Zápisy z jednání Valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem svazu je celostátní valná hromada. Každý člen Svazu v ní může být zastoupen svým statutárním nebo zmocněným zástupcem. Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Valná hromada musí být svolaná do 30 dnů, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů nebo dozorčí rada. Valnou hromadu svolává na základě rozhodnutí předsednictva předseda Svazu, který řídí její jednání. V jeho nepřítomnosti tak činí jeden z místopředsedů nebo jiný pověřený člen předsednictva.

Valná hromada může jednat a rozhodovat ve všech věcech Svazu. Mezi její výlučné pravomoci patří zejména:

  • Schvalovat programové zaměření činnosti Svazu
  • Volit a odvolávat členy předsednictva a dozorčí rady
  • Schvalovat stanovy a jejich změny
  • Stanovit výši členských příspěvků a jejich změnu
  • Schvalovat rozpočet a výsledek hospodaření Svazu
  • Schvalovat výroční zprávu předsednictva o činnosti předsednictva a zprávu dozorčí rady o hospodaření a činnosti Svazu
  • Rozhodovat o hospodářské činnosti Svazu
  • Rozhodovat o podstatných stížnostech členů
  • Rozhodovat o ukončení činnosti Svazu

Zápisy z jednání:

Zápis VH 20.4.2023

Zápis VH 21.4.2022

Zápis VH 09.11.2021

Zápis VH 16.12.2020

Zápis VH 21.3.2019

Zápis VH 29.3.2018

ZÁPIS VH 22.1.2018

Zápis VH 15. 03. 2017

Zápis VH 21. 01. 2016 (součástí PDF souboru jsou i nově schválené dokumenty) + schválená usnesení

 

Starší zápisy jsou k dispozici na požádání.

Přílohy

Napsat komentářPřihlásit se

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..