FAO – Geografie obchodu s potravinami a zemědělskými produkty

Politické přístupy pro udržitelný rozvoj Podle nově zveřejněné interaktivní studie FAO hraje mezinárodní obchod zásadní roli v našem každodenním životě. Během pandemie propojoval oblasti s nedostatkem potravin s regiony s jejich přebytkem a přispíval tak k zajištění potravinového zabezpečení a výživy. Válka na Ukrajině však ohrožuje mnohostrannou spolupráci a hrozí roztříštěním globálního trhu …
Pokračování textu „FAO – Geografie obchodu s potravinami a zemědělskými produkty“

Vodohospodářský sektor v Litvě a nejistota v oblasti potravinového zabezpečení – zprávy z OECD

V posledních dvou desetiletích Litva realizovala rozsáhlý investiční program, aby dosáhla souladu s EU acquis a standardy v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Nyní je třeba řádně provozovat a udržovat vybudovaná zařízení. To neusnadňuje stávající rozdrobená struktura vodárenských společností, kde většinu tvoří mikropodniky s obtížným přístupem k finančním službám a ke kvalifikované pracovní síle. Vedle širšího …
Pokračování textu „Vodohospodářský sektor v Litvě a nejistota v oblasti potravinového zabezpečení – zprávy z OECD“

Aktuality nejen z EU

Výzva Tesca a Světového fondu na ochranu přírody (WWF) vládě UK k opatřením proti plýtvání potravinami Podle nové zprávy řetězce Tesco a WWF, která se zabývá udržitelným rozvojem, dochází v Británii ročně ke zničení více než šesti milionů porcí poživatelných potravin ještě předtím, než se dostanou za brány britských farem. …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

Aktuální informace o zaměstnanosti a sociálních věcech v EU

Aktuální informace o zaměstnanosti a sociálních věcech v EU: * Platová transparentnost: Po první schůzce 30. června za francouzského předsednictví se další schůzka trialogu za českého předsednictví konala 6. října 2022. Jednání probíhají pomalu, protože Evropský parlament požaduje řešení dvou bodů, které nebyly součástí původního návrhu: mezisektorová diskriminace a zahrnutí …
Pokračování textu „Aktuální informace o zaměstnanosti a sociálních věcech v EU“

Na slovensku zavádějí v Zákoníku práce pojem sezónní práce prozemědělce,poravináře a cestovní ruch

Cílem zákona má být zjednodušení zaměstnávání a snížení mzdových nákladů zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků vykonávajících vymezené sezónní práce v odvětví zemědělství (zařazeno i potravinářství) a cestovního ruchu. Záměrem legislativní úpravy bylo řešení problematické situace zemědělců a poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, která spočívá v náhlém nedostatku pracovníků během …
Pokračování textu „Na slovensku zavádějí v Zákoníku práce pojem sezónní práce prozemědělce,poravináře a cestovní ruch“

Aktuality nejen z EU

Pokles dovozu hovězího masa do Velké Británie Dovoz čerstvého a mraženého hovězího masa do Velké Británie zaznamenal od srpna 2021 pokles o 16 %, tj. o 3,5 tis. tun, protože spotřebitelé v souvislosti s rostoucími životními náklady utrácejí za potraviny méně. 27.10.2022 Čistý zisk pivovaru SABECO se ve Vietnamu ztrojnásobil …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

Aktuality nejen z EU

Vzdělávací program českých expertů v oblasti veterinární medicíny ve Vietnamu Do Vietnamu letos na konci srpna zavítal profesor Miroslav Svoboda z Katedry veterinárních disciplín České zemědělské univerzity v Praze a navázal na svoje první přednáškové turné po Thajsku a Vietnamu z roku 2019, které bylo zaměřeno na zdravotní problematiku malých …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

Rada EU pro zemědělství: Totschnig vyzývá k evropskému řešení problému vlků

Na schůzce ministrů zemědělství EU rakouský ministr zemědělství Norbert Totschnig s podporou šesti dalších států EU vyzvat Evropskou komisi, aby přezkoumala právní rámec, který mimo jiné staví vlky pod přísnou ochranu. Pozn. směrnice EU je stará 30 let, v té době na velké části území Evropy nebyli vlci. Podle rakouského centra Bear …
Pokračování textu „Rada EU pro zemědělství: Totschnig vyzývá k evropskému řešení problému vlků“

Nejnovější vývoj v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí v zemědělském sektoru v celé Evropské unii

* Ve středu 28. září zveřejnila Evropská komise návrh doporučení Rady o přiměřeném minimálním příjmu zajišťujícím aktivní začleňování. Doporučení je zaměřeno především na přiměřenost minimálního příjmu, dostupnost fondů a nástrojů na podporu přístupu na trh práce (více informací o návrhu zde). * Ve čtvrtek 29. září Evropská komise představila dva …
Pokračování textu „Nejnovější vývoj v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí v zemědělském sektoru v celé Evropské unii“

Zápis z jednání ELO – září EPG (06/09/2022)

Zástupci se domluvili: Vyvinout tlak na Komisi, aby byla méně normativní a místo toho měla praktičtější přístup k provádění některých GAEC, zejména GAEC 6 o půdním pokryvu, tím, že poukáže na specifické problémy, kterým čelí několik členů. Účastníci byli vyzváni, aby se s námi podělili o své obavy, což umožní …
Pokračování textu „Zápis z jednání ELO – září EPG (06/09/2022)“