2021 – Farmářské listy

banner_FL

Farmářské listy – elektronický zpravodaj Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů
Vydává: Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Kontakt: Ing. Karolína Menclová

Vydávání periodika je v roce 2021 zajištěno ČMSZP. 


Rozhovor číslo 1 – Dvojrozhovor z Anglie ( Tomáš Kunc a Šárka Zemanová)

Rozhovor číslo 2 – Lamya Zítková Kourdi, Květinová farma Pod Smrkem

Rozhovor číslo 3 – Michalisko Jiří, rozhovor o přínosu PGRLF

Rozhovory číslo č 4,5,6 – Vinařství Hamza, Vinselekt Michlovský, Vinařství Esterka

Přílohy