Zpráva z akce „Možnosti spolupráce s poradci v rámci AKIS a Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 v oblasti lesnictví“

Pro uskutečnění semináře s exkurzí na téma spolupráce s poradci a odborníky z oblasti lesnictví bylo vybráno velmi příhodné prostředí vzdělávacího centra EkoHubert v obci Hukvaldy. Vyhlášení 3. kola příjmu žádostí Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 (SP SZP) zahrnující 5 intervencí podporujících oblast lesnictví, inovativní podpora lesnického sektoru, nedostatečně pružná reakce …
Pokračování textu „Zpráva z akce „Možnosti spolupráce s poradci v rámci AKIS a Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 v oblasti lesnictví““

Intervence 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3 – výpočet emisí a jejich snížení (3. kolo projektových intervencí SP SZP 2023- 2027)

V souvislosti se spuštěním příjmu žádostí 3. kola intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 – 2027 informujeme žadatele, že pro intervenci 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3 byl na webových stránkách SZIF zveřejněn excelovský soubor Výpočet emisí NH3 a jejich snížení pro zjištění způsobilosti výdajů a nároku na …
Pokračování textu „Intervence 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3 – výpočet emisí a jejich snížení (3. kolo projektových intervencí SP SZP 2023- 2027)“

Zrušení prokazování bezdlužnosti a zavedení finančních oprav pro cenové marketingy v rámci Pravidel pro poskytování dotace z PRV a SP SZP

Dne 2. 5. 2024 schválil ministr zemědělství změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 014 – 2020 a změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027. V rámci této …
Pokračování textu „Zrušení prokazování bezdlužnosti a zavedení finančních oprav pro cenové marketingy v rámci Pravidel pro poskytování dotace z PRV a SP SZP“

Dotazy: Zelená nafta – počítá se z ročního normativu

Vaše nárok bude záviset na množství nakoupeného paliva – tzn. je jedno zda nakupujete 1x za rok či každý měsíc.

Pokud dosáhnete roční normativ, máte nárok na plnou kompenzaci dle ročního normativu. Při překročení máte opět nárok pouze na částku odpovídající ročnímu normativu.

V případě nižšího množství platí kompenzace odpovídající skutečně nakoupeným litrům.

Instruktážní videa k předtiskům JŽ 2024

  Na youtube kanále SZIF byla zveřejněna aktualizovaná instruktážní videa pro letošní kampaň předtisků jednotné žádosti. Předmětná videa včetně těch meziročně neupravovaných jsou rovněž k dispozici i pod ikonou videokamery v předtiskové aplikaci LPIS. Odkazy na  tyto  videa  naleznete po prokliku  nadpisu novinky. Shrnutí změn v deklaraci JŽ 2024 Deklarace pásů kolem vod  Deklarace …
Pokračování textu „Instruktážní videa k předtiskům JŽ 2024“

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024 verze k 11. dubnu 2024

Příručka pro žadatele s aktuálními podmínkami standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH) platnými pro rok 2024  obsahuje podrobné informace k upraveným podmínkám standardů DZES podle změn nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., které nabyly účinnosti 1. …
Pokračování textu „Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024 verze k 11. dubnu 2024“

Přehledy osiv pro vybrané intervence pro rok 2024 – podmíněnost

V příloze naleznete aktualizované přehledy osiv pro rok 2024 pro standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), přímé platby (Ekoplatbu) a intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství Strategického plánu SZP na období 2023–2027.  STÁHNOUT(pdf, 674 kB) Přehledy osiv Přehledy osiv pro jednotlivé podmínky a opatření – STANDARDY DOBRÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO STAVU …
Pokračování textu „Přehledy osiv pro vybrané intervence pro rok 2024 – podmíněnost“

🚜 Příjem Jednotné žádosti 2024 🌱

  ℹ️ Dnes jsme zahájili příjem žádostí o Jednotnou žádost 2024 (JŽ), která zahrnuje přímé platby a neprojektová opatření Rozvoje venkova. 🏘️ Alokovaná částka na opatření v rámci JŽ dosahuje téměř 30 miliard Kč. 🚜 ℹ️ Žádost musí být podána prostřednictvím Portálu farmáře nejpozději do 15. května 2024. Po tomto …
Pokračování textu „🚜 Příjem Jednotné žádosti 2024 🌱“

Nařízení vlády 83/2023 Sb. (s platností od 1.4.2024) § 30 – 33 – Podpora na produkci ovocných a zeleninových druhů s velmi vysokou a vysokou pracností

Podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností – Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností může být osoba, která obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury ovocný sad a současně evidovanou v evidenci ovocných sadů podle …
Pokračování textu „Nařízení vlády 83/2023 Sb. (s platností od 1.4.2024) § 30 – 33 – Podpora na produkci ovocných a zeleninových druhů s velmi vysokou a vysokou pracností“