Včera proběhla Valná hromada ELO

    V Budapešti proběhlo jednání Valmné hromady, kde jsme se mohli seznámit s aktuálními výzvami jednotlivých zemědělců, lesniků v členských státech.   Je toho mnoho společného, nejen že v rámci jednání  jsme se dozvěděli, že všechny trápí byrokracie, problém s narůstajícími nařízeními a omezeními, které nás čekají aj.   …
Pokračování textu „Včera proběhla Valná hromada ELO“

Parlament (EP)odhlasoval dohodu o certifikačním rámci EU pro odstraňování uhlíku

Poslanci přijali prozatímní dohodu o certifikačním rámci EU pro odstraňování uhlíku , která rozšiřuje oblast působnosti návrhu Komise, upřesňuje další minimální požadavky a přidává prvky pro zvýšení ekologické integrity. Text dohodnutý v rámci trialogu zavádí nové aspekty, které musí expertní skupina EU pro odstraňování uhlíku zvážit při podpoře sekundární legislativy komise (akty v přenesené …
Pokračování textu „Parlament (EP)odhlasoval dohodu o certifikačním rámci EU pro odstraňování uhlíku“

Evropská komise se snaží usmířit farmáře

V reakci na mnoho demonstrací po celé EU byly předloženy některé návrhy, které částečně řeší tyto obavy. Mezi ně patří jednoleté odchýlení od pravidel SZP, která zavazují farmáře rezervovat 4 % orné půdy jako neproduktivní z důvodů životního prostředí, stažení legislativního návrhu na omezení používání pesticidů, který byl prakticky mrtvý, …
Pokračování textu „Evropská komise se snaží usmířit farmáře“

EK: Průzkum ohledně hodnocení Směrnice o nekalých obchodních praktikách (UTP)

Obracíme se na vás, abychom vás povzbudili k účasti ve významném průzkumu , který zahájila Evropská komise a který se týká implementace směrnice o nekalých obchodních praktikách (UTP) . Jako hospodářské subjekty v zemědělském a potravinářském dodavatelském řetězci jsou vaše poznatky neocenitelné pro posouzení účinnosti této směrnice. Pozadí Dne 17. dubna 2019 přijaly Evropský …
Pokračování textu „EK: Průzkum ohledně hodnocení Směrnice o nekalých obchodních praktikách (UTP)“

AKTUALIZACE POLITIKY EK: NOVÉ GENOMICKÉ TECHNIKY (NGT)

Výsledek hlasování výboru ENVI Dne 24. ledna 2024 výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (COM ENVI) dokončil své stanovisko k návrhu Komise týkajícímu se NGT. Toto stanovisko zdůrazňuje nuancovaný přístup k rozlišování kategorií rostlin používajících NGT. Zprávu měla na starosti Jessica POLFJÄRD (EPP, Švédsko) a obdržela 47 …
Pokračování textu „AKTUALIZACE POLITIKY EK: NOVÉ GENOMICKÉ TECHNIKY (NGT)“

Co je uhlíkové zemědělství a jaký je jeho význam?

Pojem uhlíkové zemědělství označuje způsoby zemědělské produkce, zaměřené na zvyšování obsahu dlouhodobě vázaného uhlíku v půdě. Součástí uhlíkového zemědělství je řízení zásob a toků uhlíku a emisí skleníkových plynů na úrovni zemědělského podniku nebo pozemku za účelem zmírňování změny klimatu. Týká se jak obdělávání půdy, tak i chovu hospodářských zvířat, …
Pokračování textu „Co je uhlíkové zemědělství a jaký je jeho význam?“

OMEZENÍ PESTICIDŮ: po dlouhém, kontroverzním a výrazně ideologickém procesu plenární hlasování odmítl EP celý návrh a vrátil ho zpět Evropské komisi.

Co se stalo: Ve výboru ENVI Evropského parlamentu měla vedoucí úlohu zpráva, kterou hlasovala tzv. zelená zpravodajka (Sarah Wiener), a ta šla ještě dál než návrh Komise. Zpráva měla ambici redukovat riziko a používání nebezpečnějších pesticidů o 65 % (ne 50 %), na rozdíl od návrhu Komise. Výbor AGRI, který …
Pokračování textu „OMEZENÍ PESTICIDŮ: po dlouhém, kontroverzním a výrazně ideologickém procesu plenární hlasování odmítl EP celý návrh a vrátil ho zpět Evropské komisi.“

Soutěž pro členy ČMSZP: Ocenění za správu půdy a zemědělství pro rok 2023/24

Vážení , Máme vzrušující zprávu! Ocenění za správu půdy a zemědělství pro rok 2023/24 je oficiálně OTEVŘENO pro Vaš  přihlášky! Formulář ZDE: Land_and_Soil_Management_Award_Application_Form_2023_2024 (1)   👩‍🌾 Kdo se může přihlásit? Zemědělci, vlastníci půdy, správci půdy a skupiny zemědělců! Můžete se přihlásit samostatně nebo vytvořit tým s výzkumnými institucemi, univerzitami nebo …
Pokračování textu „Soutěž pro členy ČMSZP: Ocenění za správu půdy a zemědělství pro rok 2023/24“

Uniklo: Další hodnocení dopadu na SUR

Návrh SUR, který byl zveřejněn v červnu 2022, si klade za cíl dosáhnout 50% snížení používání rostlin a rizika chemických přípravků na ochranu (PPPs) a používání nebezpečnějších PPP v Evropské unii (EU). Uniklý návrh budoucího hodnocení dopadu poskytuje hlavní závěry, které jsme pro vaše pohodlí shrnuli:     Každý členský …
Pokračování textu „Uniklo: Další hodnocení dopadu na SUR“