Omezení domácích porážek a změna pro chovatele ovcí

Asi jste měli možnost dočíst se ve veřejném tisku, že senátní výbor podpořil zákon zavádějící registraci psů v centrální evidenci. Pro chovatele skotu je důležitá hlavně další změna zákona, která je zaměřena na omezení domácích porážek skotu, a to maximálně na tři kusy ročně – POZOR –  to se bude vztahovat …
Pokračování textu „Omezení domácích porážek a změna pro chovatele ovcí“

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 17. 8. 2022 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo lenka.zmeskalova@mze.cz. Rok vydání: 2022 Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU) Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele, ve znění vyhlášky …
Pokračování textu „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele“

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 22. 7. 2022 v meziresortním připomínkovém řízení naleznete ZDE: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Novela vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři a novela vyhlášky o lesním hospodářském plánování

Novela vyhlášky, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 187/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý …
Pokračování textu „Novela vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři a novela vyhlášky o lesním hospodářském plánování“

Připomínkování – nařízení k projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády Návrh nařízení vlády zejména reaguje na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/245, kterým …
Pokračování textu „Připomínkování – nařízení k projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol“

Nová vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh – účinnost od 1.7.2022

  Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 74/2022 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Centrální evidence systému náležité péče je založena na přebírání informací od hospodářského subjektu, a to …
Pokračování textu „Nová vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh – účinnost od 1.7.2022“

Nová vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Nový právní předpis účinný od 1. 7. 2022 31.3.2022 Nová vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 74/2022 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací …
Pokračování textu „Nová vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh“

Připomínkování: Návrh nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny

Popis Předkládaná právní úprava naplňuje zmocnění stanovené v § 12 odst. 6 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 364/2021 Sb., a vymezuje nepůvodní druhy ryb, k jejichž vysazování v …
Pokračování textu „Připomínkování: Návrh nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny“

Nový právní předpis účinný od 1. 4. 2022: Novela vyhlášky č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

  Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 56/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb. Hlavním cílem novely vyhlášky č. 231/2016 Sb. je zejména: adaptace na nařízení Evropského parlamentu a …
Pokračování textu „Nový právní předpis účinný od 1. 4. 2022: Novela vyhlášky č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků“