Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2023 – možnost generování předběžné deklarace Aktivního zemědělce na Portálu farmáře

Státní zemědělský intervenční fond připravuje spuštění příjmu Jednotné žádosti 2023 v polovině dubna 2023. Konec řádného termínu pro příjem Jednotné žádosti je stanoven na 15. května 2023, přičemž po tomto termínu bude žadateli až do 9. 6. 2023 umožněno podat Jednotnou žádost se sankcí za každý den prodlení. Jednotná žádost 2023 zahrnuje tato …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2023 – možnost generování předběžné deklarace Aktivního zemědělce na Portálu farmáře“

Webináře k SZP 2023 – 2027 a přehledy osiv pro vybrané intervence

Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás informovat, že dne 15. února 2023 Ministerstvo zemědělství realizovalo informační webinář k přímým platbám (I. pilíř) a environmentálním intervencím (II. pilíř) Strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023–2027 před podáním Jednotné žádosti v roce 2023 určený pro zemědělské podnikatele. Záměrem bylo poskytnout žadatelům o …
Pokračování textu „Webináře k SZP 2023 – 2027 a přehledy osiv pro vybrané intervence“

V LPIS byla zveřejněna vrstva pásů kolem vod pro ekoplatbu

19.12.2022 Pásy kolem vod mají v LPIS charakter tzv. „referenčních“ pásů, na který musí žadatel o ekoplatbu vytvořit v praxi ochranný pás s porostem trav nebo jejich směsí, případně s maximálně 10%-ním podílem nízkovzrůstých dusík vázajících plodin. Referenční pás znamená, že se jedná o minimum, které musí být v terénu …
Pokračování textu „V LPIS byla zveřejněna vrstva pásů kolem vod pro ekoplatbu“

Přepokládaná vrstva erozní ohroženosti

V registru půdy LPIS bude od dnešního odpoledne zveřejněna předpokládaná vrstva erozní ohroženosti. I přes zveřejnění záložek s předpokládanou erozí je nezbytně nutné, aby na DPB proběhly nápočty eroze, aby tato nová data eroze byla viditelná na i DPB. Vzhledem k tomu, že nápočty budou probíhat až do pátku, bylo …
Pokračování textu „Přepokládaná vrstva erozní ohroženosti“

Zadávání výnosů plodin na Portálu farmáře 

Zadávání výnosů plodin na Portálu farmáře   (PDF, 394 KB) Na Portálu farmáře je nově spuštěna možnost zadávat výnosy jednotlivých plodin. Povinnost evidovat výnosy k plodinám byla zavedena novelou zákona o hnojivech účinnou od 1. 1. 2022. Nová funkcionalita umožňuje hromadně za sklizeň dané plodiny nebo jednotlivě za sklizeň konkrétního pozemku s …
Pokračování textu „Zadávání výnosů plodin na Portálu farmáře „

Informace pro žadatele k dotačním programům Národních dotací 20. (výkrm, SBTP, dojnice, prasata)

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků Od 01.9.2022 do 30.9.2022 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2023 – dotační program 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků. Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k dotačním programům Národních dotací 20. (výkrm, SBTP, dojnice, prasata)“

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha v roce 2022

V Praze dne 22. srpna 2022 V případě, že se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti 2022, dotkne zásah vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) a to na formuláři k tomu určeném, který je …
Pokračování textu „Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha v roce 2022“

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2022 – VINAŘSKÉ PRODUKTY

  Upozorňujeme Vás na povinnost podat do 10. 9. (pro rok 2022 do 12. 9. 2022) prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2022 (dle čl. 32 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a čl. 23 nařízení Komise (EU) 2018/274). Povinnost podat prohlášení o zásobách …
Pokračování textu „Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2022 – VINAŘSKÉ PRODUKTY“

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 18.A – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 – druhé kolo

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 18.A – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 – druhé kolo   PODPORA ČINNOSTI POTRAVINOVÝCH BANK A DALŠÍCH SUBJEKTŮ S HUMANITÁRNÍM ZAMĚŘENÍM Od 9. 8. 2022 do 23. 8. 2022 je pro žadatele na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotaci pro dotační program …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k dotačnímu programu 18.A – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 – druhé kolo“

Hlavní změny podmínek pro 15. kolo příjmu žádostí

Hlavní změny podmínek pro 15. kolo příjmu žádostí Změny společné pro všechny operace  Termín pro doložení příloh k Žádosti o dotaci je nejpozději do 24. 1. 2023, do 18:00 hodin v případě operace 1.1.1 Vzdělávací akce a operace 1.2.1 Informační akce, a nejpozději do 21. 2. 2023, do 18:00 …
Pokračování textu „Hlavní změny podmínek pro 15. kolo příjmu žádostí“