SZIF vydává rozhodnutí na telata masného typu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) – telata masného typu. Mezi 6 539 žadatelů o dotaci se rozdělí přes 628 milionů korun. Aktuální sazba je 7 979,53 korun na velkou dobytčí jednotku (VDJ). Podpora se vztahuje na telata narozená v období …
Pokračování textu „SZIF vydává rozhodnutí na telata masného typu“

Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ

  A co OSVČ a členové orgánů právnických osob? Osoby samostatně výdělečné činné i členové orgánů právnických osob se budou muset za obdobných podmínek dvakrát týdně testovat, pokud se v místě, kde vykonávají svoji činnost jako hlavní, setkávají s dalšími osobami, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti   NÁROKOVÁNÍ TESTOVÁNÍ …
Pokračování textu „Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ“

Informace ke generování podkladů pro osvobození od daně z nemovitých věcí

  V Praze dne 6. ledna 2022 V současnosti je možné generovat podklad pro osvobození od daně z nemovitých věcí (dále jen „podklad“) pro parcely (listy vlastnictví), kde došlo k zaevidování ekologicky významného prvku (EVP) do evidence LPIS do konce listopadu 2021 bez omezení. Pro EVP zaevidované v průběhu prosince …
Pokračování textu „Informace ke generování podkladů pro osvobození od daně z nemovitých věcí“

EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021

Excelové soubory pro bilanci si můžete stáhnout i zde: jednoduchý soubor– pouze pro ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T) kompletní soubor – pokud máte i další kultury (chmelnice, vinice, sady, …), pro které se sice bilance nepočítá, ale můžete pro ně evidenčně rozepsat hektary a hnojiva Hlavní …
Pokračování textu „EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021“

Harmonogram výzev PRV pro rok 2022

Rok 2022 Jarní kolo (předpoklad duben 2022) 1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1 Informační akce 6.4.1 Investice do nezemědělských činností Investiční záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv   Podzimní kolo (předpoklad říjen 2022) 1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1 Informační akce 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách   Průběžná výzva …
Pokračování textu „Harmonogram výzev PRV pro rok 2022“

ČSÚ: Živočišná výroba se koncentruje – nejvýrazněji je to znát v sektoru prasat a drůbeže

Nižší stavy hospodářských zvířat jsou však z velké části kompenzovány zvýšením užitkovosti. Za posledních 20 let prošla živočišná výroba v Česku velkými změnami – snížením stavů hospodářských zvířat, snížením počtu zemědělských podniků s chovem zvířat, zvýšením počtu chovaných zvířat v jednom podniku i změnami ve stavech zvířat v subjektech různých právních forem zabývajících se živočišnou …
Pokračování textu „ČSÚ: Živočišná výroba se koncentruje – nejvýrazněji je to znát v sektoru prasat a drůbeže“

INFORMACE PRO UŽIVATELE K OHLÁŠENÍ ZMĚNY KULTURY TRAVNÍ POROST (G) NA ÚHOR (U)

V návaznosti na přibývající situace, kdy uživatelé ohlašují změnu kultury travní porost (G) na úhor (U), bychom chtěli připomenout, že taková změna není v souladu s legislativou. Dle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, § 3 odst. 4, se úhorem rozumí: „zemědělsky …
Pokračování textu „INFORMACE PRO UŽIVATELE K OHLÁŠENÍ ZMĚNY KULTURY TRAVNÍ POROST (G) NA ÚHOR (U)“

Tržní informační systém

25_2021 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Zelenina 12_2021 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Víno a vinné hrozny 49_21 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Banány 12_2021 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Víno 49_21 Tržní informační systém > …
Pokračování textu „Tržní informační systém“

SZIF vydává rozhodnutí na opatření NATURA 2000 na zemědělské půdě a PPO

Platba NATURA 2000 pokrývá dodatečné náklady a ušlé příjmy farmářů při druhové ochraně porostů, kde je např. omezeno hnojení. Mezi 762 takových žadatelů rozdělíme více než 28 milionů korun. Pro 283 zemědělců v oblastech s přírodními omezeními (PPO) je pak připraveno 3,8 milionů korun. Více: bit.ly/TZ-SZIF Dotační titul PPO se …
Pokračování textu „SZIF vydává rozhodnutí na opatření NATURA 2000 na zemědělské půdě a PPO“

SZIF začíná vyplácet dotaci na dojnice, mezi chovatele rozdělí 1,3 mld. korun

Praha 8. prosince – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací. Tento týden začal s vydáváním rozhodnutí na dojnice. Mezi žadatele letos rozdělí 1,3 mld. korun. Chov dojných krav spadá pod dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Ta se zaměřuje na citlivé sektory, které se potýkají s …
Pokračování textu „SZIF začíná vyplácet dotaci na dojnice, mezi chovatele rozdělí 1,3 mld. korun“