DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022 – PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Podle § 13 nařízení vlády č. 148/2019 Sb., ve znění nařízení vlády 33/2022 Sb., zveřejňuje SZIF finanční částku určenou na dotace na včelařská opatření provedená v přechodném období vymezeném od 1. 8. do 31. 12. 2022. Tato opatření jako podpora v rámci včelařských programů podle čl. 55 nařízení (EU) č. …
Pokračování textu „DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022 – PŘECHODNÉ OBDOBÍ“

Povinnosti: evidence hnojení; bilance N a bilance OH

Evidence hnojení – povinnost zaslat do 31.1.2023 Nejpozději do konce ledna 2023 ucelenou evidenci za kalendářní rok 2022 odešlou ústavu (ÚKZÚZ). Evidence se nahrává přes Portál farmáře. V zásadě jsou tři možnosti vedení a odeslání elektronické formy evidence: Systém EPH (evidence hnojiv a přípravků na ochranu rostlin na Portálu farmáře) – vyplněná evidence …
Pokračování textu „Povinnosti: evidence hnojení; bilance N a bilance OH“

Novým předsedou Dozorčí rady Lesů ČR je Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity a expert na adaptaci krajiny na klimatickou změnu

  Dozorčí rada Lesů ČR má od minulého týdne nového předsedu. Stal se jím profesor Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity vPraze. Ten se profesně věnuje především adaptaci krajiny na změnu klimatu, což je důležitá oblast, na kterou se státní podnik v dalších letech zaměří. „Jsem rád, že si Dozorčí …
Pokračování textu „Novým předsedou Dozorčí rady Lesů ČR je Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity a expert na adaptaci krajiny na klimatickou změnu“

PODPORA VČELAŘSTVÍ SPOLUFINANCOVANÁ EU OD ROKU 2023

Podporu včelařství spolufinancovanou z rozpočtu EU bude možné čerpat od roku 2023 podle podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 a nařízením vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství. Zmíněné nařízení …
Pokračování textu „PODPORA VČELAŘSTVÍ SPOLUFINANCOVANÁ EU OD ROKU 2023“

Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 – verze 6

Dne 12. 12. 2022 byla ministrem zemědělství podepsána Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 verze 6. Hlavní změny: a) Zvýšení limitu na jednu zakázku v rámci přímého nákupu na 100 000 Kč bez DPH (limit na projekt zůstává stejný – tzn. také 100 000 …
Pokračování textu „Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 – verze 6“

Novým ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu se stane Petr Dlouhý, prioritou bude spuštění programů nové SZP

Tisková zpráva – Platební agenturu Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), která přerozděluje drtivou většinu dotací pro české zemědělce, potravináře či lesníky, povede Petr Dlouhý. Ve výběrovém řízení uspěl jako nejlepší kandidát, funkce generálního ředitele se oficiálně ujme v pátek 23. prosince. Mezi jeho první úkoly bude patřit nastavení systémů Fondu …
Pokračování textu „Novým ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu se stane Petr Dlouhý, prioritou bude spuštění programů nové SZP“

V LPIS byla zveřejněna vrstva pásů kolem vod pro ekoplatbu

19.12.2022 Pásy kolem vod mají v LPIS charakter tzv. „referenčních“ pásů, na který musí žadatel o ekoplatbu vytvořit v praxi ochranný pás s porostem trav nebo jejich směsí, případně s maximálně 10%-ním podílem nízkovzrůstých dusík vázajících plodin. Referenční pás znamená, že se jedná o minimum, které musí být v terénu …
Pokračování textu „V LPIS byla zveřejněna vrstva pásů kolem vod pro ekoplatbu“

Informace pro žadatele dotačnímu programu 15. k příjmu žádostí o dotaci pro rok 2023

  Na Portálu farmáře SZIF bude od 13.12.2022 včetně spuštěn příjem žádostí o dotaci na dotační program 15. Mimoprodukční funkce rybníků pro rok 2023. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 probíhá pro výše uvedený dotační program od 13.12.2022 do 31.3.2023. Žadatel musí mít uspořádány vlastnické/nájemní vztahy u všech rybníků. Pokud se …
Pokračování textu „Informace pro žadatele dotačnímu programu 15. k příjmu žádostí o dotaci pro rok 2023“

Přepokládaná vrstva erozní ohroženosti

V registru půdy LPIS bude od dnešního odpoledne zveřejněna předpokládaná vrstva erozní ohroženosti. I přes zveřejnění záložek s předpokládanou erozí je nezbytně nutné, aby na DPB proběhly nápočty eroze, aby tato nová data eroze byla viditelná na i DPB. Vzhledem k tomu, že nápočty budou probíhat až do pátku, bylo …
Pokračování textu „Přepokládaná vrstva erozní ohroženosti“