O nás

uvodni

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) byl založen 14. září 1990.

ČMSZP je samostatnou právnickou osobou sdružující právnické a fyzické osoby, které realizují svoji podnikatelskou činnost především v zemědělské výrobě.

Hlavním předmětem činnosti svazu je hájení zájmů svých členů v oblastech:

  • Trvale udržitelný rozvoj zemědělství a venkova,
  • Ochrana a zvyšování kvality půdy, vody a krajiny
  • Podpora chovu skotu v LFA oblastech nově ANC oblastech.

Ve spolupráci s ostatními zemědělskými nevládními organizacemi se ČMSZP podílí na plnění výše uvedených témat a také obecně na tvorbě agrární politiky.

ČMSZP je účasten všech významných aktivit týkající se tvorby a realizace Společné zemědělské politiky, jako je například jednání Monitorovacího výboru PRV, Přezkumné komise PRV nebo Antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství.

Dalšími partnery ČMSZP jsou zemědělské odbory, příslušná ministerstva (především zemědělství, financí a místního rozvoje), Státní pozemkový úřad (SPÚ) nebo Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF).

Svaz je členem mezinárodní organizace GEOPA v Bruselu, která sdružuje zaměstnavatelské svazy. Od 1. ledna 2016 členem Evropského svazu vlastníků půd (ELO – European landowners organisation).

letak_CMSP_2015

letak_CMSP_2015_2

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů
IČ: 14888220
sídlo a kancelář (od roku 2016): Slezská 7, 120 00 Praha 2
Datová schránka:   8jcggyr

Dokumenty 

Přílohy