POZOR: AMS – hlášení semaforu vždy neodpovídá

Máme zprávy z členské základny, že některé červené zobrazení semaforu nemusí být vždy správně systémem vyhodnoceno. Zároveň některým subjektům se nezobrazili DPB deklarované v JŽ. Nejvhodnější je obrátit se na SZIF/OPŽL některé z Vás již obvolávala. Vážení žadatelé, na Portálu AMS jsou nyní viditelné první výsledky monitoringu – vyhodnocení zemědělského obhospodařování, …
Pokračování textu „POZOR: AMS – hlášení semaforu vždy neodpovídá“

Oblasti ohrožené suchem v LPIS

Od pátku 23. 6. 2023 je v iLPIS a Veřejném LPIS k dispozici vrstva oblastí ohrožených suchem podle % využitelné vodní kapacity v půdě. Více informací najdete po prokliku nadpisu článku. Vrstva Sucho je důležitým podkladem pro podávání vyšší moci v prostředí předtisků v LPIS a Portálu farmáře SZIF. V menu je potřeba …
Pokračování textu „Oblasti ohrožené suchem v LPIS“

Záznam webináře k 1. kolu příjmu žádostí Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a 16. kolu příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 konaného dne 28. 6. 2023

Zveřejňujeme záznam webináře a prezentace k 1. kolu příjmu žádostí Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a 16. kolu příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 konaného dne 28. 6. 2023 Záznam z webináře:  Přílohy Prezentace MZe – 1. kolo příjmu žádostí SP SZP a 16. kolo příjmu žádostí …
Pokračování textu „Záznam webináře k 1. kolu příjmu žádostí Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a 16. kolu příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 konaného dne 28. 6. 2023“

Postup při řešení výskytu hraboše polního

Postup při řešení výskytu hraboše polního 1) Aplikace rodenticidů V souvislosti s přemnožením populace hraboše polního, upozorňujeme na dodržování povinnosti ohlášení plánované aplikace rodenticidů vyplývající z § 51 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z etikety přípravků …
Pokračování textu „Postup při řešení výskytu hraboše polního“

Systém monitorování zemědělských ploch pomocí družic byl uveden do provozu

Praha 28. června 2023 – Pod patronátem Státního zemědělského intervenčního fondu (dále „Fond“) byl uveden do provozu systém monitorování zemědělských ploch pomocí družic neboli systém AMS. Přinese zjednodušení a zrychlení komunikace mezi žadateli a Fondem, poskytne možnost vyhnout se chybám v žádostech, čímž lze docílit lepšího čerpání finančních prostředků, a současně coby významný …
Pokračování textu „Systém monitorování zemědělských ploch pomocí družic byl uveden do provozu“

Ohlašování vyšší moci: zjednodušení pro sucho a příručka se stručným postupem podání formulářů Ohlášení vyšší moci

Zjednodušení administrativy: sucho už zemědělci nemusí dokládat individuálním potvrzením od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Ministerstvo zemědělství zjednodušilo administrativu pro zemědělce při dokládání zásahu vyšší moci – sucha. Na díly půdních bloků zasažených suchem je nyní, a to i se zpětnou platností po podání žádosti, možné podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) pouze ohlášení zásahu vyšší moci. …
Pokračování textu „Ohlašování vyšší moci: zjednodušení pro sucho a příručka se stručným postupem podání formulářů Ohlášení vyšší moci“

Zemědělci mají ještě 10 dní na podání jednotné žádosti Pro pomoc se mohou obrátit na 65 regionálních pracovišť SZIF

K 2.5.2023 podalo jednotnou žádost 8 583 zemědělců, což činí kolem 25 % z předpokládaného počtu 30 tisíc žadatelů. Žádost lze v řádném termínu podat do pondělí 15. května výhradně přes Portál farmáře. Žádost o zařazení do agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) zatím podalo přes 3 000 uchazečů. O zařazení do opatření ekologického zemědělství (EZ) …
Pokračování textu „Zemědělci mají ještě 10 dní na podání jednotné žádosti Pro pomoc se mohou obrátit na 65 regionálních pracovišť SZIF“

Zemědělský fond bude nově sledovat plochy všech žadatelů o dotace

„Státní zemědělský a intervenční fond ( SZIF ), který spravuje rozdělování zemědělských dotací, bude nově ověřovat dodržování pravidel na všech zemědělských plochách. Naplnění dotačních podmínek bude sledovat pomocí družicových snímků“, řekl generální ředitel SZIF Petr Dlouhý. Dříve fond používal systém kontrol pětiprocentního vzorku na místě. Podle Dlouhého budou kontroly spravedlivější vůči všem zemědělcům. …
Pokračování textu „Zemědělský fond bude nově sledovat plochy všech žadatelů o dotace“

LPIS, OCHRANNÉ PÁSY KOLEM VODNÍCH TOKŮ, ÚHOR, – KULTURY T,G,R,

  LPIS Rok 2023 s sebou přinese významné změny v nové SZP, které se dotknou každého zemědělce. Z tohoto důvodu se Ministerstvo zemědělství rozhodlo zřídit na Portálu farmáře novou sekci Nová SZP do které budou vkládány odkazy na webináře či ostatní zprávy z tohoto administrativního okruhu. Abychom zajistili co možná …
Pokračování textu „LPIS, OCHRANNÉ PÁSY KOLEM VODNÍCH TOKŮ, ÚHOR, – KULTURY T,G,R,“

Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2023 – možnost generování předběžné deklarace Aktivního zemědělce na Portálu farmáře

Státní zemědělský intervenční fond připravuje spuštění příjmu Jednotné žádosti 2023 v polovině dubna 2023. Konec řádného termínu pro příjem Jednotné žádosti je stanoven na 15. května 2023, přičemž po tomto termínu bude žadateli až do 9. 6. 2023 umožněno podat Jednotnou žádost se sankcí za každý den prodlení. Jednotná žádost 2023 zahrnuje tato …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2023 – možnost generování předběžné deklarace Aktivního zemědělce na Portálu farmáře“