Změny pro podnikatele od roku 2024

Paušální daň a výdaje Zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč pro vstup do paušálního režimu. Vzhledem k tomu, že zvýšením limitu příjmů pro možnost vstupu do paušálního režimu může být paušální daň stanovena poplatníkům daně z příjmů fyzických osob s velmi širokým …
Pokračování textu „Změny pro podnikatele od roku 2024“

XXV. rostlinolékařské dny – prezentace k dispozici

Česká společnost rostlinolékařská, z.s. za podpory Ministerstva zemědělství ČR a spolupráce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, České akademie zemědělských věd, Agrární komory České republiky, ČMSZP a CropLife Česká republika pořádá pod záštitou ministra zemědělství ministra zemědělství Marka Výborného a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického XXV. Rostlinolékařské dny ve dnech 7. – …
Pokračování textu „XXV. rostlinolékařské dny – prezentace k dispozici“

Webinář: Systém AMS a proces změnové žádosti – záznam

21/09/2023 Systém AMS představuje moderní způsob monitoringu zemědělských ploch pomocí družic. Webinář má za cíl seznámit zemědělskou veřejnost s aktuálním stavem, znovu osvětlit problematiku barev na semaforu či přiblížit způsoby, jak lze na výsledky reagovat. Chybět nebudou ani praktické ukázky a celá řada užitečných informací. Hovořit se bude rovněž o …
Pokračování textu „Webinář: Systém AMS a proces změnové žádosti – záznam“

V roce 2023 s ohledem na náročnou implementaci nové Společné zemědělské politiky (SZP) proběhne platba dotace v rámci jediné platby – nebudou vypláceny zálohy na BISS

Praha 17. října 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijal a zpracoval v letošním roce celkem 31 218 jednotných žádostí od farmářů a zemědělců, na jejichž základě administruje podporu v oblasti přímých plateb a neprojektových opatření Rozvoje venkova. Výplatu dotací na základě letošní Jednotné žádosti zahájí SZIF 1. prosince …
Pokračování textu „V roce 2023 s ohledem na náročnou implementaci nové Společné zemědělské politiky (SZP) proběhne platba dotace v rámci jediné platby – nebudou vypláceny zálohy na BISS“

SZIF: AMS respektuje skautské tábory i přespolní běhy

V souvislosti se zavedením AMS (monitoring ploch snímkováním z družice) nebudou jakkoliv omezeny dotace na dotčené plochy, na kterých se v průběhu letních měsíců konají tábory a sportovní aktivity. Jelikož se jedná o aktivity dočasné, maximálně několikatýdenní, chceme tímto ujistit, že AMS nemá žádný negativní dopad na posouzení splnění dotačních pravidel u těchto ploch. …
Pokračování textu „SZIF: AMS respektuje skautské tábory i přespolní běhy“

Dotazy a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředků na ochranu rostlin (PP) dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023

Jak má postupovat zemědělský podnikatel, který vede evidenci v listinné podobě nebo v excelu a má odeslat evidenci ve formátu xml??? Musí všechny záznamy znovu zaevidovat … kam… na Portál farmáře??? Odpověď: Z § 60 odst. 6 zákona o rostlinolékařské péči vyplývá povinnost provést záznam po aplikaci přípravku na ochranu …
Pokračování textu „Dotazy a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředků na ochranu rostlin (PP) dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023“

Příručka pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (verze 1.2)

Dne 17. 07. 2023 nabyla účinnosti nová verze č. 1.2 Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Červeně jsou v ní vyznačena doplnění oproti Příručce verze 1. Přílohy včetně Seznamu dokumentace naleznete v hlavní části webových stránek k Zadávání zakázek. Přílohy Příručka pro …
Pokračování textu „Příručka pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (verze 1.2)“