Priority maďarského předsednictví – Zemědělská politika EU zaměřená na zemědělce

Zemědělská politika EU zaměřená na zemědělce Evropské zemědělství možná nikdy nečelilo tolika výzvám jako dnes. Mimořádné povětrnostní podmínky způsobené změnou klimatu, rostoucí náklady na vstupy, rostoucí dovoz ze třetích zemí a příliš přísná pravidla produkce výrazně snížily konkurenceschopnost odvětví. Hromadění těchto problémů vedlo k situaci, kdy je ohroženo živobytí evropských …
Pokračování textu „Priority maďarského předsednictví – Zemědělská politika EU zaměřená na zemědělce“

Co se děje v EU má přímý vliv i na ČR – Legislativa pod iniciativou „Farm to Fork“ (F2F)

Tento článek poskytuje komplexní přehled současných a budoucích legislativních iniciativ v rámci strategie Farm to Fork. Evropská unie se v rámci iniciativy „Farm to Fork“ (F2F) zaměřuje na různé legislativní kroky, které mají za cíl vytvořit udržitelnější a efektivnější zemědělský a potravinový systém. Níže uvádíme přehled hlavních iniciativ, které spadají …
Pokračování textu „Co se děje v EU má přímý vliv i na ČR – Legislativa pod iniciativou „Farm to Fork“ (F2F)“

Aktuality nejen z EU

  INFORMACE 1)     Od zahraničních pracovníků MZe: Ø Výsledky návštěvy německého spolkového kancléře O. Scholze v Číně Ø Společnost Mattoni 1873 získala v Srbsku do plného vlastnictví společnost Knjaz Miloš Ø Jednání o Kodexu chování kanadských obchodních řetězců zatím v patu Ø V Dubaji se snaží uchytit petfoodový veletrh Ø Tržby japonských supermarketů se zvýšily nejvíce za posledních 32 let Ø Zemědělci …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

Pozvánka k účasti na průzkumu spokojenosti zúčastněných stran agentury EU-OSHA 2024

Vážený členi sítě EU-OSHA, Agentura EU-OSHA pravidelně provádí průzkum, aby lépe porozuměla názorům zúčastněných stran na její práci. Pro vydání roku 2024 agentura zadala tento úkol společnosti ICF S.A.. Jménem agentury EU-OSHA bychom Vás rádi pozvali k účasti na tomto. Vaše zpětná vazba hraje důležitou úlohu v úsilí agentury EU-OSHA o zlepšení …
Pokračování textu „Pozvánka k účasti na průzkumu spokojenosti zúčastněných stran agentury EU-OSHA 2024“

EK: Průzkum ohledně hodnocení Směrnice o nekalých obchodních praktikách (UTP)

Obracíme se na vás, abychom vás povzbudili k účasti ve významném průzkumu , který zahájila Evropská komise a který se týká implementace směrnice o nekalých obchodních praktikách (UTP) . Jako hospodářské subjekty v zemědělském a potravinářském dodavatelském řetězci jsou vaše poznatky neocenitelné pro posouzení účinnosti této směrnice. Pozadí Dne 17. dubna 2019 přijaly Evropský …
Pokračování textu „EK: Průzkum ohledně hodnocení Směrnice o nekalých obchodních praktikách (UTP)“

Evropská komise vyzývá zemědělce, aby se zapojili do on-line průzkumu například o administrativě a pravidlech Společné zemědělské politiky

Ve shodě s dřívějším příslibem Evropská komise zahájila on-line průzkum, jehož cílem je přímo shromáždit názory zemědělců v EU. Průzkum probíhá ve všech úředních jazycích EU od 7. března do 8. dubna (pro přepnutí do češtiny zvolte jazyk v nabídce “Languages“ v pravé horní části obrazovky). Obsahuje krátké otázky, jako například: Kolik času se …
Pokračování textu „Evropská komise vyzývá zemědělce, aby se zapojili do on-line průzkumu například o administrativě a pravidlech Společné zemědělské politiky“

AKTUALIZACE POLITIKY EK: NOVÉ GENOMICKÉ TECHNIKY (NGT)

Výsledek hlasování výboru ENVI Dne 24. ledna 2024 výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (COM ENVI) dokončil své stanovisko k návrhu Komise týkajícímu se NGT. Toto stanovisko zdůrazňuje nuancovaný přístup k rozlišování kategorií rostlin používajících NGT. Zprávu měla na starosti Jessica POLFJÄRD (EPP, Švédsko) a obdržela 47 …
Pokračování textu „AKTUALIZACE POLITIKY EK: NOVÉ GENOMICKÉ TECHNIKY (NGT)“

GEOPA: „Bez zemědělství není Evropa“

ČMSZP je součástí organizace GEOPA COPA, která zastupuje zaměstnavatele na úrovni evropské tripartity (tzn. podnikatelé, odbory a komise), Pozn. GEOPA má pouze mandát vyjadřovat se k záležitostem spojeným se zaměstanecko-zaměstnavatelským vztahem vč. školení, generační obměny, BOZP apod., pokud jde o lobbing k SZP, zde je ČMSZP zastoupena ze strany ELO). …
Pokračování textu „GEOPA: „Bez zemědělství není Evropa““

Udržitelné zaměstnanosti pro silnou Evropu – Priority Geopy pro volby do Evropského parlamentu 2024 – otevřené předsednictvo 8.11.2023

Jak bylo projednáno během setkání, rádi bychom vás upozornili na následující záležitosti:  1. Doprovodná prezentace: Pro vaše pohodlí najdete doprovodnou prezentaci dnešního setkání zde GEOPA(23)05085. Upozorňujeme, že tento dokument je určen pouze pro interní použití. 13465430000 Copy 0 – Shortcut  2. Sociální podmíněnost SZP: GŘ AGRI zadalo studii o provádění …
Pokračování textu „Udržitelné zaměstnanosti pro silnou Evropu – Priority Geopy pro volby do Evropského parlamentu 2024 – otevřené předsednictvo 8.11.2023“

Aktuality GEOPA COPA, aneb zaměstnanecko- zaměstnavatelské novinky v EU a projev předsedkyně Komise Von der Leyen

Drazí členové , Toto je stručné shrnutí  aktivit Geopy, jkde Vás chci informovat o nejnovějších událostech v Geopě, politice zaměstnanosti a sociálních věcech EU, aktivitách sekretariátu Geopy a kalendáři nadcházejících akcí Geopy: Evropské sociální záležitosti: Stav Evropské unie v projevu: Během svého projevu ve středu zdůraznila předsedkyně Komise Von der …
Pokračování textu „Aktuality GEOPA COPA, aneb zaměstnanecko- zaměstnavatelské novinky v EU a projev předsedkyně Komise Von der Leyen“