ČMSCH: REGISTRACE NOVÝCH VČELAŘŮ V SOUVISLOSTI S ROČNÍ ZÁVĚRKOU VČELAŘŮ

REGISTRACE NOVÝCH VČELAŘŮ V SOUVISLOSTI S ROČNÍ ZÁVĚRKOU VČELAŘŮ Vážení včelaři, roční závěrka včelařů bude v letošním roce provedena dne 9.8.2024. Registrace nových včelařů přijaté na ČMSCH, a.s. do 8.8.2024 včetně, budou do tohoto data zaevidovány a bude Vám odeslán výstup z roční závěrky, jako podklad k podání „Hlášení počtu včelstev a umístění …
Pokračování textu „ČMSCH: REGISTRACE NOVÝCH VČELAŘŮ V SOUVISLOSTI S ROČNÍ ZÁVĚRKOU VČELAŘŮ“

Kolky odcházejí do historie a jako platidlo končí!

Vážení vinaři, v souvislosti se schválením ozdravného (tzv. konsolidačního balíčku) za účelem snížení rozpočtových deficitů v České republice dojde od 01. 01. 2025 ke zrušení plateb prostřednictvím kolkových známek. Kolkovými známkami již nebude možné platit správní a soudní poplatky. Ve vinařském prostředí to znamená, že od 01. 01. 2025 nebude možné kolky platit …
Pokračování textu „Kolky odcházejí do historie a jako platidlo končí!“

V prvním čtení dnes poslanci projednali novelu veterinárního zákona připravenou Ministerstvem zemědělství. Na jatkách budou povinné kamery

Tisková zpráva — Poslanci dnes v prvním čtení projednali novelu veterinárního zákona. Její součástí je i novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, podle které budou od začátku roku 2026 provoz na jatkách povinně monitorovat kamery. Cílem novely zákona je zlepšení úrovně ochrany zvířat proti týrání při porážení. Novela rovněž přinese byrokratické ulehčení. …
Pokračování textu „V prvním čtení dnes poslanci projednali novelu veterinárního zákona připravenou Ministerstvem zemědělství. Na jatkách budou povinné kamery“

Evidence POR – Otázky a odpovědi k 2D kódům a zasílání dat o uvádění POR na trh do úložiště

Otázky a odpovědi k 2D kódům a zasílání dat o uvádění POR na trh do úložiště 2. 4. 2024 Kde jsou uvedeny povinnosti označení POR 2D kódy a zasílání dat do úložiště? Základní povinnosti jsou stanoveny zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (§ …
Pokračování textu „Evidence POR – Otázky a odpovědi k 2D kódům a zasílání dat o uvádění POR na trh do úložiště“

Informace pro zaměstnavatele o povinnostech u dohod o provedení práce od 1. 7. 2024

Dne 1. 7. 2024 vstupuje v účinnost zákon č. 163/2024 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů dne 19. 6. 2024 a který přináší změny tzv. konsolidačního balíčku v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a dohod o provedení práce. Jaké změny a od kdy budou pro zaměstnance na …
Pokračování textu „Informace pro zaměstnavatele o povinnostech u dohod o provedení práce od 1. 7. 2024“

Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál projednala vlád

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) aktualizovalo nařízení vlády o provádění nitrátové směrnice chránící vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství a také předchází tomuto znečištění. Rozšířilo území, na kterém budou zemědělci hospodařit v režimu, který vody více ochrání. Pro zemědělce se zjednoduší výpočet bilance dusíku. Nitrátová směrnice se povinně ve všech zemích EU …
Pokračování textu „Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál projednala vlád“

Legislativa : Senát schválil dvě novely, které přispějí k ochraně krajiny pro další generace

Tisková zpráva — Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, díky které se výrazně sníží úbytek nejkvalitnější zemědělské půdy, včera schválil Senát. Horní komora parlamentu schválila také důležitou havarijní novelu vodního zákona. Ta má v praxi posloužit k ještě vyšší kvalitě našich vod. „Novela zákona o ochraně zemědělského půdního …
Pokračování textu „Legislativa : Senát schválil dvě novely, které přispějí k ochraně krajiny pro další generace“

Zákoník práce – informace

Předkládací zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „návrh zákona“). Návrh byl připraven v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2024. Cílem návrhu je zvýšit flexibilitu pracovněprávních …
Pokračování textu „Zákoník práce – informace“

Nové právní předpisy účinné od 1. května 2024

Novela vyhlášky č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 93/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, …
Pokračování textu „Nové právní předpisy účinné od 1. května 2024“