěvkové organizace Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace Veřejnoprávní instituce Městské části hl. města Prahy Příspěvkové organizace územních samosprávných celků Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osob Nestátní neziskové organizace (obecně …
Pokračování textu „MŽP pro energetickou nezávislost: 600 milionů na nákup elektromobilů a aut na vodík nejen pro obce“

Evropská unie pozastavuje dovozní cla na ukrajinské zboží

Tisková zpráva – Na dobu jednoho roku se od zítřka ruší celní kvóty na veškeré zemědělské a potravinářské produkty dovážené z Ukrajiny do Evropské unie. Jeden rok se také nebude uplatňovat systém vstupních cen a cla pro dovoz ukrajinského ovoce, zeleniny a průmyslových produktů. Úpravu pravidel schválili v květnu ministři …
Pokračování textu „Evropská unie pozastavuje dovozní cla na ukrajinské zboží“