Aktuality v legislativě

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí podpory na provádění opatření v odvětví produktů včelařství Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 16. 12. 2022 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo kamila.brunovska@mze.cz. 27.11.2022 Návrh nařízení vlády o stanovení …
Pokračování textu „Aktuality v legislativě“

Revize standardu k ochraně hospodářských zvířat před útoky velkých šelem

Své připomínky můžete posílat až do 12. prosince. Revize standardu SPPK E02 006 Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem je nyní k dispozici k veřejnému připomínkování. Standard je podkladem pro financování optimálních preventivních opatření financovaných z veřejných prostředků k zabezpečení hospodářských zvířat (zejména ovcí a koz, včel) před útoky …
Pokračování textu „Revize standardu k ochraně hospodářských zvířat před útoky velkých šelem“

ZELENÁ NAFTA: Vzorec pro výpočet pro období od 1. června 2022 do 31. prosince 2023

Vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu od 1. června 2022 do 31. prosince 2023 a následně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového …
Pokračování textu „ZELENÁ NAFTA: Vzorec pro výpočet pro období od 1. června 2022 do 31. prosince 2023“

Aktuality v legislativě – návrhy vyhlášky (sedimenty na ZP, kadávery zájm. zvířat vč. koňovitých)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 29. 11. 2022 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo petra.zabranska@mze.cz. Návrh vyhlášky o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu …
Pokračování textu „Aktuality v legislativě – návrhy vyhlášky (sedimenty na ZP, kadávery zájm. zvířat vč. koňovitých)“

Připomínkové řízení legislativy – podpora Natura

Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálu: Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě Připomínkové řízení probíhá od: 31.10.2022 do 22.11.2022 Poznámka: Materiál k připomínkám v eKLEP pro veřejnost má URL: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCKLEC67T   Stručně: Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit bližší podmínky poskytování dotací …
Pokračování textu „Připomínkové řízení legislativy – podpora Natura“

Připomínkové řízení legislativy – podpora ANC

Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálu: Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření provádění opatření v oblastech s přírodními omezeními Připomínkové řízení probíhá od: 31.10.2022 do 22.11.2022 Poznámka: Materiál k připomínkám v eKLEP pro veřejnost má URL: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCKLDV2D6 Stručně: Uvedené opatření svým charakterem a vymezením navazuje na opatření „Platby pro …
Pokračování textu „Připomínkové řízení legislativy – podpora ANC“

Prodloužení Programu Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví o 3 roky

Prodloužení Programu Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví o 3 roky Vláda České republiky dne 19. října 2022 schválila návrh nařízení o změnách v oblasti pracovní migrace, kterým došlo k prodloužení platnosti nařízení vlády č. 291/2019 o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky …
Pokračování textu „Prodloužení Programu Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví o 3 roky“

NÁVRHY VYHLÁŠEK – označování zvířat, osiva a sadba, zelená nafta

„Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů“ od „Ministerstvo zemědělství“ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÝMI NAVRHOVANÝMI ZMĚNAMI VYHL 136V2004 Připomínkové řízení probíhá od: 27.09.2022 do 19.10.2022 Návrh zákona, …
Pokračování textu „NÁVRHY VYHLÁŠEK – označování zvířat, osiva a sadba, zelená nafta“

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 21. 9. 2022 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo jindra.dlouha@mze.cz. Rok vydání: 2022 Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU) Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními …
Pokračování textu „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků“