ÚZEI: dotazníkové šetření Odolnost zemědělských podniků v krizových obdobích

Vážení zemědělci,   prostřednictvím Vašeho svazu, si Vás dovolujeme oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku Odolnost zemědělských podniků v krizových obdobích. Jedná se o výzkumný projekt realizovaný Ústavem zemědělské ekonomiky a informací v Brně (ÚZEI), který má zachytit předpoklady zemědělských podniků odolávat a čelit krizím v současném dynamicky se proměňujícím a nejistém světě.   Budeme …
Pokračování textu „ÚZEI: dotazníkové šetření Odolnost zemědělských podniků v krizových obdobích“

PS AKIS: Přenos znalostí je klíčem k úspěšné adaptaci na změnu klimatu

  Omezování dopadů změny klimatu patří mezi nejdůležitější výzvy, kterým čelí české zemědělství a lesnictví. Klíčem k úspěchu adaptačních strategií je efektivní přenos znalostí a spolupráce mezi výzkumem a praxí. Shodli se na tom členové Pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu, která zasedala ve středu 11. …
Pokračování textu „PS AKIS: Přenos znalostí je klíčem k úspěšné adaptaci na změnu klimatu“

ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘENOS ZNALOSTÍ V ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU

11/05/2022 Dům zemědělské osvěty, Slezská 100/7 Ústav zemědělské ekonomiky a informací vás zve na zasedání pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu. Podrobný program jednání i seznam prezentujících naleznete zde. Formulář pro závazné přihlášení naleznete v dolní části. Prosíme o vaše přihlášení nejpozději do 2.5.2022. Kapacita je omezená, děkujeme za …
Pokračování textu „ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘENOS ZNALOSTÍ V ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU“

Webináře k podávání jednotné žádosti 2022

Pozvánka na informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících …
Pokračování textu „Webináře k podávání jednotné žádosti 2022“

Statistika eroze a pásové střídání plodin (video)

  ideo obsahuje názornou ukázku technologie Pásového střídání plodin, dle metodiky profesora Dumbrovského, včetně stručného postupu, jak tuto technologii navrhnout na dalších pozemcích. Zároveň přibližuje, v čem je tato technologie přínosná pro zemědělský podnik, krajinu i společnost. Video připravil Ústav zemědělské ekonomiky a informací s cílem analyzovat možnosti zavádění adaptačních …
Pokračování textu „Statistika eroze a pásové střídání plodin (video)“

VIDEONÁVODY: Kalkulačka provozních podpor

Nejčastější dotazy ke kalkulačce provozních podpor pro 1. pilíř SZP Nejčastější dotazy ke kalkulačce provozních podpor pro 2. pilíř SZP Instrukce k použití Podnikového modelu (kalkulačka) pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+    

Podnikový model (kalkulačka) pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+

  Výpočetní model „SZP-CZ 2023+“ zpracovaný v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství umožní kalkulovat budoucí podpory plynoucí zemědělcům v rámci Společné zemědělské politiky na úrovni jednotlivých podniků od roku 2023.   Výpočetní model v prostředí MS Excel je maximálně uživatelsky přívětivý, návodný v dílčích krocích a umožňuje …
Pokračování textu „Podnikový model (kalkulačka) pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+“

UZEI: Hodnocení podniků se zaměřením na chov skotu

  Pracovníci Kontaktního pracoviště FADN pokračují v sérii článků hodnotící ekonomické výsledky zemědělských podniků za rok 2018. V týdeníku Zemědělec nyní vyšel článek od Ing. Varhaníčkové a Ing. Mlčáka zaměřený na chov skotu, ovcí, koz a dalších zvířat. Článek byl otištěn v prvním květnovém čísle (19/2020). Článek si můžete přečíst zde

Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství. Plnění nitrátové směrnice je povinné ve zranitelných oblastech, které jsou vymezeny v hranicích katastrálních území. Zranitelné oblasti jsou oblasti, kde se vyskytují vody …
Pokračování textu „Nitrátová směrnice“

Vývoj měsíčních cen zemědělských výrobců – KOMODIT V ČR

Vývoj měsíčních cen zemědělských výrobců (CZV) v ČR zahrnuje z rostlinných komodit pšenici (potravinářskou a krmnou), ječmen (sladovnický, krmný a potravinářský), žito, krmný oves, průmyslovou kukuřici, semeno řepky olejné, brambory pozdní konzumní, jablka, cibuli a hlávkové zelí. Z živočišných komodit je uveden vývoj cen a predikce u mléka (celkem), jatečných býků, …
Pokračování textu „Vývoj měsíčních cen zemědělských výrobců – KOMODIT V ČR“