Směrnice o minimální mzdě byla schválena EP a návrh má již i ER

Směrnice o minimální mzdě: poslanecké plénum EU schválilo mandát k vyjednávání V ten samý týden (úterý) proběhlo další hlasování: Europoslanci přijali v úterý novou podobu společné zemědělské politiky EU (SZP). Členské státy se musí postarat o to, aby na životní prostředí a klima bylo vyčleněno nejméně 35 procent rozpočtu na rozvoj venkova a 25 procent …
Pokračování textu „Směrnice o minimální mzdě byla schválena EP a návrh má již i ER“

F2F: Poslanci EU tvrdí, že nová strategie F2F musí učinit naše potravinové systémy udržitelnějšími

  V plénu Evropského parlamentu se o stanovisku bude hlasovat v říjnu. Nicméně zde máte závěry výborů Evropského parlamentu pro zemědělství (COMAGRI) a životní prostředí (COMENVI). Na začátek je vhodné sdělit, že europoslanci mají vysoké ambice, které mají potravinové systémy EU naplnit, kromě snižování ekologické a klimatické stopy musí dle jejich …
Pokračování textu „F2F: Poslanci EU tvrdí, že nová strategie F2F musí učinit naše potravinové systémy udržitelnějšími“

EURACTIV: Uložení norem pro dobré životní podmínky zvířat na dovoz by bylo v souladu s WTO

Podle úředníka EU, který chtěl zůstat v anonymitě, by bylo stanovení normy v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Stanovení rozumných rovnocenných standardů dobrých životních podmínek zvířat na dovoz masa přicházejícího do EU, lze v případě pokud by to bylo založeno na „etických důvodech “. Přestože byl tento tlak …
Pokračování textu „EURACTIV: Uložení norem pro dobré životní podmínky zvířat na dovoz by bylo v souladu s WTO“

Pozvánka: Rural Vision Week – týden vizí o venkově

Rural Vision Week – týden vizí o venkově, kterou za dva týdny v termínu 22. 3. – 26. 3. 2021 pořádá Evropská komise a Evropská síť pro rozvoj venkova. Konference navazuje mimo jiné na inciativu k přípravě Dlouhodobých vizí pro venkovské oblasti, ke které jsme v lednu pořádaly dva workshopy a někteří z Vás se podíleli …
Pokračování textu „Pozvánka: Rural Vision Week – týden vizí o venkově“

Veřejné konzultace a zaslání zpětné vazby k připravovaným právním předpisům Evropské komise

   Evropská komise zahájila veřejné konzultace k tématu pesticidů a jejich udržitelného využívání Cílem této konzultace je poskytnout příležitost podělit se o své zkušenosti v této oblasti. Ke směrnici 2009/128/ES se můžete vyjádřit vyplněním dotazníku na odkazu zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules/public-consultation Konzultace je otevřená do 12.4. 2021.  Změna jazyka webových stránek je možná přepnutím …
Pokračování textu „Veřejné konzultace a zaslání zpětné vazby k připravovaným právním předpisům Evropské komise“

ELO: Doporučení Komise k SZP – národní strategické plány budou připravovány v roce 2021, ke schválení musí být předloženy nejpozději v lednu 2022

Evropská komise připracuje doporučení Komise pro členské státy k přípravě národních strategických plánů SZP. Doporučení budou předložena dne 18/12/2020 (pouze v angličtině, česky budou doporučení pro ČR dostupné v lednu 2021). Příprava strategických plánů by podle Komise měla být propojena s cíli Farm to Fork a strategie pro biodiverzitu. Doporučení jsou nastavována pro každý členský …
Pokračování textu „ELO: Doporučení Komise k SZP – národní strategické plány budou připravovány v roce 2021, ke schválení musí být předloženy nejpozději v lednu 2022“

SZP po roce 2020: dopady stanovisek Evropského parlamentu a Rady na rozvoj venkova, vývoj v trialogu

Trialogy k SZP byly zahájeny 10/11/2020 na společném supertrialogu, během kterého byly diskutovány všechny tři části balíčku SZP – Strategické plány, Horizontální otázky, a Společná organizace trhu. Trialogy by měly probíhat nejméně do dubna 2021. Strategické plány: Pozice Rady – 20 % pro eko-schémata z obálky pro I. pilíř; příspěvek welfare k životnímu prostředí a klimatu …
Pokračování textu „SZP po roce 2020: dopady stanovisek Evropského parlamentu a Rady na rozvoj venkova, vývoj v trialogu“

Jaké nástroje navrhla EU pro podporu zemědělství a potravinářství v souvislosti s koronavirovou pandemií, to se dočtete níže

Šíření koronavirové nákazy má na naši společnost a hospodářství bezpříkladný dopad. Naši zemědělci a ostatní účastníci potravinářského dodavatelského řetězce v EU pracují usilovně na tom, aby měla Evropa dostatek potravinových zásob i přes veškeré problémy a překážky, jimiž v současné době čelí. Evropská komise bude zemědělce a producenty potravin i …
Pokračování textu „Jaké nástroje navrhla EU pro podporu zemědělství a potravinářství v souvislosti s koronavirovou pandemií, to se dočtete níže“

Francie: Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti rozeslalo MPSV francouzským farmářům

  Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti francouzké Ministerstvo práce a sociálních věcí rozeslalo francouzským farmářům   Jedná se o to, že zaměstnanci z jiných zemích, ať už z Evropy nebo mimo ni jsou velkým rizikovým faktorem. Jelikož epidemie ve Francii stále přetrvává, pak Ministerstvo sepsalo dopis a dále několik dokumentů – …
Pokračování textu „Francie: Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti rozeslalo MPSV francouzským farmářům“

Ze zahraničního tisku

Evropský parlament schvaluje nový výbor pro živou přepravu zvířat Evropský parlament schválil v pátek (19. června) zřízení vyšetřovacího výboru pro živou dopravu zvířat, přičemž drtivá většina 605 z 689 poslanců EP souhlasila poté, co audity odhalily hlavní problémy týkající se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy. Vyšetřovací výbor je vyšetřovací …
Pokračování textu „Ze zahraničního tisku“