Zákon o obnově přírody schválen za nejasných podmínek a (ne)vývoj NGT, setkání Geopa a Copa-Cogeca s komisařem EU pro pracovní místa Nicolasem Schmitem:

  Zákon o obnově přírody byl nečekaně schválen po překvapivém hlasování rakouského ministra životního prostředí, který se rozloučil s vlastní vládou. Zákon bude oficiálně zveřejněn v srpnu, ale obnovení důvěry zemědělců, lesníků a správců půdy v celé Evropě zůstává výzvou, protože nedávné volby zdůraznily jejich pocit nepochopení. Kromě toho přetrvávají …
Pokračování textu „Zákon o obnově přírody schválen za nejasných podmínek a (ne)vývoj NGT, setkání Geopa a Copa-Cogeca s komisařem EU pro pracovní místa Nicolasem Schmitem:“

GEOPA – MIGRAČNÍ PAKT

Nový migrační pakt:
Tento týden bylo dosaženo konečné dohody o novém evropském migračním paktu. Důležité je, že zatímco většina ustanovení se zaměřuje na pravidla pro přijímání a azyl, pakt zahrnuje nový soubor partnerství pro talenty, která se v současnosti rozvíjejí s asijskými a severoafrickými zeměmi. Cílem partnerství je sladit potřeby pracovních sil v Evropě s kandidáty ze zemí mimo EU. Partnerství doprovází úplná implementace EU Talent Pool (dosud v pilotní fázi), jehož cílem je poskytnout evropskou online platformu pro nábor migrantů.

Pozvánka k účasti na průzkumu spokojenosti zúčastněných stran agentury EU-OSHA 2024

Vážený členi sítě EU-OSHA, Agentura EU-OSHA pravidelně provádí průzkum, aby lépe porozuměla názorům zúčastněných stran na její práci. Pro vydání roku 2024 agentura zadala tento úkol společnosti ICF S.A.. Jménem agentury EU-OSHA bychom Vás rádi pozvali k účasti na tomto. Vaše zpětná vazba hraje důležitou úlohu v úsilí agentury EU-OSHA o zlepšení …
Pokračování textu „Pozvánka k účasti na průzkumu spokojenosti zúčastněných stran agentury EU-OSHA 2024“

Strategický dialog se zemědělci Ursula von der LEYEN – GEOPA prezentovala i postoj ČMSZP „potřebujeme logické a souvislé odpovědi a reakce na aktuální výzvy zemědělců v EU“

GEOPA COPA se účastnila strategického dialogu jakožto zástupce zaměstnavatelů v sektoru zemědělství. Prezident Lechner ve své řeči poděkoval za možnost vyjádřit obavy zaměstnavatelů v zemědělství, ale zároveň nastínil, že již dialog měl započít dříve. Zmínil vliv nejen pandemie, ale i válečného konfliktu na Ukrajině, která poukazuje na zemědělství jako na …
Pokračování textu „Strategický dialog se zemědělci Ursula von der LEYEN – GEOPA prezentovala i postoj ČMSZP „potřebujeme logické a souvislé odpovědi a reakce na aktuální výzvy zemědělců v EU““

GEOPA: „Bez zemědělství není Evropa“

ČMSZP je součástí organizace GEOPA COPA, která zastupuje zaměstnavatele na úrovni evropské tripartity (tzn. podnikatelé, odbory a komise), Pozn. GEOPA má pouze mandát vyjadřovat se k záležitostem spojeným se zaměstanecko-zaměstnavatelským vztahem vč. školení, generační obměny, BOZP apod., pokud jde o lobbing k SZP, zde je ČMSZP zastoupena ze strany ELO). …
Pokračování textu „GEOPA: „Bez zemědělství není Evropa““

GEOPA COPA: Jednání s EK a Valná hromada

Tak dvoudenní jednání v Bruselu máme za námi #GEOPA společně s EFFATem a Evropskou komisí jednali nejen o problémech spojených s klimatickou změnou, ale i o problémech spojených se sociální podmíněností, … novým nástrojem, který řeší nelegální zaměstnanost a může mít vliv na nevyplacení velké části dotací… v ČR se …
Pokračování textu „GEOPA COPA: Jednání s EK a Valná hromada“

GEOPA COPA: Návrh draftu nově zvoleným politikům: Udržitelné zaměstnanosti pro silnou Evropu Prioritní cíle Geopy pro volby do EU v roce 2024

V rámci evropské aktivity GEOPA jsme připravili prohlášení, které budeme na půdě EP prezentovat a lobovat po volbách v příštím roce. Vy jako naši členové máte možnost se k těmto poznámkam vyjádřit a případně navrhnout změny – ty musí být schváleny vedením GEOPA COPA,. Ale díky tomu, že jsme za …
Pokračování textu „GEOPA COPA: Návrh draftu nově zvoleným politikům: Udržitelné zaměstnanosti pro silnou Evropu Prioritní cíle Geopy pro volby do EU v roce 2024“

Udržitelné zaměstnanosti pro silnou Evropu – Priority Geopy pro volby do Evropského parlamentu 2024 – otevřené předsednictvo 8.11.2023

Jak bylo projednáno během setkání, rádi bychom vás upozornili na následující záležitosti:  1. Doprovodná prezentace: Pro vaše pohodlí najdete doprovodnou prezentaci dnešního setkání zde GEOPA(23)05085. Upozorňujeme, že tento dokument je určen pouze pro interní použití. 13465430000 Copy 0 – Shortcut  2. Sociální podmíněnost SZP: GŘ AGRI zadalo studii o provádění …
Pokračování textu „Udržitelné zaměstnanosti pro silnou Evropu – Priority Geopy pro volby do Evropského parlamentu 2024 – otevřené předsednictvo 8.11.2023“

GEOPA COPA aktuality

Jednou týdně vás informujeme o nejnovějších událostech v Geopa, politice zaměstnanosti a sociálních záležitostech EU, aktivitách sekretariátu Geopa a kalendáři nadcházejících událostí Geopa: Evropské sociální záležitosti: Geopa a volby do EU v roce 2024: Dne 8. listopadu (od 10:00 do 12:00) jsou členové Geopa pozváni na online setkání, které bude …
Pokračování textu „GEOPA COPA aktuality“

Evropský rok dovedností – Nedostatek dovedností, strategie náboru a udržení kvalifikovaných zaměstnanců v malých a středních podnicích

Podle průzkumu jsou kvalifikovaní pracovníci klíčem k úspěchu malých a středních podniků (MSP) v Evropě. 95 % všech malých a středních podniků uvádí, že pro jejich obchodní model je velmi (82 %) nebo středně (13 %) důležité mít pracovníky se správnými dovednostmi. Tři čtvrtiny (74 %) malých a středních podniků v …
Pokračování textu „Evropský rok dovedností – Nedostatek dovedností, strategie náboru a udržení kvalifikovaných zaměstnanců v malých a středních podnicích“