INFORMACE K protestům 22.5.2024 – POKLIDNĚ A DOMA

Společně deklarovaným požadavkem je, v této napjaté době, upřednostnit další jednání s ministrem zemědělství s cílem situaci společensky nevyhrocovat a upřednostnit klidnou sílu a diplomacii. Pokud však nebudou dosaženy alespoň kompromisní a pro nás přijatelné výsledky, jsme připraveni protest uskutečnit v novém termínu.

 

Rádi bychom Vás také informovali o důležitém rozhodnutí, které bylo nedávno přijato Agrární komorou, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů, Společností mladých agrárníků a Zemědělským svazem. Tyto organizace se společně dohodly, že v této napjaté době upřednostní další jednání s ministrem zemědělství, s cílem situaci společensky nevyhrocovat a upřednostnit klidnou sílu a diplomacii.

 

Pokud však nebudou dosaženy alespoň kompromisní a pro nás přijatelné výsledky, je možné protest uskutečnit v novém termínu.

Jak uvádí Agrární komora:

„Velmi silným impulsem ke zrušení akce je nešťastný incident na Slovensku s postřelením premiéra Fica, a tím bohužel zvýšené riziko nějaké neočekávané nešťastné události i v našem případě, kde nejsme ani za pomoci Policie ČR schopni zajistit nejvyšší úroveň bezpečnosti. Současně nechceme za takové situace jakkoliv podněcovat nepřátelské nálady ve společnosti, a byť jen nepřímo dávat komukoliv příležitost naši apolitickou akci využít či zneužít.“

„Souběžně jsme požádali ministra zemědělství o schůzku s Prezidiem AK ČR dne 22. května, ke které máme příslib a kde při této příležitosti předáme společné Prohlášení, které získalo silnou podporu zemědělských organizací, zájmových spolků i partnerů napříč celým sektorem.“

„Určitě využijeme také nabídku jednání s ministrem financí. Po těchto jednáních bychom Vás seznámili s jejich výsledky. „

 

V současné době může zemědělce podpořit také každý z Vás, třeba tím, že na své osobní vozy, traktory či jinou zemědělskou techniku v těchto dnech umístí českou vlajku či vlaječky.

 

Děkuji za pochopení, veškerou dosavadní spolupráci a přeji hezké dny