Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ

  A co OSVČ a členové orgánů právnických osob? Osoby samostatně výdělečné činné i členové orgánů právnických osob se budou muset za obdobných podmínek dvakrát týdně testovat, pokud se v místě, kde vykonávají svoji činnost jako hlavní, setkávají s dalšími osobami, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti   NÁROKOVÁNÍ TESTOVÁNÍ …
Pokračování textu „Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ“

EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021

Excelové soubory pro bilanci si můžete stáhnout i zde: jednoduchý soubor– pouze pro ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T) kompletní soubor – pokud máte i další kultury (chmelnice, vinice, sady, …), pro které se sice bilance nepočítá, ale můžete pro ně evidenčně rozepsat hektary a hnojiva Hlavní …
Pokračování textu „EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021“

Chovatelé jedovatých hadů a krokodýlů získají jasná pravidla. Nová vyhláška upravuje obecné podmínky chovu i ostatních zvířat vyžadující zvláštní péči

Jasná pravidla chovu a tedy i možnost důslednějších kontrol, to je záměrem nové vyhlášky Ministerstva zemědělství (MZe) o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Mezi tato zvířata patří například jedovatí hadi nebo krokodýli. Nová vyhláška začne platit od 1. ledna příštího roku, některá její ustanovení od roku 2025, aby měli chovatelé dost …
Pokračování textu „Chovatelé jedovatých hadů a krokodýlů získají jasná pravidla. Nová vyhláška upravuje obecné podmínky chovu i ostatních zvířat vyžadující zvláštní péči“

Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci – invazivní druhy

Vyhláška Ministerstva zemědělství číslo 454/2021 Sb., která stanovuje seznam druhů živočichů vyžadujících regulaci. Novela zákona o myslivosti i vyhlášky budou účinné od 1. 1. 2022 pro všechny myslivce s příslušnou povolenkou usmrcovat jedince níže jmenovaných druhů. Vše vychází ze zákona o myslivosti ve znění zákona číslo 364/2021 Sb., tedy jednoho ze zákonů, které byly součástí dlouho projednávaného balíku …
Pokračování textu „Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci – invazivní druhy“

Novela vyhlášky o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, platnost od 1.1.2022

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 452/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Novela vyhlášky reaguje zejména na poslední novelu zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., …
Pokračování textu „Novela vyhlášky o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, platnost od 1.1.2022“

Návrhy nařízení vlády připravované MZe

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 28. 12. 2021 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo jana.wagnerova@mze.cz. 6.12.2021 Návrh nařízení vlády, …
Pokračování textu „Návrhy nařízení vlády připravované MZe“

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 27. 10. 2021

27.10.2021 Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí. Od 27. 10. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 10. 2021 od 25. 10. 2021 je také aktualizován „semafor“ zemí (aktualizované sdělení Ministerstva zdravotnictví) rozdělující země dle rizika nákazy. …
Pokračování textu „Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 27. 10. 2021“

Ministerstvo zemědělství připravilo novou vyhlášku na ochranu zvířat

Od 1. listopadu 2021 začne platit nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování. Ministerstvo zemědělství (MZe) tak chce zajistit vyšší ochranu chovaných zvířat. Vyhláška stanovuje konkrétní podmínky v chovech, například velikost výběhů. Více na odkazu níže: Lepší podmínky pro psy a kočky.

Novela zákona o hnojivech

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 299/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech). Zákon nabývá účinnosti 1. října 2021, část dnem 1. ledna 2022 a část dnem 16. …
Pokračování textu „Novela zákona o hnojivech“

Nový právní předpis účinný od 1. 1. 2022: Nová vyhlášky o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství

9.9.2021 Nová vyhlášky o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 331/2021 Sb., o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství, která nabývá účinnosti 1. ledna 2022. Novela veterinárního zákona nově v § 59 odst. 8 zákona zakotvila možnost vysokých škol s akreditací …
Pokračování textu „Nový právní předpis účinný od 1. 1. 2022: Nová vyhlášky o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství“