Ministerstvo zemědělství upravuje Strategický plán českého zemědělství do roku 2027. Bude více zaměřený na ekologii

Nové vedení Ministerstva zemědělství (MZe) upravuje podle koaličního programu konečnou podobu Strategického plánu Společné zemědělské politiky do roku 2027. Cílem je ochrana přírody, půdy, vody a podpora druhové rozmanitosti. Vrámci pracovních skupin je při tom do spolupráce zapojeno Ministerstvo životního prostředí i zástupci ekologických nevládních organizací. Nové vedení MZe mění …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství upravuje Strategický plán českého zemědělství do roku 2027. Bude více zaměřený na ekologii“

ČSÚ: Živočišná výroba se koncentruje – nejvýrazněji je to znát v sektoru prasat a drůbeže

Nižší stavy hospodářských zvířat jsou však z velké části kompenzovány zvýšením užitkovosti. Za posledních 20 let prošla živočišná výroba v Česku velkými změnami – snížením stavů hospodářských zvířat, snížením počtu zemědělských podniků s chovem zvířat, zvýšením počtu chovaných zvířat v jednom podniku i změnami ve stavech zvířat v subjektech různých právních forem zabývajících se živočišnou …
Pokračování textu „ČSÚ: Živočišná výroba se koncentruje – nejvýrazněji je to znát v sektoru prasat a drůbeže“

COVID-19: Nařízení a pravidla trhů od této středy do neděle 2.1.2022

Mohou se konat farmářské trhy, nikoliv vánoční, a musí dodržovat několik hygienických opatřeních, konzumace pokrmů a nápojů je dovolena pouze osobám splňujícím ON (bod I/15)) Dle bodu I/5 MZČR omezuje: prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla: a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky …
Pokračování textu „COVID-19: Nařízení a pravidla trhů od této středy do neděle 2.1.2022“

COVID-19: Omezení vstupu cizincům z třetích zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy

od pondělí 27. prosince 2021 (00:00) Obecně je vstup cizinců z těchto zemí do ČR zakázán, ale s několika výjimkami Ministerstvo zdravotnictví ČR všem osobám dle bodu II. zakazuje: 1. vstup na území České republiky pro všechny občany třetích zemí; to neplatí: a)  pro cizince, kteří doloží, že bezprostředně před vstupem na území České republiky pobývali nejméně 14 dní v zemi …
Pokračování textu „COVID-19: Omezení vstupu cizincům z třetích zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy“

Soutěže ČMSZP znají své vítěze

  Téma  oslovilo zájemce napříč republikou, se svými příspěvky se zúčastnili autoři z různých krajů Čech i Moravy, žáci základních škol a studenti středních škol. Odborná porota hodnotila přes 218 příspěvků v obou  soutěžích (ekologie, živočišná výroba), 12 autorů bude oceněno některou z hlavních cen a všem účastníkům patří velké uznání.   Vyhlášení …
Pokračování textu „Soutěže ČMSZP znají své vítěze“

Ministerstvo zemědělství organizuje Den se zemedělským diplomatem ve Spojených arabských emirátech Lukášem Zamrzlou

Datum:
19.1.2022  8:00 – 16:00

Místo konání:
Online (MS Teams)

Kategorie:
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

ZVEME VÁS NA ONLINE SETKÁNÍ (á 30 min) ve středu 19. 1. 2022 od 8 hod do 16 hod (SEČ).

Zemědělský diplomat, Lukáš Zamrzla, je připraven s Vámi prodiskutovat konkrétní témata, která Vás z daného teritoria zajímají.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE mají časovou dotaci á 30 min, proběhnou na platformě MS Teams. Účast je zdarma.

Pozvánku naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy

Pozvánka DEN se ZD – SAE   (PDF, 180 KB)

INFORMACE PRO UŽIVATELE K OHLÁŠENÍ ZMĚNY KULTURY TRAVNÍ POROST (G) NA ÚHOR (U)

V návaznosti na přibývající situace, kdy uživatelé ohlašují změnu kultury travní porost (G) na úhor (U), bychom chtěli připomenout, že taková změna není v souladu s legislativou. Dle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, § 3 odst. 4, se úhorem rozumí: „zemědělsky …
Pokračování textu „INFORMACE PRO UŽIVATELE K OHLÁŠENÍ ZMĚNY KULTURY TRAVNÍ POROST (G) NA ÚHOR (U)“

MPO: Hlavní změny pro podnikatele a živnostníky v roce 2022

» Zvýšení slevy na poplatníka z 27 840 Kč na 30 840 Kč. » Nová výše paušální daně pro živnostníky v částce 5 994 Kč. V této částce je zahrnuta záloha na minimální a zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, záloha na minimální sociální pojistné navýšené o 15 % …
Pokračování textu „MPO: Hlavní změny pro podnikatele a živnostníky v roce 2022“

Cena za krajinu 2021

Bojujete proti klimatickým změnám? Pomáháte přírodě? Vymysleli jste, jak lépe zadržet vodu v krajině nebo jak podpořit rozmanitost různých druhů rostlin a živočichů? Podělte se s námi o svůj rozjetý projekt a soutěžte s Jihomoravským krajem o hodnotné ceny. Co můžete vyhrát? Co se bude hodnotit? jak je projekt komplexní přesah na celé povodí, …
Pokračování textu „Cena za krajinu 2021“

Máme připravený nový program podpory zejména malých farmářů, jejichž stáda ohrožují vlci

22. 12. 2021 Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR i jednotlivými hospodáři připravilo návrh nového národního dotačního programu zacíleného na zajištění prevence vzniku škod na stádech, ohrožených návratem vlků do české krajiny. Dotační program se snaží podpořit pastevní hospodaření, klíčové pro péči o druhově bohatou krajinu …
Pokračování textu „Máme připravený nový program podpory zejména malých farmářů, jejichž stáda ohrožují vlci“