ČMSZP žádá nejen svoje členy, ale i ostatní příznivce a sledovatele webu k vyplnění dotazníku ÚZEI – Precizní zemědělství v ČR

Dobrý den, dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku týkajícího se rozšíření technologií precizního zemědělství v České republice. Šetření provádí Ústav zemědělské ekonomiky a informací z pověření Ministerstva zemědělství. Cílem dotazníkového šetření je získání základního přehledu o rozsahu využití vybraných technologií v rostlinné a živočišné výrobě v ČR. Získané výsledky budou následně sloužit …
Pokračování textu „ČMSZP žádá nejen svoje členy, ale i ostatní příznivce a sledovatele webu k vyplnění dotazníku ÚZEI – Precizní zemědělství v ČR“

ÚZEI: Rozhovory se zemědělskými podnikateli

Vážená paní/Vážený pane, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o účast ve výzkumu mapujícím proměny a zánik zemědělských podniků v Česku. Výzkum je připravován v brněnském oddělení Sociální rozvoj zemědělství a venkova Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Pro náš projekt hledáme respondenty z řad vedení podniků, které ukončily či omezily …
Pokračování textu „ÚZEI: Rozhovory se zemědělskými podnikateli“

Publikace Hospodářské výsledky zemědělských podniků ve FADN za rok 2021

Elektronicky je publikace k dispozici na této webové adrese: https://fadn.cz/wp-content/uploads/2023/03/FADN_2021_TEXT.pdf.   Pokud chcete pracovat s výsledky šetření FADN za jednotlivé roky jsou k dispozici také na webové stránce fadn.cz ve formě celé publikace nebo v xls souborech jako meziroční porovnání výsledků v tabulkách zde: https://fadn.cz/vystupy/vysledky-setreni-fadn/

Tisková zpráva: Vyjádření k dopisu ÚZEI ze dne 29.9.2022

Naše nevládní Společnosti obdržely od ÚZEI dopis vyjadřující se k studii zpracované společností KPMG (zadavatel Zemědělský svaz a Agrární komora), ke kritice nastavení dotačních pravidel nové SZP. Hned na začátku chceme upozornit, že ÚZEI považujeme za politicky nezávislý orgán, který se dle zadání MZe zabývá analýzou objektivně získaných dat a …
Pokračování textu „Tisková zpráva: Vyjádření k dopisu ÚZEI ze dne 29.9.2022“

ÚZEI: dotazníkové šetření Odolnost zemědělských podniků v krizových obdobích

Vážení zemědělci,   prostřednictvím Vašeho svazu, si Vás dovolujeme oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku Odolnost zemědělských podniků v krizových obdobích. Jedná se o výzkumný projekt realizovaný Ústavem zemědělské ekonomiky a informací v Brně (ÚZEI), který má zachytit předpoklady zemědělských podniků odolávat a čelit krizím v současném dynamicky se proměňujícím a nejistém světě.   Budeme …
Pokračování textu „ÚZEI: dotazníkové šetření Odolnost zemědělských podniků v krizových obdobích“

PS AKIS: Přenos znalostí je klíčem k úspěšné adaptaci na změnu klimatu

  Omezování dopadů změny klimatu patří mezi nejdůležitější výzvy, kterým čelí české zemědělství a lesnictví. Klíčem k úspěchu adaptačních strategií je efektivní přenos znalostí a spolupráce mezi výzkumem a praxí. Shodli se na tom členové Pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu, která zasedala ve středu 11. …
Pokračování textu „PS AKIS: Přenos znalostí je klíčem k úspěšné adaptaci na změnu klimatu“

ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘENOS ZNALOSTÍ V ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU

11/05/2022 Dům zemědělské osvěty, Slezská 100/7 Ústav zemědělské ekonomiky a informací vás zve na zasedání pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu. Podrobný program jednání i seznam prezentujících naleznete zde. Formulář pro závazné přihlášení naleznete v dolní části. Prosíme o vaše přihlášení nejpozději do 2.5.2022. Kapacita je omezená, děkujeme za …
Pokračování textu „ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘENOS ZNALOSTÍ V ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU“

Webináře k podávání jednotné žádosti 2022

Pozvánka na informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících …
Pokračování textu „Webináře k podávání jednotné žádosti 2022“