Zápis z 1. zasedání MV SP SZP 2023–2027

První zasedání Monitorovacího výboru Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 se uskutečnilo 15. prosince 2022 online formou. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků. Přílohy Zápis ze zasedání 1. MV SP SZP 2023–2027 (PDF, 426 KB) Vypořádání připomínek k zápisu 1. …
Pokračování textu „Zápis z 1. zasedání MV SP SZP 2023–2027“

MV PRV 2014 –2020 – Návrh zápisu ze 17. MV PRV

Zápis ze 17. jednání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014–2020 Datum a čas konání: 30. listopadu 2022, 10:00 – 13:00 Místo konání: Vzdělávací a informační centrum Floret, Květnové nám. 391, Průhonice 252 43 Jednání řídil: Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., předseda MV PRV Zapsali: Ing. Adéla Chalupová, Ph.D., Ing. Marek Matějčík PROGRAM …
Pokračování textu „MV PRV 2014 –2020 – Návrh zápisu ze 17. MV PRV“

Zápis z PS monitoring a evaluace (MV PRV 2014 – 2020)

Zápis z jednání tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV 2014-2020, 24. 10. 2022, od 10:00 on-line Pracovní skupina se uskutečnila on-line formou prostřednictvím platformy MS Teams a připojilo se na ni 35 účastníků (viz příloha Prezenční listina). Před jednáním byl registrovaným účastníkům zaslán podkladový materiál – návrh Evaluačního plánu na rok …
Pokračování textu „Zápis z PS monitoring a evaluace (MV PRV 2014 – 2020)“

PS PODMÍNĚNOST – prezentace k standartům DZES 2023

STANDARDY DOBRÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO STAVU PŮDY Součást podmíněnosti – základní povinnosti provázané na všechny plošné platby Strategického plánu (+ DŽPZ) Rozšíření ze 7 na 9 standardů Původní návrh 10 standardů – vyjednávání přesunulo „Nástroj pro udržitelné hospodaření v oblasti živin“ jako součást poradenství Rámec standardu dán nařízením, specifická úprava na národní úrovni Sankční mechanismus: …
Pokračování textu „PS PODMÍNĚNOST – prezentace k standartům DZES 2023“

Hlavní změny podmínek pro 15. kolo příjmu žádostí

Změny společné pro všechny operace Termín pro doložení příloh k Žádosti o dotaci je nejpozději do 24. 1. 2023, do 18:00 hodin v případě operace 1.1.1 Vzdělávací akce a operace 1.2.1 Informační akce, a nejpozději do 21. 2. 2023, do 18:00 hodin v případě operací 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, …
Pokračování textu „Hlavní změny podmínek pro 15. kolo příjmu žádostí“