Sociální podmíněnost – prezentace Margaret Bateson-Missen DG Agri

Sociální podmíněnost v SZP Margaret Bateson-Missen Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Zemědělští pracovníci EU Kdo je zodpovědný za pracovní podmínky na farmách? DG EMPL – legislativa Vnitrostátní kompetence – ministerstva práce, inspektoráty, orgány BOZP, soudy Zaměstnavatel – tedy zemědělec Kdo pracuje na farmách EU? Respektive koho se to …
Pokračování textu „Sociální podmíněnost – prezentace Margaret Bateson-Missen DG Agri“

Aktuality z GEOPA COPA

Dne 25. října evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit spustil European Digital Credentials for Learning. European Digital Credentials for Learning pomáhá zaměstnavatelům a poskytovatelům vzdělávání a školení rychle potvrdit, zda jsou něčí diplomy a certifikáty pravé a přesné. Diplomy a další studijní výsledky jsou stále častěji …
Pokračování textu „Aktuality z GEOPA COPA“

ELA rozjíždí informační kampaň o sezóních práci v zemědělství

V rámci druhého zasedání semináře EURES o sezónní práci v zemědělském sektoru, který organizovala EY a Evropský orgán pro pracovní záležitosti byla přednesena prezentace za GEOPA-COPA, která zkoumá budoucí roli platformy EURES pro zemědělce. Platfrmy by měla sloužit k usnadnění postupů přijímání zaměstnanců, a to zejména sezónních pracovníků. Síť EURES …
Pokračování textu „ELA rozjíždí informační kampaň o sezóních práci v zemědělství“

Evropská komise navrhla směrnici o platové transparentnosti

  Evropská komise chce přinutit zaměstnavatele, aby sdělovali svým zaměstnancům informace o platových nerovnostech. Společnosti a instituce, které bezdůvodné platové rozdíly nezačnou odstraňovat, mohou na základě navrhované směrnice o platové transparentnosti dostat pokutu. Obdrželi jsme od BusinessEurope poziční dokument ke směrnici o transparentnosti mezd. Konečný dokument zohledňuje jak návrh Komise, tak zpětnou vazbu …
Pokračování textu „Evropská komise navrhla směrnici o platové transparentnosti“

GEOPA COPA: aktuality k zaměstnanosti a sociálnímu pilíři SZP

Portugalsko tento měsíc převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. V rámci portugalského programu předsednictví v části týkající se zaměstnanosti, sociální politiky a zdraví existují dva soubory, které jsou relevantní pro zaměstnavatele. Jedním z nich je směrnice o přiměřených minimálních mzdách. Druhým je nová evropská strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany …
Pokračování textu „GEOPA COPA: aktuality k zaměstnanosti a sociálnímu pilíři SZP“

Zpráva o činnosti Geopa-Copa 2020

Od vypuknutí pandemie se Geopa-Copa snažila zajistit, aby zaměstnavatelé v zemědělství mohli pokračovat ve své činnosti ve prospěch všech občanů. Za tímto účelem se Geopa-Copa (od února) zaměřila na různé oblasti činnosti: Zaměstnanost – zmírnění problémů s nedostatkem pracovních sil, kterým čelí zaměstnavatelé ▪ Geopa-Copa a EFFAT podepsaly společnou dohodu …
Pokračování textu „Zpráva o činnosti Geopa-Copa 2020“

GEOPA: prezidentem byl zvolen opět Lechner, v úzkém vedení má ČMSZP svého zástupce

V minulém týdnu se konalo zasedání Valné hromady GEOPA COPA (Evropská platforma zaměstnavatelů v zemědělství). Prezidentem byl opětovně  zvolen francouzský zástupce Lechner, který avizoval, že jsou to z jeho strany posední volby. Staronovou členkou úzkého vedení GEOPA byla za ČMSZP zvolena ředitelka svazu, dalšími členové prezentují tyto státy : Finsko, Švédsko, …
Pokračování textu „GEOPA: prezidentem byl zvolen opět Lechner, v úzkém vedení má ČMSZP svého zástupce“

Report: Společného výzkumného střediska Evropské komise s názvem „Plnění poptávky po pracovní síle v zemědělství v době pandemie COVID 19“

Tato zpráva analyzuje potenciál odvětví zemědělství nahradit sezónní pracovníky. Reaguje na vyhlášená opatření v souvislosti s COVID19, tedy na zaměstnance, kteří nedosáhli svého obvyklého místa práce a např. byly nahrazeni pracovními silami pocházejícími z EU. Členské státy postižené pandemií COVID-19 se často uchýlily protekci místa/státu, aby zastavily široké šíření viru. …
Pokračování textu „Report: Společného výzkumného střediska Evropské komise s názvem „Plnění poptávky po pracovní síle v zemědělství v době pandemie COVID 19““

Nominace do předsednictva v projektu OiRA – termín 30 říjen

Dobrý den, nabízíme možnost spolupráce na projektu GEOPA COPA. Účelem této dohody je rozvoj online interaktivního projektu posouzení rizik (OiRA) pro odvětví zemědělství. OiRA je online nástroj pro posuzování rizik, který umožňuje mikropodnikům a malým podnikům provádět praktické hodnocení rizik podle postupu krok za krokem. Počínaje identifikací a hodnocením rizik …
Pokračování textu „Nominace do předsednictva v projektu OiRA – termín 30 říjen“