SZIF vydává rozhodnutí na telata masného typu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) – telata masného typu. Mezi 6 539 žadatelů o dotaci se rozdělí přes 628 milionů korun. Aktuální sazba je 7 979,53 korun na velkou dobytčí jednotku (VDJ). Podpora se vztahuje na telata narozená v období …
Pokračování textu „SZIF vydává rozhodnutí na telata masného typu“

Informace ke generování podkladů pro osvobození od daně z nemovitých věcí

  V Praze dne 6. ledna 2022 V současnosti je možné generovat podklad pro osvobození od daně z nemovitých věcí (dále jen „podklad“) pro parcely (listy vlastnictví), kde došlo k zaevidování ekologicky významného prvku (EVP) do evidence LPIS do konce listopadu 2021 bez omezení. Pro EVP zaevidované v průběhu prosince …
Pokračování textu „Informace ke generování podkladů pro osvobození od daně z nemovitých věcí“

SZIF začal vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu a zeleninu s vysokou pracností

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydávání rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Ta směřuje k citlivým sektorům, které se potýkají s určitými obtížemi. Přitom jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Součástí VCS je také cukrová řepa a druhy zeleniny s vysokou a velmi vysokou pracností. …
Pokračování textu „SZIF začal vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu a zeleninu s vysokou pracností“

SZIF: Informace pro žadatele k opatření ekologické zemědělství a navazující opatření ekologické zemědělství

Rádi bychom informovali žadatele, že od 7. prosince 2021 je na Portálu farmáře možné podávat doklady k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků v rámci opatření ekologické zemědělství a navazující opatření ekologické zemědělství. Konečným termínem pro podání Formuláře k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků EZ / NEZ 2021 je …
Pokračování textu „SZIF: Informace pro žadatele k opatření ekologické zemědělství a navazující opatření ekologické zemědělství“

SZIF: Národní dotace – aktuality

Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.i. na rok 2022 Národní dotace > Národní dotace > Dotační programy > 9.F.i. Informace pro žadatele k podávání žádostí DP 9.F.e. na rok 2022 Národní dotace > Národní dotace > Dotační programy > 9.F.e. Příručka k podání žádosti o dotaci pro …
Pokračování textu „SZIF: Národní dotace – aktuality“

Úprava Portálu farmáře – možnost „Obecného podání“

V Praze dne 2. listopadu 2021 Na základě podnětů uživatelů Portálu farmáře SZIF byla na tento portál doplněna možnost obecného podání – možnost podat jakýkoli dokument shodně, jako kdyby ho klient přinesl osobně nebo podal poštou či datovou schránkou. Jedná se např. o zaslání informace, doplnění žádosti nad rámec možností …
Pokračování textu „Úprava Portálu farmáře – možnost „Obecného podání““

Monitorovací zprávy pro potřeby SZIFu

Dnes 21. 10. 2021 byly do Portálu farmáře prostřednictvím direct mailu rozeslány Výzvy k odevzdání Monitorovacích zpráv. Na základě podmínek Pravidel, kdy Monitorovací zpráva je povinnou přílohou po proplacení projektu, Vás tímto žádáme o zaslání tohoto dokumentu prostřednictvím Portálu Farmáře SZIF do 15 kalendářních dní od doručení této Výzvy do …
Pokračování textu „Monitorovací zprávy pro potřeby SZIFu“

SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 13. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 13. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020 Dne 21. září 2021 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 13. kola příjmu žádostí (období 2014 – 2020). Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v …
Pokračování textu „SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 13. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020“

VINAŘI: Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2021.

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2021.     Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 750 hl nebo 1000 l sudového vína (za 1 vinařský rok) a je jednou ze základních podmínek pro …
Pokračování textu „VINAŘI: Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2021.“