Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty

20. června 2022 bude zahájen příjem žádostí na mimořádnou podporu na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích. Nejzazší termín pro podání žádostí je 30. červen 2022. Tato podpora bude poskytována producentům zemědělských odvětvích s cílem zejména zamezit prohloubení narušení trhů v důsledku zvýšených vstupních nákladů a omezení obchodu. Legislativně vychází …
Pokračování textu „Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty“

Prováděcí rozhodnutí EK zveřejněno

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) obdržel Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2022/908 týkající se mimo jiné i šetření v oblasti střetu zájmů. Prováděcí rozhodnutí, které je dostupné ve Věstníku EU, bylo zveřejněno dne 10. 6. 2022. Prováděcí rozhodnutí informuje o vyloučení některých výdajů v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova …
Pokračování textu „Prováděcí rozhodnutí EK zveřejněno“

Příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2022/2023

Vážení žadatelé, od dnešního dne, tzn. 1. června 2022, je spuštěn příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2022/2023. Příjem žádostí pro toto období bude ukončen dne 31.8.2022. Bližší informace jsou k dispozici na odkazu https://www.szif.cz/cs/investice (www.szif.cz →SZIF poskytuje → Společná organizace trhu → Rostlinná výroba …
Pokračování textu „Příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2022/2023″

SVS: Africký mor prasat se v Německu a Polsku u hranic s ČR stále šíří a Česká republika je znovu oficiálně zemí bez výskytu ptačí chřipky

  Nejvážnějším současným nákazovým rizikem pro Českou republiku je šíření afrického moru prasat (AMP) v sousedním Německu a Polsku. Nejproblematičtější region v Německu představuje příhraniční oblast Sasko – Liberecký kraj, kde se v období 4. 5. – 3. 6. 2022 nalezlo 24 kusů uhynulých pozitivních divokých prasat. Nejbližší místo výskytu se nachází pouze ve vzdálenosti 6 km od české hranice. …
Pokračování textu „SVS: Africký mor prasat se v Německu a Polsku u hranic s ČR stále šíří a Česká republika je znovu oficiálně zemí bez výskytu ptačí chřipky“

Národní dotace – náklady uhrazené formou zápočtu

Upozorňujeme žadatele, že v rámci Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, došlo oproti Zásadám pro předchozí roky k vyjmutí původního písmene m) v části A týkající se …
Pokračování textu „Národní dotace – náklady uhrazené formou zápočtu“

Zemědělci podali přes 30 tisíc Jednotných žádostí

  Praha 24. května 2022 – Prostřednictvím univerzálního formuláře na Přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova (PRV) do 16. května, kdy končil řádný termín podání, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) obdržel téměř 31 tisíc žádostí. Počet je srovnatelný s loňský rokem. Téměř všechny žádosti byly podány přes Portál …
Pokračování textu „Zemědělci podali přes 30 tisíc Jednotných žádostí“

Řádné podání Jednotné žádosti končí již 16.května

Podle tiskové zprávy SZIF (ze dne 9.5.2022) již více než 17 000 zemědělců podalo Jednotnou žádost (JŽ) 2022, což činí přes 50% z předpokládaného počtu 30 tisíc žadatelů. Téměř všechny žádosti byly podány přes Portál farmáře (PF). Řádný termín pro podání tohoto univerzálního formuláře končí v pondělí 16. května. JŽ lze podat ještě …
Pokračování textu „Řádné podání Jednotné žádosti končí již 16.května“

Upozornění pro žadatele dotačního titulu programu týkajícího se podpory producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ

Upozorňujeme žadatele dotačního programu týkajícího se podpory na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ na následující: V rámci dotačního podprogramu 19.A.a. je dle AGRI pokynů, bodu 285, podpora poskytována na období maximálně pěti let a její výše musí činit maximálně 3000 EUR na příjemce ročně. Pokud je tedy …
Pokračování textu „Upozornění pro žadatele dotačního titulu programu týkajícího se podpory producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ“

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

V průběhu 14. týdne (4. 4. – 10. 4. 2022) se ve sledovaných podnicích porazilo, klasifikovalo a ocenilo podle SEUROP normy o 165 ks dospělého jatečného skotu více než v předchozím týdnu. Vyšší byly porážky u mladých býků (+107 ks) a u krav (+148 ks). Méně  kusů bylo poraženo u býků starších dvou …
Pokračování textu „ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA“

Ministr zemědělství: Přesun Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu uspoří až čtvrtinu nákladů za nájem

Roční provozní úsporu až 3,5 milionu korun by mohlo přinést přesunutí sídla Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) do Brna. Vyplývá to z analýzy, jejíž zpracování zadal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). „V programovém prohlášení vlády jsme slíbili, že u vybraných centrálních úřadů uděláme analýzu jejich přesunu do regionů. …
Pokračování textu „Ministr zemědělství: Přesun Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu uspoří až čtvrtinu nákladů za nájem“