Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 8. 1. 2021 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo klara.jelinkova@mze.cz.

Rok vydání: 2020
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Meziresortní připomínkové řízení probíhá do 8. 1. 2021.

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zejména upravit způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese tak, aby byl v souladu s návrhem novely zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, která byla jako součást aktuálního vládního daňového balíčku (sněmovní tisk č. 910) projednávaného orgány Parlamentu ČR (Poslanecká sněmovna a Senát).

Případné připomínky je možné zasílat nejpozději do 8. 1. 2021 na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo klara.jelinkova@mze.cz.

Znění návrhu vyhlášky s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok – veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).