ÚKZÚZ umožňuje účinnější použití rodenticidů proti hraboši polnímu

Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje možnost aplikace přípravků na ochranu rostlin při řešení pokračujících vzestupných výskytů hraboše polního na území České republiky. Pro ošetření porostů je možné od 22. září na dobu omezenou využít zvýšené dávky rodenticidů na hektar při aplikaci do nor. Vývoj počasí na …
Pokračování textu „ÚKZÚZ umožňuje účinnější použití rodenticidů proti hraboši polnímu“

Dotazy a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředků na ochranu rostlin (PP) dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023

Jak má postupovat zemědělský podnikatel, který vede evidenci v listinné podobě nebo v excelu a má odeslat evidenci ve formátu xml??? Musí všechny záznamy znovu zaevidovat … kam… na Portál farmáře??? Odpověď: Z § 60 odst. 6 zákona o rostlinolékařské péči vyplývá povinnost provést záznam po aplikaci přípravku na ochranu …
Pokračování textu „Dotazy a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředků na ochranu rostlin (PP) dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023“

Prodloužení termínu pro odevzdaní evidence POR

Vážení uživatelé, s ohledem na technické problémy při přípravě systémů a na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence použití POR bude akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.8.2023, a to do 31.10.2023. Povinnost vedení evidence o použití POR v elektronické formě …
Pokračování textu „Prodloužení termínu pro odevzdaní evidence POR“

Informační brožury k opatření Ekologické zemědělství

Informační materiály seznamují zemědělce i širší zemědělskou veřejnost se základními podmínkami a způsoby podporovaného hospodaření podle druhu kultury. Rok vydání: 2023 Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika ISBN: 978-80-7434-722-1, 978-80-7434-725-2, 978-80-7434-724-5, 978-80-7434-723-8 Přílohy Orná půda (PDF, 1 MB) Ovocné sady (PDF, 1 MB) Trvalé travní porosty (PDF, 1 MB) …
Pokračování textu „Informační brožury k opatření Ekologické zemědělství“

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 9. 8. 2023 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo klara.jelinkova@mze.cz. Rok vydání: 2023 Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU) Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Meziresortní …
Pokračování textu „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny“

EGAP otevírá Ukrajinu. Dnes zahájil příjem žádostí exportérů o pojištění

Pondělí, 24. Červenec 2023 Českým exportérům se otevírá možnost vyvážet na Ukrajinu s pojištěním EGAP, poprvé od začátku války. Exportní pojišťovna dnes zahájila příjem žádostí o pojištění vývozních úvěrů, které jsou financovány prostřednictvím nově vzniklého Fondu Ukrajina. „V tuto chvíli již vyřizujme první z žádostí exportérů. Pojištění žádají převážně vývozci zemědělské techniky a jde …
Pokračování textu „EGAP otevírá Ukrajinu. Dnes zahájil příjem žádostí exportérů o pojištění“

Nové právní předpisy účinné od 1. 1. 2024

Zrušení zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech Ve Sbírce zákonů bylo publikován zákon č. 185/2023 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony. …
Pokračování textu „Nové právní předpisy účinné od 1. 1. 2024“