Paušální daň přehledně – jak a kdy platit měsíční zálohy

Pokud chce osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) vstoupit do paušálního režimu, musí toto oznámení podat na místně příslušný finanční úřad, nejpozději do pondělí 11. ledna 2021. Paušální daň mohou využít všechny OSVČ, které splní zákonem stanovené podmínky. K 1. lednu 2021 se zkoumá, zda poplatník: je OSVČ podle …
Pokračování textu „Paušální daň přehledně – jak a kdy platit měsíční zálohy“

BREXIT od Nového roku výrazně dopadne také na obchodování s veterinárním zbožím

Státní veterinární správa (SVS) si dovoluje upozornit české podnikatele, kteří vyvážejí zboží veterinární povahy do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, či naopak takové produkty z britských ostrovů dovážejí, že od 1. ledna 2021 dochází i v této oblasti k zásadním změnám. V důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie (známého jako BREXIT) budou dovozy živých zvířat a živočišných …
Pokračování textu „BREXIT od Nového roku výrazně dopadne také na obchodování s veterinárním zbožím“

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 5. 1. 2021

5.1.2021 Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí. 1. Od 5. 11. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. 1. 2021. 2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění …
Pokračování textu „Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 5. 1. 2021“

Protipovodňová ochrana na Bečvě: letos se rozhodne, jestli bude vodní dílo Skalička suchým poldrem nebo víceúčelovou nádrží

4.1.2021 Tisková zpráva – Příprava protipovodňových opatření na řece Bečvě pokračuje výkupy pozemků pod budoucím vodním dílem Skalička, technickými i přírodě blízkými opatřeními. Letos bude také dokončena analýza, na základě které bude vybrána nejvhodnější varianta vodního díla Skalička. Materiál o stavu protipovodňových opatřeních na Bečvě dnes Ministerstvo zemědělství předložilo vládě. …
Pokračování textu „Protipovodňová ochrana na Bečvě: letos se rozhodne, jestli bude vodní dílo Skalička suchým poldrem nebo víceúčelovou nádrží“

BREXIT a novinky SVS k dovozu

V návaznosti na dohodu mezi Evropskou komisí a Velkou Británií ze dne 24.12.2020 Vám představujeme odkaz na web eagri.cz – záložku Brexit, kde naleznete jak samotný text dohody, tak i související informace týkající se zemědělství a potravinářství aktualizované o výsledky bilaterálních negociací. Předpokládá se, že dohoda bude předběžně prováděna od 1.1.2021. Dovozní …
Pokračování textu „BREXIT a novinky SVS k dovozu“

Návrh vyhlášky o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 12. 1. 2021 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo martina.znivova@mze.cz. Rok vydání: 2020 Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU) Návrh vyhlášky o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování Meziresortní připomínkové řízení probíhá do 12. …
Pokračování textu „Návrh vyhlášky o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování“

Návrh vyhlášky o lesní hospodářské evidenci

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 15. 1. 2021 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo robert.pavlousek@mze.cz. Rok vydání: 2020 Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU) Návrh vyhlášky o lesní hospodářské evidenci Meziresortní připomínkové řízení probíhá do 15. 1. 2021. Cílem předkládaného návrhu vyhlášky …
Pokračování textu „Návrh vyhlášky o lesní hospodářské evidenci“

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 8. 1. 2021 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo klara.jelinkova@mze.cz. Rok vydání: 2020 Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU) Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně …
Pokračování textu „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese“

Státní fond životního prostředí shromažďuje nezávazné projektové záměry k připravovaným projektům obnovitelných zdrojů energie – první výzva v roce 2021

Státní fond životního prostředí shromažďuje nezávazné projektové záměry k připravovaným projektům obnovitelných zdrojů energie pro Modernizační fond. Termín je 1. 2. 2021 (do 12:00). Bez předložení projektového záměru nebude možné žádost do budoucí výzvy fondu předložit, naopak předložení záměru Vás k ničemu nezavazuje. Formulář je i na webu SFŽP, je jednoduchý a stačí …
Pokračování textu „Státní fond životního prostředí shromažďuje nezávazné projektové záměry k připravovaným projektům obnovitelných zdrojů energie – první výzva v roce 2021“