Deklarace chovu koní – dotační rok 2022

Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:  ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními  AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření Ošetřování travních porostů  EZ – Opatření Ekologické zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní porost  NAEKO – …
Pokračování textu „Deklarace chovu koní – dotační rok 2022“

SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 15. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Dne 20. září 2022 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 15. kola příjmu žádostí (období 2014 – 2020). Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 15. kolo příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola 5. Žádost …
Pokračování textu „SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 15. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020“

Hlavní změny podmínek pro 15. kolo příjmu žádostí

Změny společné pro všechny operace Termín pro doložení příloh k Žádosti o dotaci je nejpozději do 24. 1. 2023, do 18:00 hodin v případě operace 1.1.1 Vzdělávací akce a operace 1.2.1 Informační akce, a nejpozději do 21. 2. 2023, do 18:00 hodin v případě operací 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, …
Pokračování textu „Hlavní změny podmínek pro 15. kolo příjmu žádostí“

Upozornění Komise pro hodnocení a zatřiďování vín

V souvislosti s nasazením nového IS Víno se mění podmínky pro úhradu správních poplatků převodem na účet. V případě úhrady správního poplatku převodem na účet se částka nehradí předem, ale výrobce musí vyčkat na doručení výzvy k úhradě správního poplatku, která obsahuje variabilní symbol jako jedinečný identifikátor platby. Pokud správní poplatek bude uhrazen stávajícím způsobem …
Pokračování textu „Upozornění Komise pro hodnocení a zatřiďování vín“

SZIF vyplatil již 70 % mimořádných podpor

Praha 12. září 2022 – Téměř 587 milionů korun již našlo své příjemce v rámci mimořádných podpor v sektorech chovu prasat, drůbeže, dojeného skotu a dále pěstování jablek nebo brambor. Vyplacená částka představuje 70 % celkové alokace ve výši 831 milionů korun. K dnešnímu dni bylo žadatelům vydáno téměř 1 200 kladných rozhodnutí …
Pokračování textu „SZIF vyplatil již 70 % mimořádných podpor“

Upozorní pro žadatele programu PGRLF – PROVOZ 2022

 

Prosím ujistěte se, že v předložené smlouvě s “bankovním domem” (příloha pro PGRLF) je jasně uvedeno, že čerpáte finance na PROVOZNÍ VÝDAJE. Ať zbytečně není žádost ukončena.

Informace pro žadatele k dotačním programům Národních dotací 20. (výkrm, SBTP, dojnice, prasata)

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků Od 01.9.2022 do 30.9.2022 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2023 – dotační program 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků. Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k dotačním programům Národních dotací 20. (výkrm, SBTP, dojnice, prasata)“

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha v roce 2022

V Praze dne 22. srpna 2022 V případě, že se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti 2022, dotkne zásah vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) a to na formuláři k tomu určeném, který je …
Pokračování textu „Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha v roce 2022“

Ke konci srpna končí generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Martin Šebestyán

Ve funkci ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) skončí ke 31. srpnu Martin Šebestyán. Odchází po vzájemné dohodě s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL). Na pozici bude vypsáno výběrové řízení. více na: Ve funkci ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) skončí ke 31. srpnu Martin Šebestyán. Odchází po vzájemné dohodě s …
Pokračování textu „Ke konci srpna končí generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Martin Šebestyán“

Tržní informační systém

16_2022 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Zelenina 8_2022 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Víno a vinné hrozny 32_22 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Banány 32_22 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Skot 32_22 Tržní informační systém > …
Pokračování textu „Tržní informační systém“