Informace pro chovatele včel – včelařské eurodotace 2021/2022

Informujeme o zveřejnění Příručky pro chovatele včel platné na období od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 a nových formulářů Požadavků o dotaci včetně příloh pro opatření Technická pomoc – nové zařízení, Boj proti varroáze, Racionalizace kočování, Úhrada nákladů na rozbory medu a Obnova včelstev  Bližší informace ke stažení …
Pokračování textu „Informace pro chovatele včel – včelařské eurodotace 2021/2022“

Anna Hubáčková: MŽP napře síly do ochrany vody, půdy, přírodně cenných území i klimatu

07. 01. 2022 Vláda ČR dnes zveřejnila své programové prohlášení. V oblasti životního prostředí je hlavní prioritou ochrana vody a zlepšování stavu krajiny, stejně jako ochrana klimatu a podpora Zelené dohody pro Evropu, která představuje cestu, jak dosáhnout energetické soběstačnosti a modernizace ekonomiky. „Jako ministryně životního prostředí chci především chránit …
Pokračování textu „Anna Hubáčková: MŽP napře síly do ochrany vody, půdy, přírodně cenných území i klimatu“

Webinář (ÚKZÚZ) – Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin (IOR) 2. 2. 2022

Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin (IOR), který se uskuteční 2. 2. 2022 prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Integrovaná ochrana rostlin (IOR) je provázaným komplexem zásad, které na sebe navazují a vytváří tak harmonický celek. V praxi to znamená kombinaci vhodných agrotechnických a pěstitelských postupů, při jejichž dodržení …
Pokračování textu „Webinář (ÚKZÚZ) – Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin (IOR) 2. 2. 2022“

DOTACE MPO : EFEKT – AVÍZO

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Dotace …
Pokračování textu „DOTACE MPO : EFEKT – AVÍZO“

OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDNÍ KOALICI

Vážený pane premiére, vážená paní předsedkyně, vážení páni předsedové, vážený pane ministře, v návaznosti na akce a prohlášení ze strany zástupců části zemědělské veřejnosti v posledních několika dnech, aktuální znění Vašeho programového prohlášení (dále jen „PP“) a finalizaci Strategického plánu ČR k Společné zemědělské politice (dále jen „ SZP“), obracíme se na …
Pokračování textu „OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDNÍ KOALICI“

COVID19: Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s.r.o. (2022)

naposledy aktualizováno v pondělí 3. ledna 2022 (01:00) Avízo MFČR k obnově Kompenzačního bonusu. Podmínky čerpání dle druhu subjektu Žádat budou moci podat ti, kteří mají v důsledku restrikcí pokles tržeb min. 30% ve srovnávacím období. Pokles tržeb alespoň o 30 % nesmí být zjevně způsoben jinými důvody než dopadem krizových, mimořádných či ochranných opatření, péčí o dítě podnikatele či jeho zaměstnance …
Pokračování textu „COVID19: Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s.r.o. (2022)“

PRAVIDLA PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022

Od 17. ledna 2022 budou mít zaměstnavatelé soukromé sféry i státní správy povinnost testovat antigenními testy (samotestovací sady) plošně všechny své zaměstnance, nehledě na stav jejich očkování.    Seznam antigenních testů na stránkách MZ   Přehled pravidel: testování bude probíhat min. jedenkrát za tři dny, s max. odstupem pěti dnů …
Pokračování textu „PRAVIDLA PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022“

Metodiky: Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě; používání technologických vod na zemědělské půdě

AKTUALIZOVANÁ „METODIKA PRO POUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ (3. VYDÁNÍ)“ Při aktualizaci metodiky byly zapracovány změny v legislativě hnojiv v roce 2021. Více najdete zde. METODIKA „ULOŽENÍ HNOJIV, UPRAVENÝCH KALŮ A KRMIV NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ“ (2021) Nová metodika, do které byly zapracovány výsledky průzkumu v praxi i změny v legislativě hnojiv …
Pokračování textu „Metodiky: Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě; používání technologických vod na zemědělské půdě“

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022

  V Praze dne 3. ledna 2022 Podle § 13 nařízení vlády č. 148/2019 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2022 na dotace na včelařská opatření. Podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/974 ze dne 9. června 2021 a v souladu s čl. 55 odst. 2 …
Pokračování textu „DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022“

SOUTĚŽ MLÉČNÁ FARMA ROKU 2022

Kritéria soutěže Soutěž je určena chovatelům mléčného skotu v České republice. Zúčastnit se mohou chovatelé s počtem krav zapojených do KU nad 60 ks, kteří vyhodnocují níže uvedené ukazatele u všech svých dojnic za poslední období 12 měsíců. Přihlášené farmy budou soutěžit ve  2 kategoriích dle chovaných plemen (ČESTR a HOLŠTÝN). Účastníci nic neriskují a mohou ze soutěže pouze získat. Kromě cenného pohledu …
Pokračování textu „SOUTĚŽ MLÉČNÁ FARMA ROKU 2022“