Zápisy z jednání Valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem svazu je celostátní valná hromada. Každý člen Svazu v ní může být zastoupen svým statutárním nebo zmocněným zástupcem. Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Valná hromada musí být svolaná do 30 dnů, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů nebo dozorčí rada. Valnou hromadu svolává na základě rozhodnutí předsednictva předseda Svazu, který řídí její jednání. V jeho nepřítomnosti tak činí jeden z místopředsedů nebo jiný pověřený člen předsednictva.

Valná hromada může jednat a rozhodovat ve všech věcech Svazu. Mezi její výlučné pravomoci patří zejména:

  • Schvalovat programové zaměření činnosti Svazu
  • Volit a odvolávat členy předsednictva a dozorčí rady
  • Schvalovat stanovy a jejich změny
  • Stanovit výši členských příspěvků a jejich změnu
  • Schvalovat rozpočet a výsledek hospodaření Svazu
  • Schvalovat výroční zprávu předsednictva o činnosti předsednictva a zprávu dozorčí rady o hospodaření a činnosti Svazu
  • Rozhodovat o hospodářské činnosti Svazu
  • Rozhodovat o podstatných stížnostech členů
  • Rozhodovat o ukončení činnosti Svazu

Zápisy z jednání:

Zápis VH 09.11.2021

Zápis VH 16.12.2020

Zápis VH 21.3.2019

Zápis VH 29.3.2018

ZÁPIS VH 22.1.2018

Zápis VH 15. 03. 2017

Zápis VH 21. 01. 2016 (součástí PDF souboru jsou i nově schválené dokumenty) + schválená usnesení

 

Starší zápisy jsou k dispozici na požádání.

Přílohy

Napsat komentářPřihlásit se

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..