Informace pro žadatele k dotačnímu programu 18.A – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 – druhé kolo

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 18.A – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 – druhé kolo   PODPORA ČINNOSTI POTRAVINOVÝCH BANK A DALŠÍCH SUBJEKTŮ S HUMANITÁRNÍM ZAMĚŘENÍM Od 9. 8. 2022 do 23. 8. 2022 je pro žadatele na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotaci pro dotační program …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k dotačnímu programu 18.A – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 – druhé kolo“

Hlavní změny podmínek pro 15. kolo příjmu žádostí

Hlavní změny podmínek pro 15. kolo příjmu žádostí Změny společné pro všechny operace  Termín pro doložení příloh k Žádosti o dotaci je nejpozději do 24. 1. 2023, do 18:00 hodin v případě operace 1.1.1 Vzdělávací akce a operace 1.2.1 Informační akce, a nejpozději do 21. 2. 2023, do 18:00 …
Pokračování textu „Hlavní změny podmínek pro 15. kolo příjmu žádostí“

15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 28. 7. 2022 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 15. kolo příjmu žádostí. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 15. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova …
Pokračování textu „15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020“

INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 13. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Dne 12. 7. 2022 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a vyplnění formuláře Žádosti o platbu Programu rozvoje venkova pro žádosti v rámci 13. kola příjmu. V souladu s kapitolou 10. Žádost o platbu Obecných podmínek Pravidel pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 …
Pokračování textu „INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 13. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020“

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.i. – příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2022- PODPORA OZDRAVOVÁNÍ POLNÍCH A SPECIÁLNÍCH PLODIN (UZNANÉ OSIVO LNU, KONOPÍ A PÍCNIN)

Na Portálu farmáře SZIF je pro žadatele spuštěn příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci na dotační program 3.i. pro rok 2022. Příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci bude probíhat v termínu od 1. 7. 2022 do 1. 8. 2022. V období od 1. …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.i. – příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2022- PODPORA OZDRAVOVÁNÍ POLNÍCH A SPECIÁLNÍCH PLODIN (UZNANÉ OSIVO LNU, KONOPÍ A PÍCNIN)“

Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2022 – Ohlášení využití úhoru s porostem

Zahájení příjmu ohlášení o způsobu využití úhoru s porostem vyhrazeným v Jednotné žádosti 2022 jako plocha využívaná v ekologickém zájmu Dnešním dnem bylo na Portále farmáře SZIF spuštěno podávání formuláře na Ohlášení využití úhoru s porostem, který žadatelé deklarovali v Jednotné žádosti 2022 jako plochu využívanou v ekologickém zájmu (dále jen „EFA“). …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2022 – Ohlášení využití úhoru s porostem“

Řádné podání Jednotné žádosti končí již 16.května

Podle tiskové zprávy SZIF (ze dne 9.5.2022) již více než 17 000 zemědělců podalo Jednotnou žádost (JŽ) 2022, což činí přes 50% z předpokládaného počtu 30 tisíc žadatelů. Téměř všechny žádosti byly podány přes Portál farmáře (PF). Řádný termín pro podání tohoto univerzálního formuláře končí v pondělí 16. května. JŽ lze podat ještě …
Pokračování textu „Řádné podání Jednotné žádosti končí již 16.května“

SZIF: Monitorovací zpráva 2021 do 31.07.2022.

na Portálu farmáře SZIF byly k 08.04.2022 v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, umístěny Monitorovací zprávy za rok 2021 k vyplnění. Monitorovací zprávu za rok 2021 je povinnost odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31.07.2022. Monitorovací zpráva je …
Pokračování textu „SZIF: Monitorovací zpráva 2021 do 31.07.2022.“

SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 21. VÝZVU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020 A PRO 14. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

  SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 21. VÝZVU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020 Dne 22. března 2022 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o podporu Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 v rámci 21. výzvy příjmu žádostí. Více na: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fopr2014%2F1647937721070.pdf Dne 22. března 2022 …
Pokračování textu „SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 21. VÝZVU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020 A PRO 14. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020“

Návod na stažení výsledků z portálu farmáře – Agrochemické zkoušení zemědělských půd (AZZP)

1) Po přihlášení na https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/ zvolíte na hlavní stránce „Portál farmáře eAGRI, registry a aplikace“ 2) Otevřete Registr půdy – LPIS 3) Vyberu „Spustit Registr půdy – LPIS“ a v levém horním rohu na modré liště otevřete adresář „Tisky“ 4) V nabídce vyberete bod 14) Zpráva o výsledcích měření AZZP 5) …
Pokračování textu „Návod na stažení výsledků z portálu farmáře – Agrochemické zkoušení zemědělských půd (AZZP)“