GEOPA – MIGRAČNÍ PAKT

Nový migrační pakt:
Tento týden bylo dosaženo konečné dohody o novém evropském migračním paktu. Důležité je, že zatímco většina ustanovení se zaměřuje na pravidla pro přijímání a azyl, pakt zahrnuje nový soubor partnerství pro talenty, která se v současnosti rozvíjejí s asijskými a severoafrickými zeměmi. Cílem partnerství je sladit potřeby pracovních sil v Evropě s kandidáty ze zemí mimo EU. Partnerství doprovází úplná implementace EU Talent Pool (dosud v pilotní fázi), jehož cílem je poskytnout evropskou online platformu pro nábor migrantů.

Organic Europe Youth Event – v Itálii

 Druhý ročníku akce Organic Europe Youth Event,   se uskuteční 8.-9. července 2024 na Bari (Itálie), s možností exkurze 10. července. Akce, pořádaná CHEAM Bari a organizovaná IFOAM Organics Europe, nabízí mladým lidem, kteří se zajímají o ekologické a udržitelné zemědělství (a potravinářství) příležitost k získání nových znalostí, navázání profesních …
Pokračování textu „Organic Europe Youth Event – v Itálii“

Aktuality nejen z EU

Nový čínský standard pro sušené mléko a modifikované sušené mléko 12. 4. 2024 Dne 12. března 2024 zveřejnila čínská Národní zdravotní komise společně se Státní správou pro tržní regulaci 47 nových a revidovaných národních standardů potravinové bezpečnosti. Řadí se mezi ně i národní standard pro sušené mléko a modifikované sušené …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

Ukrajina: Rada podporuje obnovení autonomních obchodních opatření EU

Zástupci členských států EU (Coreper) dnes potvrdili prozatímní dohodu dosaženou dříve ve stejný den mezi předsednictvím Rady a zástupci Evropského parlamentu o obnovení pozastavení dovozních cel a kvót na ukrajinský vývoz do EU do 5. června 2025 .  Toto obnovení znovu potvrzuje neochvějnou politickou a ekonomickou podporu EU Ukrajině po dvou letech nevyprovokované a …
Pokračování textu „Ukrajina: Rada podporuje obnovení autonomních obchodních opatření EU“

Zemědělství – spor mezi EU a Ukrajinou?

Konec ságy o dočasné liberalizaci ukrajinského dovozu do EU by mohl znamenat nový začátek ve vztazích mezi Bruselem a Kyjevem. Rozhovory s Ukrajinou o trvalé liberalizaci obchodu budou brzy zahájeny, jak požadovali lídři EU v závěrech summitu z 21.- 22 . V pondělí večer mezi Radou a Evropským parlamentem. Od června 2025 již nebudou žádná dočasná opatření; Brusel …
Pokračování textu „Zemědělství – spor mezi EU a Ukrajinou?“

Evropští ministři zemědělství se sešli v Limburgu, aby pracovali na potravinách jako strategickém odvětví pro Evropu

Belgičtí federální a regionální ministři zemědělství pozvali své evropské kolegy do Belgie, aby diskutovali o potravinách, a zejména bílkovinách, jako o strategickém odvětví pro budoucnost Evropy. Evropská unie je odhodlána dosáhnout otevřenější strategické autonomie v důležitých oblastech politiky. Dnešní kontext je charakterizován protesty zemědělců a geopolitickými i ekonomickými posuny. Potravinová …
Pokračování textu „Evropští ministři zemědělství se sešli v Limburgu, aby pracovali na potravinách jako strategickém odvětví pro Evropu“

Francouzi navrhují „Evropský Egalim“

Evropský Egalim“– pojmenovaný podle francouzských zákonů – je jednou z pák navržených Francií k zaručení příjmu pro evropské farmáře a obnovení rovnováhy obchodních jednání se supermarkety a výrobci.   Pravidla EU uvádějí černou listinu 10 zakázaných praktik (například platby po 30 dnech za zemědělské a potravinářské produkty podléhající zkáze, jednostranné …
Pokračování textu „Francouzi navrhují „Evropský Egalim““

Dotazník pro projekt na rok 2024 „Zjednodušení – pohled zemědělců“.

Vážení členové ČMSZP,
Evropská komise spustila do 8. dubna dotazník na téma „Zjednodušení – pohled zemědělců“.

 

Vyplnění dotazníku vám zabere maximálně 20 minut.

Cílem této konzultace je pochopit zátěž, kterou pro zemědělce představují postupy a pravidla související s finanční podporou v rámci společné zemědělské politiky (SZP), jakož i další pravidla EU pro potraviny a zemědělství v EU.

Budeme tak moci zjistit, co vzbuzuje obavy zemědělců, a porozumět míře složitosti způsobu uplatňování zemědělských politik a režimů v zemích EU a určit tak oblasti, které by bylo možné zlepšit.

Výsledky průzkumu budou zveřejněny v rámci podrobné analýzy na podzim 2024.

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024

Výsledky průzkumu budou zveřejněny v rámci podrobné analýzy na podzim 2024.

Děkujeme za Vaši aktivitu

Tým ČMSZP

Hlavní poselství z Tripartitního sociálního summitu, 20. března 2024

Vedoucí představitelé EU a sociální partneři se setkali v Bruselu na tripartitním sociálním summitu. Hlavním tématem summitu bylo „ Hospodářsky a sociálně silná Evropa, která bude hrát svou roli ve světě “. Účastníci diskutovali o následujících otázkách: průmyslová strategie doplňující zelenou dohodu s kvalitními pracovními místy v jejím srdci jednotný trh, který přináší …
Pokračování textu „Hlavní poselství z Tripartitního sociálního summitu, 20. března 2024“

Evropská komise se snaží usmířit farmáře

V reakci na mnoho demonstrací po celé EU byly předloženy některé návrhy, které částečně řeší tyto obavy. Mezi ně patří jednoleté odchýlení od pravidel SZP, která zavazují farmáře rezervovat 4 % orné půdy jako neproduktivní z důvodů životního prostředí, stažení legislativního návrhu na omezení používání pesticidů, který byl prakticky mrtvý, …
Pokračování textu „Evropská komise se snaží usmířit farmáře“