Projekt Farmáři (2019)

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Místo realizace: celá Česká republika

Cíl projektu: 

Projekt si klade za cíl shromáždit reálné příklady expertů z oblasti zemědělství a oblastí souvisejících se zemědělstvím a životem zemědělce jako životní prostřední, zdraví, welfare zvířat, dotační možnosti, aktuality z EK vztahující se k problematice zemědělství. V rámci rozhovorů a článků budou osloveni respondenti z praxe např. zemědělci, pracovníci pracující s mladou generaci zejména ze středních škol, experti – veterináři, vědci, atd.

Předpokládáme přípravu minimálně 3 akcí, kde budou výsledky prezentovány zemědělské veřejnosti. Z toho 1 zahraniční.

Výstup bude zpracován např.: do krátké video reportáže, článků v elektronickém časopise, na webových stránkách a další vhodnou formou (například prezentací na výstavách a veletrzích). Distribuce bude probíhat za pomoci našich partnerů (školy, obce, MAS, sdružení a spolky, web, youtube kanál, facebook, atd.)

Výstupy projektu: informační kampaň na ekologické zemědělství

Poznatky z této činnosti budou sloužit jako podklady při jednání s ministerstvem zemědělství, ve snaze předat příklady z praxe zemědělských podnikatelů.

Budou samozřejmě využity i při jednání zástupců se zahraničními subjekty, a to jak v rámci organizací COPA GEOPA a ELO, tak v rámci přidružených workshopů, kulatých stolů a odpovídajících jednáních.

 

CÍLE:

  1. Umožnit zemědělským subjektům prezentovat své názory na konferencích, týkajících se dané problematiky prostřednictvím zvolených zástupců se zemědělské veřejnosti.

2.  Zvýšit povědomí obyvatel České republiky o možných příčinách důsledcích  rozdílného hospodaření.


IMG_2237[1]

VÝZVA: Pokud máte zájem se s námi podělit o Vaše zkušenosti prosím kontaktujte nás na emailu: menclova@cmszp.cz. Máme pro Vás připraven krátký rozhovor.

Farmářské listy 2019

Farmářské listy speciál 2019


Tento projekt je podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství.

Logo MZe - bez CR

Přílohy