Strategický dialog se zemědělci Ursula von der LEYEN – GEOPA prezentovala i postoj ČMSZP „potřebujeme logické a souvislé odpovědi a reakce na aktuální výzvy zemědělců v EU“

GEOPA COPA se účastnila strategického dialogu jakožto zástupce zaměstnavatelů v sektoru zemědělství. Prezident Lechner ve své řeči poděkoval za možnost vyjádřit obavy zaměstnavatelů v zemědělství, ale zároveň nastínil, že již dialog měl započít dříve. Zmínil vliv nejen pandemie, ale i válečného konfliktu na Ukrajině, která poukazuje na zemědělství jako na …
Pokračování textu „Strategický dialog se zemědělci Ursula von der LEYEN – GEOPA prezentovala i postoj ČMSZP „potřebujeme logické a souvislé odpovědi a reakce na aktuální výzvy zemědělců v EU““

GEOPA: „Bez zemědělství není Evropa“

ČMSZP je součástí organizace GEOPA COPA, která zastupuje zaměstnavatele na úrovni evropské tripartity (tzn. podnikatelé, odbory a komise), Pozn. GEOPA má pouze mandát vyjadřovat se k záležitostem spojeným se zaměstanecko-zaměstnavatelským vztahem vč. školení, generační obměny, BOZP apod., pokud jde o lobbing k SZP, zde je ČMSZP zastoupena ze strany ELO). …
Pokračování textu „GEOPA: „Bez zemědělství není Evropa““

GEOPA COPA: Jednání s EK a Valná hromada

Tak dvoudenní jednání v Bruselu máme za námi #GEOPA společně s EFFATem a Evropskou komisí jednali nejen o problémech spojených s klimatickou změnou, ale i o problémech spojených se sociální podmíněností, … novým nástrojem, který řeší nelegální zaměstnanost a může mít vliv na nevyplacení velké části dotací… v ČR se …
Pokračování textu „GEOPA COPA: Jednání s EK a Valná hromada“

GEOPA COPA: Návrh draftu nově zvoleným politikům: Udržitelné zaměstnanosti pro silnou Evropu Prioritní cíle Geopy pro volby do EU v roce 2024

V rámci evropské aktivity GEOPA jsme připravili prohlášení, které budeme na půdě EP prezentovat a lobovat po volbách v příštím roce. Vy jako naši členové máte možnost se k těmto poznámkam vyjádřit a případně navrhnout změny – ty musí být schváleny vedením GEOPA COPA,. Ale díky tomu, že jsme za …
Pokračování textu „GEOPA COPA: Návrh draftu nově zvoleným politikům: Udržitelné zaměstnanosti pro silnou Evropu Prioritní cíle Geopy pro volby do EU v roce 2024“

GEOPA COPA aktuality

Jednou týdně vás informujeme o nejnovějších událostech v Geopa, politice zaměstnanosti a sociálních záležitostech EU, aktivitách sekretariátu Geopa a kalendáři nadcházejících událostí Geopa: Evropské sociální záležitosti: Geopa a volby do EU v roce 2024: Dne 8. listopadu (od 10:00 do 12:00) jsou členové Geopa pozváni na online setkání, které bude …
Pokračování textu „GEOPA COPA aktuality“

Evropský rok dovedností – Nedostatek dovedností, strategie náboru a udržení kvalifikovaných zaměstnanců v malých a středních podnicích

Podle průzkumu jsou kvalifikovaní pracovníci klíčem k úspěchu malých a středních podniků (MSP) v Evropě. 95 % všech malých a středních podniků uvádí, že pro jejich obchodní model je velmi (82 %) nebo středně (13 %) důležité mít pracovníky se správnými dovednostmi. Tři čtvrtiny (74 %) malých a středních podniků v …
Pokračování textu „Evropský rok dovedností – Nedostatek dovedností, strategie náboru a udržení kvalifikovaných zaměstnanců v malých a středních podnicích“

Aktuality GEOPA COPA, aneb zaměstnanecko- zaměstnavatelské novinky v EU a projev předsedkyně Komise Von der Leyen

Drazí členové , Toto je stručné shrnutí  aktivit Geopy, jkde Vás chci informovat o nejnovějších událostech v Geopě, politice zaměstnanosti a sociálních věcech EU, aktivitách sekretariátu Geopy a kalendáři nadcházejících akcí Geopy: Evropské sociální záležitosti: Stav Evropské unie v projevu: Během svého projevu ve středu zdůraznila předsedkyně Komise Von der …
Pokračování textu „Aktuality GEOPA COPA, aneb zaměstnanecko- zaměstnavatelské novinky v EU a projev předsedkyně Komise Von der Leyen“

Aktuality z GEOPA COPA

Týdenní zpravodaj Geopa, který vás informuje o nejnovějších událostech v oblasti Geopa, politiky EU v oblasti zaměstnanosti a sociálních záležitostí, aktivitách sekretariátu Geopa a kalendáři nadcházejících událostí Geopa: Evropské sociální záležitosti: – Geopa v rámci pracovních skupin občanského dialogu DG AGRI (CDG): Tento týden dosáhl výbor dohody o politice alokace …
Pokračování textu „Aktuality z GEOPA COPA“

EK: Anketa o situaci migrujících sezónních pracovníků v Evropské unii – o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci

Připomínáme se s anketou ohledně situaci migrujících sezónních pracovníků v Evropské unii a srdečně Vás žádáme o Vaší účast. Cílem ankety je shromáždit cenné informace, které mají podpořit práci Evropské komise při hodnocení a zlepšování ochrany těchto pracovníků. Odpovědi budou vyplňovány i ze strany odborů, proto doporučuji, aby se i …
Pokračování textu „EK: Anketa o situaci migrujících sezónních pracovníků v Evropské unii – o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci“

Novela zákoníku práce – co zaměstnavatele nejspíš čeká od 1.1.2024 (DPP a DPČ)

ZDŮVODNIT, ZDŮVODNIT, ZDŮVODNIT ANEB IMPLEMENTACE směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU     DPP A DPČ PÍSEMNÉ ZDŮVODNI PROČ JE ZAMĚSTNANEC NA DPP, DPČ A NE NA HPP § 74 zákoníku práce je stanoveno, že zaměstnavatel by měl plnění …
Pokračování textu „Novela zákoníku práce – co zaměstnavatele nejspíš čeká od 1.1.2024 (DPP a DPČ)“