Povinnosti: evidence hnojení; bilance N a bilance OH

Evidence hnojení – povinnost zaslat do 31.1.2023 Nejpozději do konce ledna 2023 ucelenou evidenci za kalendářní rok 2022 odešlou ústavu (ÚKZÚZ). Evidence se nahrává přes Portál farmáře. V zásadě jsou tři možnosti vedení a odeslání elektronické formy evidence: Systém EPH (evidence hnojiv a přípravků na ochranu rostlin na Portálu farmáře) – vyplněná evidence …
Pokračování textu „Povinnosti: evidence hnojení; bilance N a bilance OH“

Zadávání výnosů plodin na Portálu farmáře 

Zadávání výnosů plodin na Portálu farmáře   (PDF, 394 KB) Na Portálu farmáře je nově spuštěna možnost zadávat výnosy jednotlivých plodin. Povinnost evidovat výnosy k plodinám byla zavedena novelou zákona o hnojivech účinnou od 1. 1. 2022. Nová funkcionalita umožňuje hromadně za sklizeň dané plodiny nebo jednotlivě za sklizeň konkrétního pozemku s …
Pokračování textu „Zadávání výnosů plodin na Portálu farmáře „

Upozornění Komise pro hodnocení a zatřiďování vín

V souvislosti s nasazením nového IS Víno se mění podmínky pro úhradu správních poplatků převodem na účet. V případě úhrady správního poplatku převodem na účet se částka nehradí předem, ale výrobce musí vyčkat na doručení výzvy k úhradě správního poplatku, která obsahuje variabilní symbol jako jedinečný identifikátor platby. Pokud správní poplatek bude uhrazen stávajícím způsobem …
Pokračování textu „Upozornění Komise pro hodnocení a zatřiďování vín“

Upozorní pro žadatele programu PGRLF – PROVOZ 2022

 

Prosím ujistěte se, že v předložené smlouvě s “bankovním domem” (příloha pro PGRLF) je jasně uvedeno, že čerpáte finance na PROVOZNÍ VÝDAJE. Ať zbytečně není žádost ukončena.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha v roce 2022

V Praze dne 22. srpna 2022 V případě, že se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti 2022, dotkne zásah vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) a to na formuláři k tomu určeném, který je …
Pokračování textu „Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha v roce 2022“

Poradenská pomůcka Kontrolní (check) listy – „Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku“

  Kontrolní listy jsou několikrát za rok aktualizovány v souladu se změnami v legislativě. Obsahují aktuální a úplné znění platné legislativy pro zemědělce i lesníky. Je vhodná pro samokontrolu podniku nebo kontrolu s pomocí poradce. Aktuální legislativa je na našem webu dostupná: v „Kontrolních listech“ v excelu: Kontrolní listy – zemědělská …
Pokračování textu „Poradenská pomůcka Kontrolní (check) listy – „Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku““

Obalový materiál na tuto sezónu (srovnání cen)

Jelikož od některých kolegů jsme měli dotaz na cenovou dostupnost obalového materiálu, dovolujeme si Vám nabídnout k porovnání ceník síti a fólií (k dispozici v kanceláři svazu – kontaktujte ředitelku svazu – menclova@cmszp.cz).

Pozn. při paletovém odběru je vyjednávána individuální sleva.

OPIS HLÁŠENÍ POČTU VČELSTEV A UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ K 1.9.

Ve spolupráci s MZe ČMSCH přidali na WEB formulář https://eagri.cz/HlaseniVcely funkci, pomocí které si můžete sami zaslat opis tohoto hlášení do e-mailové schránky, která je evidována ve Vaší registraci včelaře v ústřední evidenci včelařů. Funkci může využít i včelař, který nepodával hlášení prostřednictvím WEB formuláře. V nabídce Hlášení včelaře na WEB formuláři je nová volba Zaslání opisu …
Pokračování textu „OPIS HLÁŠENÍ POČTU VČELSTEV A UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ K 1.9.“