Tisková zpráva: Vyjádření k dopisu ÚZEI ze dne 29.9.2022

Naše nevládní Společnosti obdržely od ÚZEI dopis vyjadřující se k studii zpracované společností KPMG (zadavatel Zemědělský svaz a Agrární komora), ke kritice nastavení dotačních pravidel nové SZP. Hned na začátku chceme upozornit, že ÚZEI považujeme za politicky nezávislý orgán, který se dle zadání MZe zabývá analýzou objektivně získaných dat a …
Pokračování textu „Tisková zpráva: Vyjádření k dopisu ÚZEI ze dne 29.9.2022“

ÚZEI: dotazníkové šetření Odolnost zemědělských podniků v krizových obdobích

Vážení zemědělci,   prostřednictvím Vašeho svazu, si Vás dovolujeme oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku Odolnost zemědělských podniků v krizových obdobích. Jedná se o výzkumný projekt realizovaný Ústavem zemědělské ekonomiky a informací v Brně (ÚZEI), který má zachytit předpoklady zemědělských podniků odolávat a čelit krizím v současném dynamicky se proměňujícím a nejistém světě.   Budeme …
Pokračování textu „ÚZEI: dotazníkové šetření Odolnost zemědělských podniků v krizových obdobích“

PS AKIS: Přenos znalostí je klíčem k úspěšné adaptaci na změnu klimatu

  Omezování dopadů změny klimatu patří mezi nejdůležitější výzvy, kterým čelí české zemědělství a lesnictví. Klíčem k úspěchu adaptačních strategií je efektivní přenos znalostí a spolupráce mezi výzkumem a praxí. Shodli se na tom členové Pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu, která zasedala ve středu 11. …
Pokračování textu „PS AKIS: Přenos znalostí je klíčem k úspěšné adaptaci na změnu klimatu“

ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘENOS ZNALOSTÍ V ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU

11/05/2022 Dům zemědělské osvěty, Slezská 100/7 Ústav zemědělské ekonomiky a informací vás zve na zasedání pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu. Podrobný program jednání i seznam prezentujících naleznete zde. Formulář pro závazné přihlášení naleznete v dolní části. Prosíme o vaše přihlášení nejpozději do 2.5.2022. Kapacita je omezená, děkujeme za …
Pokračování textu „ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘENOS ZNALOSTÍ V ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU“

Webináře k podávání jednotné žádosti 2022

Pozvánka na informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících …
Pokračování textu „Webináře k podávání jednotné žádosti 2022“

Statistika eroze a pásové střídání plodin (video)

  ideo obsahuje názornou ukázku technologie Pásového střídání plodin, dle metodiky profesora Dumbrovského, včetně stručného postupu, jak tuto technologii navrhnout na dalších pozemcích. Zároveň přibližuje, v čem je tato technologie přínosná pro zemědělský podnik, krajinu i společnost. Video připravil Ústav zemědělské ekonomiky a informací s cílem analyzovat možnosti zavádění adaptačních …
Pokračování textu „Statistika eroze a pásové střídání plodin (video)“

VIDEONÁVODY: Kalkulačka provozních podpor

Nejčastější dotazy ke kalkulačce provozních podpor pro 1. pilíř SZP Nejčastější dotazy ke kalkulačce provozních podpor pro 2. pilíř SZP Instrukce k použití Podnikového modelu (kalkulačka) pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+    

Podnikový model (kalkulačka) pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+

  Výpočetní model „SZP-CZ 2023+“ zpracovaný v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství umožní kalkulovat budoucí podpory plynoucí zemědělcům v rámci Společné zemědělské politiky na úrovni jednotlivých podniků od roku 2023.   Výpočetní model v prostředí MS Excel je maximálně uživatelsky přívětivý, návodný v dílčích krocích a umožňuje …
Pokračování textu „Podnikový model (kalkulačka) pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+“

UZEI: Hodnocení podniků se zaměřením na chov skotu

  Pracovníci Kontaktního pracoviště FADN pokračují v sérii článků hodnotící ekonomické výsledky zemědělských podniků za rok 2018. V týdeníku Zemědělec nyní vyšel článek od Ing. Varhaníčkové a Ing. Mlčáka zaměřený na chov skotu, ovcí, koz a dalších zvířat. Článek byl otištěn v prvním květnovém čísle (19/2020). Článek si můžete přečíst zde

Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství. Plnění nitrátové směrnice je povinné ve zranitelných oblastech, které jsou vymezeny v hranicích katastrálních území. Zranitelné oblasti jsou oblasti, kde se vyskytují vody …
Pokračování textu „Nitrátová směrnice“