SZIF zjednodušuje zadávání zakázek v rámci projektů

Rozvoje venkova Praha 8. června 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) nově snižuje administrativní požadavky při zadávání zakázek malého rozsahu tak, že zvýšil limit přímého nákupu. Podmínky se tak narovnávají s ostatními strukturálními fondy v České republice. Žadatelé na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP se při výběru dodavatele, který …
Pokračování textu „SZIF zjednodušuje zadávání zakázek v rámci projektů“

Pravidla 1. kola příjmu žádostí SP SZP a 16. kola včetně metodiky ke střetu zájmů

1. kola příjmu žádostí SP SZP a příslušná Pravidla pro žadatele. V dalším bloku potom k 16. kolu PRV. Zveřejněny byly v pátek 2. června 2023 na webu MZe na subportálu Dotace.   Intervence Alokace (Kč) 33.73 – Investice do zemědělských podniků 4 856 343 174 34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů 2 380 000 000 49.75 – Zahájení činnosti mladého zemědělce 682 515 040 51.77 – Inovace …
Pokračování textu „Pravidla 1. kola příjmu žádostí SP SZP a 16. kola včetně metodiky ke střetu zájmů“

Představení systému AMS a jeho využití v praxi moderní způsob monitoringu zemědělských ploch prostřednictvím družic

Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zve na webinář Systém AMS a jeho využití v praxi Systém AMS představuje moderní způsob monitoringu zemědělských ploch prostřednictvím družic. Webinář má za cíl přiblížit zemědělské veřejnosti, jakým způsobem bude ověřováno, zda na pozemku proběhly požadované zemědělské aktivity, tedy zda byly splněny podmínky pro poskytnutí dotace v rámci …
Pokračování textu „Představení systému AMS a jeho využití v praxi moderní způsob monitoringu zemědělských ploch prostřednictvím družic“

Zemědělci podali téměř 30 000 jednotných žádostí

Významnou podporu přineslo 65 regionálních poboček a infolinka V řádnému termínu pro podání jednotné žádosti jich bylo podáno 29 930. Termín pro řádné podání končil 15. května, žádost však lze podat až do 9. června, avšak již se sankcí 1 % za každý pracovní den. Jednotná žádost se podává výhradně přes Portál …
Pokračování textu „Zemědělci podali téměř 30 000 jednotných žádostí“

Seminář: Z pole na vidličku aneb zemědělec není nepřítel lidstva

Pozvánka ZDE Seminář je určený pro zemědělskou veřejnost, zástupce samospráv, partnery Celostátní sítě pro venkov (CSV), vlastníky pozemků a další subjekty zapojené do implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje. dne 15. června 2023 Mendelova univerzita v Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice Polní pokusná stanice Žabčice   V případě Vašeho zájmu se registrujte …
Pokračování textu „Seminář: Z pole na vidličku aneb zemědělec není nepřítel lidstva“

Index cen potravin FAO v dubnu zaznamenal mírné oživení

Podle nejnovějšího reportu FAO z 5. května 2023, hodnota FAO Food Price Indexu v dubnu zaznamenala vůči březnu nárůst 0,6 %. Oproti dubnu 2022 ale poklesla o 19,7 %. Mírné oživení indexu bylo způsobeno prudkým nárůstem indexu cen cukru a růstem cen masa, zatímco indexy cen obilovin, mléčných výrobků a …
Pokračování textu „Index cen potravin FAO v dubnu zaznamenal mírné oživení“

Evidence půdy LPIS (automatické generování půdních bloků) k 28.4.2023

Závazný metodický postup k aktualizaci EP a EVP k 28.4.2023   (PDF, 3 MB) Úprava modulu Evidence půdy LPIS (automatické generování půdních bloků); novela NV 50/2015 Sb.; úprava textu zbytkových ploch a nezpůsobilé plochy DPB podle PDU; vyšší moc u obnovy trvalého travního porostu Příloha č.1:  Řešení rozporů  (170 KB) Příloha č.2:  Podnikání v zemědělství  (152 …
Pokračování textu „Evidence půdy LPIS (automatické generování půdních bloků) k 28.4.2023“