AKTUALIZACE POLITIKY EK: NOVÉ GENOMICKÉ TECHNIKY (NGT)

Výsledek hlasování výboru ENVI Dne 24. ledna 2024 výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (COM ENVI) dokončil své stanovisko k návrhu Komise týkajícímu se NGT. Toto stanovisko zdůrazňuje nuancovaný přístup k rozlišování kategorií rostlin používajících NGT. Zprávu měla na starosti Jessica POLFJÄRD (EPP, Švédsko) a obdržela 47 …
Pokračování textu „AKTUALIZACE POLITIKY EK: NOVÉ GENOMICKÉ TECHNIKY (NGT)“

GEOPA: „Bez zemědělství není Evropa“

ČMSZP je součástí organizace GEOPA COPA, která zastupuje zaměstnavatele na úrovni evropské tripartity (tzn. podnikatelé, odbory a komise), Pozn. GEOPA má pouze mandát vyjadřovat se k záležitostem spojeným se zaměstanecko-zaměstnavatelským vztahem vč. školení, generační obměny, BOZP apod., pokud jde o lobbing k SZP, zde je ČMSZP zastoupena ze strany ELO). …
Pokračování textu „GEOPA: „Bez zemědělství není Evropa““

Aktuality GEOPA COPA, aneb zaměstnanecko- zaměstnavatelské novinky v EU a projev předsedkyně Komise Von der Leyen

Drazí členové , Toto je stručné shrnutí  aktivit Geopy, jkde Vás chci informovat o nejnovějších událostech v Geopě, politice zaměstnanosti a sociálních věcech EU, aktivitách sekretariátu Geopy a kalendáři nadcházejících akcí Geopy: Evropské sociální záležitosti: Stav Evropské unie v projevu: Během svého projevu ve středu zdůraznila předsedkyně Komise Von der …
Pokračování textu „Aktuality GEOPA COPA, aneb zaměstnanecko- zaměstnavatelské novinky v EU a projev předsedkyně Komise Von der Leyen“

OECD: 54 sledovaných zemí poskytlo v období 2019–2021 podporu zemědělství v průměru 817 miliard USD ročně, což je o 13 % více než v letech 2018–20

Ve čtvrtek 27. července proběhl webinář pořádaný pro Českou republiku zástupci OECD – Agriculture and Resource Policies Division. Účastníky webináře byli také odborníci z Ministerstva zemědělství a pracovníci ÚZEI. Prezentována byla zpráva OECD Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2022, která uvádí, že 54 sledovaných zemí poskytlo v období 2019–2021 podporu …
Pokračování textu „OECD: 54 sledovaných zemí poskytlo v období 2019–2021 podporu zemědělství v průměru 817 miliard USD ročně, což je o 13 % více než v letech 2018–20“

Uniklo: Další hodnocení dopadu na SUR

Návrh SUR, který byl zveřejněn v červnu 2022, si klade za cíl dosáhnout 50% snížení používání rostlin a rizika chemických přípravků na ochranu (PPPs) a používání nebezpečnějších PPP v Evropské unii (EU). Uniklý návrh budoucího hodnocení dopadu poskytuje hlavní závěry, které jsme pro vaše pohodlí shrnuli:     Každý členský …
Pokračování textu „Uniklo: Další hodnocení dopadu na SUR“

EK: Evropská zelená dohoda udržitelnější využívání rostlinných a půdních přírodních zdrojů

Komise 5.7.2023 přijala balíček opatření pro udržitelné využívání klíčových přírodních zdrojů , který má rovněž posílí odolnost potravinových systémů a zemědělství EU . Zákon o monitorování půdy přivede EU na cestu ke zdravé půdě do roku 2050 tím, že shromáždí údaje o zdravotním stavu půdy a zpřístupní je zemědělcům a dalším správcům půdy.   Pokud jde …
Pokračování textu „EK: Evropská zelená dohoda udržitelnější využívání rostlinných a půdních přírodních zdrojů“

Novela zákoníku práce – co zaměstnavatele nejspíš čeká od 1.1.2024 (DPP a DPČ)

ZDŮVODNIT, ZDŮVODNIT, ZDŮVODNIT ANEB IMPLEMENTACE směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU     DPP A DPČ PÍSEMNÉ ZDŮVODNI PROČ JE ZAMĚSTNANEC NA DPP, DPČ A NE NA HPP § 74 zákoníku práce je stanoveno, že zaměstnavatel by měl plnění …
Pokračování textu „Novela zákoníku práce – co zaměstnavatele nejspíš čeká od 1.1.2024 (DPP a DPČ)“

Veřejná konzultace EU – květen/červen

Iniciativa cílí na upřesnění opatření skrze harmonizaci podmínek získávání surovin z EU, úředního osvědčení pro některé plněné želatinové kapsle, podpoložek harmonizovaného systému pro certifikaci klíčků, a masných výrobků používaných ve směsných produktech. Konzultace k dispozici zde. Veřejná konzultace ke statistice zemědělských vstupů a výstupů u přípravků na ochranu rostlin. Cílem …
Pokračování textu „Veřejná konzultace EU – květen/červen“

Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství

Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství Směrnice o kalovém hospodářství1 (SSD) má za cíl podporovat využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství a zároveň předcházet negativním dopadům na zdraví a životní …
Pokračování textu „Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství“