Hlavní změny podmínek pro 15. kolo příjmu žádostí

Změny společné pro všechny operace Termín pro doložení příloh k Žádosti o dotaci je nejpozději do 24. 1. 2023, do 18:00 hodin v případě operace 1.1.1 Vzdělávací akce a operace 1.2.1 Informační akce, a nejpozději do 21. 2. 2023, do 18:00 hodin v případě operací 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, …
Pokračování textu „Hlavní změny podmínek pro 15. kolo příjmu žádostí“

PRIORITNÍ OBLASTI V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ BĚHEM ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU

UDRŽITELNÁ PRODUKCE POTRAVIN a) Udržitelné používání pesticidů b) Nové genomické techniky – MZE je pro to, aby to byl jeden ze stěžejních bodů našeho předsednictví c) Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin UHLÍKOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A UHLÍKOVÉ CYKLY a) Zelená dohoda – klimaticky neutrální EU do roku 2050 b) Ukládání uhlíku …
Pokračování textu „PRIORITNÍ OBLASTI V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ BĚHEM ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU“

PS SZP zápis ze dne 19.11.2021

Odkaz na aktuální podobu návrhu Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027 pro ČR: Návrh Strategického plánu SZP 2021–2027, stav zpracování – říjen 2021 (Dotace, eAGRI) Zápis: zapis_19_11_2021 Prezentace:   Strategický plán SZP – klíčové prvky nastavení SZP   (PDF, 1 MB) Připomínky za ČMSZP: SZP 2021 11 12 Připomínky k SZP 

14. zasedání MV PRV 2014–⁠2020 – 16.6.2021

Podkladové materiály k jednání, které byly zaslány/předloženy členům Monitorovacího výboru. Přílohy Podklady k 14. MV PRV   (RAR, 7 MB) Prezentace k 14. MV PRV   (RAR, 17 MB) Tématem komise, jak jej prezentovaly její zástupci bylo zajištění méně byrokracie a genderová vyváženost  v zemědělství

Zápis ze zasedání 12. MV PRV

V rámci jednání bychom chtěli upozornit na hlavní změny v nařízeních vlády pro plošná opatření PRV pro rok 2021 Změny v nařízeních vlády pro Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Ekologické zemědělství, jejich navazující závazky a pro přechodně podporované oblasti v souvislosti s přechodným obdobím a přechodným nařízením pro roky2021-2022. a) změna či zjednodušení podávání souhlasného stanoviska Orgánu …
Pokračování textu „Zápis ze zasedání 12. MV PRV“

MV PRV dne 25.11.2020

Během jednání Monitorovacího výboru dne 25.11.2020 byly účastníkům představeny tyto body:  AKTUALIZACE JEDNACÍHO ŘÁDU MV PRV Navržené zjednodušení se má týkat toho, že per rollam materiály nebudou nadále projednávány v PS, ale rovnou o nich budou jednat členové MV PRV. V rámci online jednání je přidána varianta „zaslat komentář“ k variantám v rámci …
Pokračování textu „MV PRV dne 25.11.2020“

Zápis z Pracovní skupiny Nařízení vlády pro plošná opatření a doplnění informace pro PS MV ve věci Zařazení kmínu kořenného v titulu EZ Pěstování zeleniny a speciálních bylin

Zápis z Pracovní skupiny Nařízení vlády pro plošná opatření konané dne 23. 10. 2020 online 1. Obecné  Úvodem představil Ing. Kuna informace k vyjednávání SZP, na které navazují i představované změny v nařízeních vlády. Dne 21. 10. 2020 proběhla rada ministrů zemědělství, kde byl schválen obecný přístup k legislativě SP SZP i horizontálnímu nařízení.  Diskutuje …
Pokračování textu „Zápis z Pracovní skupiny Nařízení vlády pro plošná opatření a doplnění informace pro PS MV ve věci Zařazení kmínu kořenného v titulu EZ Pěstování zeleniny a speciálních bylin“