Aktualizace Strategie financování nitrátové směrnice

Vážený pane, v rámci meziresortního připomínkového řízení Vám zasílám ke stanovisku materiál „Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)“. Vaše případné připomínky žádáme odeslat nejpozději do 24. 4. 2024. 04_MPŘ_III. Vlastní materiál_Aktualizace Strategie financování nitrátové směrnice 03_MPŘ_II. Předkládací zpráva

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024

Příručka pro žadatele s aktuálními podmínkami standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH) platnými pro rok 2024 obsahuje podrobné informace k upraveným podmínkám standardů DZES podle změn nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., které nabydou účinnosti …
Pokračování textu „Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024“

Webinář před podáním Jednotné žádosti 2024 – prezentace, záznam, odpovědi na dotazy.

Videozáznam z webináře k přímým platbám, podmíněnosti a environmentálním opatřením před podáním Jednotné žádosti v roce 2024. Pod videí najdete rovněž prezentaci a odpovědi na dotazy z chatu.       Přímé platby 20.2.2024 STÁHNOUT(pdf, 4 MB) Environmentální opatření 20.2.2024 STÁHNOUT(pdf, 15 MB) Odpovědi na dotazy z chatu 7.2.2024 STÁHNOUT(pdf, 212 kB)

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ:GreenData4All – aktualizovaná pravidla pro geoprostorová data o životním prostředí a pro přístup k informacím o životním prostředí

Iniciativa „GreenData4All“ („Zelená data pro všechny“) přispěje k realizaci ekologické a digitální transformace Evropy tím, že zaktualizuje pravidla EU týkající se geoprostorových dat o životním prostředí a přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. Cílem je: umožnit rozsáhlejší sdílení dat mezi veřejným a soukromým sektorem a širokou veřejností plně využít …
Pokračování textu „PŘIPOMÍNKOVÁNÍ:GreenData4All – aktualizovaná pravidla pro geoprostorová data o životním prostředí a pro přístup k informacím o životním prostředí“

ČMSCH: Upozornění pro chovatele prasat k tetování prasat

  Vážení chovatelé prasat, novela vyhlášky č. 136/2004 Sb. publikovaná pod č. 130/2023 Sb.  zavádí změnu v označování prasat tetováním: Tetování prasat musí obsahovat označení země původu – písmena „CZ“ pro Českou republiku a alfanumerický kód, který musí vyjadřovat registrační číslo hospodářství, ve kterém se prase narodilo.  Výška tetování musí být nejméně 6 mm.  

Informace k plnění „minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin“ – zákaz hnojení v rámci celofaremní ekoplatby

Nejen ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) podle nitrátové směrnice, ale i pro žadatele o celofaremní ekoplatbu nastalo období „zimního“ zákazu hnojení. Do 14. 12. bylo možné aplikovat hnůj, kompost, separát, příp. upravené kaly, ale vedle toho samozřejmě platí zákaz hnojení (včetně aplikace upravených kalů) za nepříznivých podmínek (bez ohledu na datum), tedy, …
Pokračování textu „Informace k plnění „minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin“ – zákaz hnojení v rámci celofaremní ekoplatby“

Výjimka z pravidel EZ na rok 2024 pro přivedení konvenčních zvířat

Od 1. ledna 2024 nadále platí nová Generální výjimka MZe ČR pro ekologické podnikatele, kteří z konvenčních chovů do konce roku 2024 přivedou za účelem plemenitby pro utváření nového stáda nebo hejna: Skot, koňovité, jelenovité do stáří 6 měsíců Ovce a kozy do stáří 60 dnů Prasata do hmotnosti 35 kg …
Pokračování textu „Výjimka z pravidel EZ na rok 2024 pro přivedení konvenčních zvířat“

POZOR – evidence jelenovitých – máte na to už jen pár dní (T:19.1.2024)

Připravili jsme pro Vás rychlé shrnutí postupu, podrobnosti však máte v příloze: 1)  poslat žádost o vyjímku na MZe v označování – jinak musíte pochytat všechny zvířata a označit je jednotlivě 2) objednat patřičný počet známek k označení pro jednotlivé chovatele (Hradišťko) – pozn. nelze použít známky od ovcí a …
Pokračování textu „POZOR – evidence jelenovitých – máte na to už jen pár dní (T:19.1.2024)“