Zápisy z jednání předsednictva

Předsednictvo je výkonným orgánem Svazu a řídí jeho činnost mezi zasedáními valné hromady ve všech věcech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady, nebo jiným orgánům Svazu. K realizaci jeho poslání a úkolů zřizuje sekretariát, který řídí předsednictvem jmenovaný tajemník.

Do pravomoci předsednictva zejména náleží:

 • Připravovat a zajišťovat zasedání valné hromady
 • Volit a odvolávat ze svého středu předsedu a místopředsedy Svazu
 • Vytvářet pomocné orgány Svazu, nezbytné k zajištění činnosti předsednictva a Svazu
 • Schvalovat funkce v aparátu včetně tajemníka Svazu a rozhodovat o zaměstnaneckých vztazích
 • Stanovit návrh odměn členům orgánů Svazu
 • Rozhodovat o všech věcech Svazu, které nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady
 • Organizovat a řídit provozování vlastní podnikatelské činnosti Svazu
 • Zřídit pro zajištění své činnosti svazovou kancelář

Předsednictvo Svazu má nejméně 15 členů, v jeho čele stojí předseda. Předsednictvo volí ze svého středu dva až pět místopředsedů, kteří zastupují předsedu v souladu s jejich pověřením. Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát za kalendářní rok.

Předsednictvo ze svého středu volí:

 • Předsedu svazu
 • Prvního místopředsedu
 • dva až čtyři místopředsedy

Předsedu Svazu v jeho nepřítomnost zastupuje První místopředseda svazu nebo některý z místopředsedů v souladu s jeho pověřením. Předsednictvo odpovídá za svoji činnost valné hromadě, které skládá ze své činnosti účty.

Zápisy z jednání:

cropped-wheat-field-640960_640.jpg

 

 

Zápisy předsednictvo 2023

Zápisy předsednictvo 2022

Zápisy předsednictvo 2021

Zápisy předsednictvo 2020 – probíhalo rozšířené ÚV a VH (COVID opatření)

Zápisy předsednictvo 2019

Zápis předsednictvo 04.11.2018

Zápis předsednictvo 23.10.2018

Zápis z předsednictva 19.10.2017

Zápis předsednictvo 5. – 6. 2016

Zápis předsednictvo 15 10 2015

Zápis předsednictvo 21 5 2015

Zápis předsednictvo 22.1.2015

Zápis předsednictvo 25.9. 2014

Zápis předsednictvo 17. 6. 2014

Zápis předsednictvo 27.3.2014

Zápis předsednictvo 15.1.2014 (při jednání Valné hromady)

Zápis předsednictvo 13.8.2013

Zápis předsednictvo 20.5.2013

Zápis předsednictvo 23.4.2013

Zápis předsednictvo 14. 2. 2013

Starší zápisy jsou k dispozici na požádání.

Přílohy