Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (ABK)

Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (ABK) byla zřízena ministrem zemědělství ve snaze snížit stoupající administrativní náročnost různých opatření uplatňovaných a využívaných v  resortu zemědělství.

Komise je podřízena vrchní ředitelce Sekce ministra. Členy komise jmenuje ministr zemědělství. Z členů komise jmenuje předsedu ABK.

Předmět činnosti

  • členové komise prostřednictvím organizací, které zastupují v komisi a prostřednictvím zemědělské veřejnosti, vyhledávají případy zbytečné administrativní zátěže, tuto evidují a předkládají k projednání ABK.
  • členové komise mají právo se vyjadřovat k nezbytnosti a účelnosti požadovaných administrativních povinností v návaznosti na evropskou legislativu.
  • komise je připomínkovým místem pro legislativní návrhy resortu zemědělství, které vyžadují rozšíření administrativy.

Za ČMSZP je členem a předsedou ABK Ing. František Winter.

Zápisy z jednání a podněty:

Zápis ze 152. jednání ABK MZe
 STÁHNOUT(pdf, 403 kB)
Tabulka podnětů ABK MZe k 27. březnu 2024
 STÁHNOUT(xls, 612 kB)


Zápis ze 143. jednání Antibyrokratické komise MZe

konané dne 26. dubna2023konané dne 22. února 2023 


Zápis ze 138. jednání Antibyrokratické komise MZe

konané dne 28. listopadu 2022Zápis ze 135. jednání Antibyrokratické komise MZe

konané dne 27. července 20226.6.2022

Zápis ze 133. jednání Antibyrokratické komise MZe

konané dne 25. května 2022


6.5.2022

Zápis ze 132. jednání Antibyrokratické komise MZe

konané dne 27. dubna 2022


Zápis ze 131. jednání Antibyrokratické komise MZe

konané dne 30. března 2022


Zápis ze 130. jednání Antibyrokratické komise MZe

konané dne 23. února 2022


Zápis ze 129. jednání Antibyrokratické komise MZe

konané dne 26. ledna 2022


Zápis ze 128. jednání Antibyrokratické komise MZekonané dne 25. listopadu 2021


Zápis ze 127. jednání Antibyrokratické komise MZekonané dne 27. října 2021


Zápis ze 126. jednání Antibyrokratické komise MZe

konané dne 16. září 2021


Zápis ze 125. jednání Antibyrokratické komise MZe

konaného on-line dne 24. 6. 2021


Zápis ze 124. jednání Antibyrokratické komise MZe

konaného on-line dne 20. 4. 2021


Zápis ze 122. jednání Antibyrokratické komise MZe

ze dne 9. prosince 2020


Zápis ze 121. jednání Antibyrokratické komise MZe

ze dne 2. září 2020


Zápis ze 120. jednání Antibyrokratické komise MZe

ze dne 3. června 202020.1.2020

Zápis ze 117. jednání ABK

ze dne 8.1.2020


Zápis ze 116. jednání ABK

ze dne 4.12.2019


další zápisy

Kontaktní adresa: 
Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství
Těšnov 17
117 05  Praha 1
Tel.: 221 812 425
E-mail: antibyrokracie@mze.cz

Přílohy