Informační webináře k přímým platbám, podmíněnosti a environmentálním opatřením před podáním jednotné žádosti v roce 2024 určené zejména pro zemědělské podnikatele

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k přímým platbám, podmíněnosti a environmentálním opatřením před podáním jednotné žádosti v roce 2024 určené zejména pro zemědělské podnikatele.

Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

Účast na webinářích je bezplatná, přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství.

Webináře se uskuteční v termínech: 7., 20., 21., 27., 28. února, 4., 6., 12., 13., 19. března 2024. V případě zájmu o účast na webináři se registrujte na Vámi vybraný termín na www.agronavigator.cz/kalendar-akci/dotace, nejpozději 2 pracovní dny před termínem webináře.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Věříme, že informace prezentované na webináři budou přínosem pro Vaši náročnou zemědělskou praxi a těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem

 

S pozdravem

 

Ing. Pavla Hanzíková

koordinační, projektový a programový pracovník

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Oddělení vzdělávání, propagace a služeb

Mánesova 1453/75

120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 000 234

Mobil: +420 724 571 766

hanzikova.pavla@uzei.cz

www.uzei.cz