Průzkum mezi zaměstnavateli: Zajímají nás Vaše názory na řešení současné ekonomické situace

priloha_1109073949_0_MPSV_dopis_zamestnavatele   Vážení zaměstnavatelé, jako ministr práce a sociálních věcí se snažím, aby se rozhodnutí tohoto úřadu i celé vlády co nejvíce zakládala na datech. Proto se na Vás obracím s prosbou o Vaši účast v dotazníkovém šetření. Zjišťujeme v něm zpětnou vazbu na dosavadní vládní opatření a Vaše aktuální potřeby a vhledy …
Pokračování textu „Průzkum mezi zaměstnavateli: Zajímají nás Vaše názory na řešení současné ekonomické situace“

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory (PVP) pro rok 2022.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory (PVP) pro rok 2022. Zemědělci je dostanou za péči o zemědělskou půdu, pěstování chmele a brambor na škrob a na chov krav, ovcí a koz. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil letošní sazby přechodných vnitrostátních podpor. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím těchto podpor …
Pokračování textu „Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory (PVP) pro rok 2022.“

APIC: Pozvánka na seminář – „Využití fotovoltaiky v zemědělských podnicích“ – 7. 12. 2022

14.11.2022 Zveme Vás na seminář, který se uskuteční ve středu 7. prosince v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. O využití obnovitelných zdrojů energie bude přednášet doc. Vladimír Hönig z České zemědělské univerzity v Praze. Mezi hlavní témata semináře bude patřit problematika fotovoltaických elektráren na objektech zemědělských a potravinářských podniků. Účastníci …
Pokračování textu „APIC: Pozvánka na seminář – „Využití fotovoltaiky v zemědělských podnicích“ – 7. 12. 2022″

Antibirokratická komise je tu pro Vás

Co je Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (ABK)? Byla zřízena ministrem zemědělství ve snaze snížit stoupající administrativní náročnost různých opatření uplatňovaných a využívaných v  resortu zemědělství. Členy komise jmenuje ministr zemědělství. Z členů komise jmenuje předsedu ABK. Aktuálním předseedou je Ing. František Winter.   Činnost ABK ? členové komise prostřednictvím organizací, které zastupují …
Pokračování textu „Antibirokratická komise je tu pro Vás“

Vláda schválila odvod z nadměrných příjmů pro výrobce elektřiny

Vláda schválila novelu energetického zákona, která zavádí tzv. odvod z nadměrných příjmů výrobců elektřiny. A to s cílem zajistit naplnění požadavků nařízení Rady EU řešícího vysoké ceny energie, které stanovuje stropy pro nepřiměřeně vysoké tržní příjmy z prodeje elektřiny. Jedná se o jeden z kroků vlády, jak pokrýt výdaje státu v kontextu pomoci s vysokými …
Pokračování textu „Vláda schválila odvod z nadměrných příjmů pro výrobce elektřiny“

Pozvánka na semináře zpracování zemědělské produkce listopad/prosinec

V rámci každé akce se účastníkům dostane stručného přehled legislativy, informací o budování zpracovatelských prostor, komunikaci se státními úřady a plnění legislativních povinností. Budeme také diskutovat o zkušenostech s odbytem, ekonomikou zpracování a cenotvorbou. Součástí programu je případová studie u jednotlivých krocích budování zpracovatelského provozu, diskuze o bodech, na které …
Pokračování textu „Pozvánka na semináře zpracování zemědělské produkce listopad/prosinec“

FAO: Využití automatizace k transformaci zemědělsko-potravinářských systémů – obavy ze ztráty pracovních míst a nerovnosti

Podle nově zveřejněné zprávy FAO hraje podstatnou roli při zefektivňování výroby potravin automatizace zemědělství. Tato publikace popisuje, jakým způsobem může automatizace zemědělsko-potravinářských systémů přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje, a nabízí tvůrcům politik doporučení, jak maximalizovat přínosy a naopak minimalizovat rizika. The State of Food and Agriculture 2022 (SOFA) zkoumá …
Pokračování textu „FAO: Využití automatizace k transformaci zemědělsko-potravinářských systémů – obavy ze ztráty pracovních míst a nerovnosti“

Za jakých pravidel se může dostat zvěřina na talíř českého spotřebitele?

Podzimní období je tradičně také obdobím intenzivního lovu zvěře. Na jídelních lístcích restaurací, na pultech obchodů i na stolech domácností se v tento roční čas objevuje častěji než po zbytek roku zvěřina. Coby potravina živočišného původu také ona spadá do oblasti veterinárního dozoru. Je proto dobré si připomenout za jakých pravidel může být …
Pokračování textu „Za jakých pravidel se může dostat zvěřina na talíř českého spotřebitele?“

EuroTier

Zajistíte si vstupenku již nyní!  EuroTier je se zhruba 1 800 vystavovateli z 55 zemí a odborným programem pokrývajícím aktuální klíčová témata z profesionálním chovu hospodářských zvířat předním světovým veletrhem v tomto odvětví a hlavní inovační a obchodní platformou. Ve 14 halách, na 250 000 m² představují vystavovatelé své inovace …
Pokračování textu „EuroTier“