Informace pro žadatele o náhradu újmy za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného

… dle vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření. Novela vyhlášky, která vešla v platnost 1. 1. 2023, zavádí nový újmový titul – náhradu újmy za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vka obecného [1] (§ 1 odst. …
Pokračování textu „Informace pro žadatele o náhradu újmy za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného“

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 10. 3. 2023 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo helena.kminkova@mze.cz. Rok vydání: 2023 Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU) Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví Meziresortní připomínkové řízení probíhá od 17. 2. 2023 …
Pokračování textu „Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví“

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 14. 3. 2023 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo petra.zabranska@mze.cz. Rok vydání: 2023 Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU) Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné …
Pokračování textu „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd“

Informace o zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě

Vážení uživatelé, dovolujeme si vás informovat o změně povinnosti ve vedení evidence o použití hnojiv v elektronické formě a její předání v požadovaném formátu (poprvé do 31.1.2023 za kalendářní rok 2022) do úložiště, která byla pro zemědělce nově zavedena poslední novelou zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, …
Pokračování textu „Informace o zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě“

Podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy v novém období SZP

Cílem podmínek standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) je přispět ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, k řešení výzev v oblasti vody v krajině, k ochraně a kvalitě půdy a k biologické rozmanitosti ve vztahu k zemědělskému hospodaření. V novém období SZP s ohledem na …
Pokračování textu „Podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy v novém období SZP“

Povinnosti: evidence hnojení; bilance N a bilance OH

Evidence hnojení – povinnost zaslat do 31.1.2023 Nejpozději do konce ledna 2023 ucelenou evidenci za kalendářní rok 2022 odešlou ústavu (ÚKZÚZ). Evidence se nahrává přes Portál farmáře. V zásadě jsou tři možnosti vedení a odeslání elektronické formy evidence: Systém EPH (evidence hnojiv a přípravků na ochranu rostlin na Portálu farmáře) – vyplněná evidence …
Pokračování textu „Povinnosti: evidence hnojení; bilance N a bilance OH“

Generální výjimka MZe ČR k pravidlům ekologické produkce pro přísun KON zvířat

Od 1. ledna 2023 nadále platí nová Generální výjimka MZe ČR pro ekologické podnikatele, kteří z konvenčních chovů do konce roku 2023 přivedou za účelem plemenitby pro utváření nového stáda nebo hejna: Skot, koňovité, jelenovité do stáří 6 měsíců Ovce a kozy do stáří 60 dnů Prasata do hmotnosti 35 kg …
Pokračování textu „Generální výjimka MZe ČR k pravidlům ekologické produkce pro přísun KON zvířat“