Veřejná konzultace EU – květen/červen

Iniciativa cílí na upřesnění opatření skrze harmonizaci podmínek získávání surovin z EU, úředního osvědčení pro některé plněné želatinové kapsle, podpoložek harmonizovaného systému pro certifikaci klíčků, a masných výrobků používaných ve směsných produktech. Konzultace k dispozici zde. Veřejná konzultace ke statistice zemědělských vstupů a výstupů u přípravků na ochranu rostlin. Cílem …
Pokračování textu „Veřejná konzultace EU – květen/červen“

Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství

Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství Směrnice o kalovém hospodářství1 (SSD) má za cíl podporovat využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství a zároveň předcházet negativním dopadům na zdraví a životní …
Pokračování textu „Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství“

Komise zahájila připomínkování nařízení EK k zákazu POR v oblastech vod a natura

Pesticidy – udržitelné využívání (aktualizace pravidel EU) – ZPĚTNÁ VAZBA: ZAHÁJENA Období pro zasílání připomínek 24 Červen 2022 – 19 Září 2022  (o půlnoci SEČ) Zpětnou vazbu k tomuto přijatému aktu lze zasílat po dobu minimálně 8 týdnů. Evropská komise všechny obdržené připomínky zanalyzuje, vytvoří shrnutí a předloží ho Evropskému parlamentu a Radě k legislativní …
Pokračování textu „Komise zahájila připomínkování nařízení EK k zákazu POR v oblastech vod a natura“

Podle nejnovějšího reportu FAO z 3. června 2022, se hodnota FAO Food Price Indexu v květnu snížila o 0,6 % v porovnání s dubnem, což zároveň představuje druhý měsíční pokles v řadě

Podle nejnovějšího reportu FAO z 3. června 2022, se hodnota FAO Food Price Indexu v květnu snížila o 0,6 % v porovnání s dubnem, což zároveň představuje druhý měsíční pokles v řadě(index je ale stále o 22,8 % vyšší než v květnu 2021). Květnový pokles byl způsoben snížením dílčích indexů cen rostlinných olejů a mléčných výrobků, …
Pokračování textu „Podle nejnovějšího reportu FAO z 3. června 2022, se hodnota FAO Food Price Indexu v květnu snížila o 0,6 % v porovnání s dubnem, což zároveň představuje druhý měsíční pokles v řadě“

Minimální mzdy: Rada a Evropský parlament dosáhly prozatímní dohody o novém právu EU

  Předsednictví Rady a vyjednavači Evropského parlamentu dosáhli prozatímní politické dohody o návrhu směrnice o přiměřené minimální mzdě v EU. Nový zákon – jakmile bude definitivně přijat – podpoří přiměřenost zákonných minimálních mezd, a pomůže tak dosáhnout důstojných pracovních a životních podmínek pro evropské zaměstnance. Směrnice zavádí postupy pro přiměřenost …
Pokračování textu „Minimální mzdy: Rada a Evropský parlament dosáhly prozatímní dohody o novém právu EU“

Směrnice o minimální mzdě byla schválena EP a návrh má již i ER

Směrnice o minimální mzdě: poslanecké plénum EU schválilo mandát k vyjednávání V ten samý týden (úterý) proběhlo další hlasování: Europoslanci přijali v úterý novou podobu společné zemědělské politiky EU (SZP). Členské státy se musí postarat o to, aby na životní prostředí a klima bylo vyčleněno nejméně 35 procent rozpočtu na rozvoj venkova a 25 procent …
Pokračování textu „Směrnice o minimální mzdě byla schválena EP a návrh má již i ER“

F2F: Poslanci EU tvrdí, že nová strategie F2F musí učinit naše potravinové systémy udržitelnějšími

  V plénu Evropského parlamentu se o stanovisku bude hlasovat v říjnu. Nicméně zde máte závěry výborů Evropského parlamentu pro zemědělství (COMAGRI) a životní prostředí (COMENVI). Na začátek je vhodné sdělit, že europoslanci mají vysoké ambice, které mají potravinové systémy EU naplnit, kromě snižování ekologické a klimatické stopy musí dle jejich …
Pokračování textu „F2F: Poslanci EU tvrdí, že nová strategie F2F musí učinit naše potravinové systémy udržitelnějšími“

EURACTIV: Uložení norem pro dobré životní podmínky zvířat na dovoz by bylo v souladu s WTO

Podle úředníka EU, který chtěl zůstat v anonymitě, by bylo stanovení normy v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Stanovení rozumných rovnocenných standardů dobrých životních podmínek zvířat na dovoz masa přicházejícího do EU, lze v případě pokud by to bylo založeno na „etických důvodech “. Přestože byl tento tlak …
Pokračování textu „EURACTIV: Uložení norem pro dobré životní podmínky zvířat na dovoz by bylo v souladu s WTO“

Pozvánka: Rural Vision Week – týden vizí o venkově

Rural Vision Week – týden vizí o venkově, kterou za dva týdny v termínu 22. 3. – 26. 3. 2021 pořádá Evropská komise a Evropská síť pro rozvoj venkova. Konference navazuje mimo jiné na inciativu k přípravě Dlouhodobých vizí pro venkovské oblasti, ke které jsme v lednu pořádaly dva workshopy a někteří z Vás se podíleli …
Pokračování textu „Pozvánka: Rural Vision Week – týden vizí o venkově“

Veřejné konzultace a zaslání zpětné vazby k připravovaným právním předpisům Evropské komise

   Evropská komise zahájila veřejné konzultace k tématu pesticidů a jejich udržitelného využívání Cílem této konzultace je poskytnout příležitost podělit se o své zkušenosti v této oblasti. Ke směrnici 2009/128/ES se můžete vyjádřit vyplněním dotazníku na odkazu zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules/public-consultation Konzultace je otevřená do 12.4. 2021.  Změna jazyka webových stránek je možná přepnutím …
Pokračování textu „Veřejné konzultace a zaslání zpětné vazby k připravovaným právním předpisům Evropské komise“