Výměna zkušeností v agrárním sektoru (2019)

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Místo realizace: celá Česká republika

Cíl projektu: 

Projekt si klade za cíl zvýšit pozitivní vnímání a propagaci zemědělství v návaznosti na význam chovu hospodářských zvířat.

IMG_2237[1]

Nashromáždíme pozitivní reálné příklady expertů z oblasti zemědělství a oblastí souvisejících se zemědělstvím a životem zemědělce jako životní prostřední, zdraví, welfare zvířat, dotační možnosti, produkce finálních produktů uváděných na trh např. konečnému zákazníkovi. Pozitiva pro ekonomiku území a udržitelnost okolního prostředí.

Předpokládáme přípravu minimálně 3 akcí, kde budou výsledky prezentovány zemědělské veřejnosti. Z toho 1 zahraniční.

Projekt a jeho aktivity (WORKSHOP) budou zahrnovat aktéry z praxe(dobrovolníky) např. zemědělce a mladou generaci zejména ze středních škol a mladých začínajících zemědělců. Průzkumy ukazují, že je třeba veřejnosti a mládeži vysvětlovat a ukazovat principy a možnosti, které nynější zemědělci mají, aby lépe pochopili zákonitosti ekonomiky a vývoje v živočišné výrobě (automatizace, welfare, atd.).

Připravíme program tak, aby prostřednictvím různých technik (např.:brainstorming, priorizace, mentální mapy, zpětná vazba, aj.) mohli účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí dojít k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci, praxi. Součástí workshopů bude i návštěva vybraných farem.

 

Výstupy projektu: informační kampaň o zemědělství na středních školách

Poznatky z této činnosti budou sloužit jako podklady při jednání s ministerstvem zemědělství, ve snaze předat příklady z praxe zemědělských podnikatelů.

Budou samozřejmě využity i při jednání zástupců se zahraničními subjekty, a to jak v rámci organizací COPA GEOPA a ELO, tak v rámci přidružených workshopů, kulatých stolů a odpovídajících jednáních.

CÍLE:

  1. Umožnit zemědělským subjektům prezentovat své názory na konferencích, týkajících se dané problematiky prostřednictvím zvolených zástupců se zemědělské veřejnosti.

2.  Zvýšit povědomí obyvatel České republiky o možných příčinách důsledcích  rozdílného hospodaření.

 

VÝZVA: Zajímala by Vaši školu spolupráce s naším svazem? Pokud máte zájem prosím kontaktujte nás na emailu: menclova@cmszp.cz.

 

 

 

 

 


Tento projekt je podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství.

Logo MZe - bez CR