Uniklo: Další hodnocení dopadu na SUR

Návrh SUR, který byl zveřejněn v červnu 2022, si klade za cíl dosáhnout 50% snížení používání rostlin a rizika chemických přípravků na ochranu (PPPs) a používání nebezpečnějších PPP v Evropské unii (EU). Uniklý návrh budoucího hodnocení dopadu poskytuje hlavní závěry, které jsme pro vaše pohodlí shrnuli:     Každý členský …
Pokračování textu „Uniklo: Další hodnocení dopadu na SUR“

Zápis z jednání ELO – září EPG (06/09/2022)

Zástupci se domluvili: Vyvinout tlak na Komisi, aby byla méně normativní a místo toho měla praktičtější přístup k provádění některých GAEC, zejména GAEC 6 o půdním pokryvu, tím, že poukáže na specifické problémy, kterým čelí několik členů. Účastníci byli vyzváni, aby se s námi podělili o své obavy, což umožní …
Pokračování textu „Zápis z jednání ELO – září EPG (06/09/2022)“

Soutěž pro mladé podnikatele na venkově je otevřena do 1.3.2022

Famigro Award má za cíl odměnit nejlepší evropský projekt venkovského podnikání roku 2022. Podnikatelské projekty přispívají k rozvoji našeho venkovského venkova, přičemž respekt k životnímu prostředí a sociální odpovědnost podporuje každý venkovský podnikatel. Cílem Famigro Award je zvýšit šance na úspěch a růst hodnotných projektů tím, že jim umožníme čerpat …
Pokračování textu „Soutěž pro mladé podnikatele na venkově je otevřena do 1.3.2022“

Konference v AJ: Nezamýšlený dopad evropských norem udržitelnosti na globální potravinové systémy | Online konference (22. února)

Konference pořádána 22. února. Cílem akce je vznést relevantní otázky týkající se dopadu cílů udržitelnosti Evropské zelené dohody na obchod se třetími zeměmi, se zaměřením na živobytí farmářů ve zranitelných venkovských oblastech exportních zemí. Chceme podporovat otevřený dialog mezi všemi aktéry napříč potravinovým řetězcem, od farmářů po zástupce průmyslu a …
Pokračování textu „Konference v AJ: Nezamýšlený dopad evropských norem udržitelnosti na globální potravinové systémy | Online konference (22. února)“

European Bee Award – vyhlášení soutěže

  PŘIHLASTE SE NYNÍ do 10. září můžete podávat přihlášky Formulář přihlášky ke stažení ZDE a vyplněný formulář zašlete na communication@elo.org Cílem evropské soutěže je odměnit inovativní projekty na ochranu opylovačů. Tento ceremoniál odmění tři vítěze letošní soutěže. KATEGORIE Postupy obhospodařování půdy (cena 4 000 EUR) na ochranu a posílení opylovačů v zemědělském …
Pokračování textu „European Bee Award – vyhlášení soutěže“

Aktuality z EU

Konzultace EK ke stárnutí populace Vzhledem k demografickým změnám, které způsobily stárnutí evropské populace, zahájila Evropská komise po Zelené knize o stárnutí konzultaci. Toto prohlášení usiluje o zahájení široké veřejné debaty o této otázce.  Konzultace, která je k dispozici do 21. dubna, je přístupná zde. Banky v EU by měly …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

ELO: Doporučení Komise k SZP – národní strategické plány budou připravovány v roce 2021, ke schválení musí být předloženy nejpozději v lednu 2022

Evropská komise připracuje doporučení Komise pro členské státy k přípravě národních strategických plánů SZP. Doporučení budou předložena dne 18/12/2020 (pouze v angličtině, česky budou doporučení pro ČR dostupné v lednu 2021). Příprava strategických plánů by podle Komise měla být propojena s cíli Farm to Fork a strategie pro biodiverzitu. Doporučení jsou nastavována pro každý členský …
Pokračování textu „ELO: Doporučení Komise k SZP – národní strategické plány budou připravovány v roce 2021, ke schválení musí být předloženy nejpozději v lednu 2022“

European Bee Award Online Ceremony – vyhlášení soutěže

ZAREGISTRUJTE SE NYNÍ ÚTERÝ, 8.prosince 2020 od 16h00 do 16h45 Po evropské konferenci o biologické rozmanitosti (14h-16h) vás ELO, CEMA a europoslanec Franc Bogovič zvou na online ceremoniál Evropské ceny včel 2020 Cílem evropské soutěže je odměnit inovativní projekty na ochranu opylovačů. Tento ceremoniál odmění tři vítěze letošní soutěže.

SZP po roce 2020: dopady stanovisek Evropského parlamentu a Rady na rozvoj venkova, vývoj v trialogu

Trialogy k SZP byly zahájeny 10/11/2020 na společném supertrialogu, během kterého byly diskutovány všechny tři části balíčku SZP – Strategické plány, Horizontální otázky, a Společná organizace trhu. Trialogy by měly probíhat nejméně do dubna 2021. Strategické plány: Pozice Rady – 20 % pro eko-schémata z obálky pro I. pilíř; příspěvek welfare k životnímu prostředí a klimatu …
Pokračování textu „SZP po roce 2020: dopady stanovisek Evropského parlamentu a Rady na rozvoj venkova, vývoj v trialogu“