Dotazy a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředků na ochranu rostlin (PP) dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023

Jak má postupovat zemědělský podnikatel, který vede evidenci v listinné podobě nebo v excelu a má odeslat evidenci ve formátu xml??? Musí všechny záznamy znovu zaevidovat … kam… na Portál farmáře??? Odpověď: Z § 60 odst. 6 zákona o rostlinolékařské péči vyplývá povinnost provést záznam po aplikaci přípravku na ochranu …
Pokračování textu „Dotazy a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředků na ochranu rostlin (PP) dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023“

Příručka pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (verze 1.2)

Dne 17. 07. 2023 nabyla účinnosti nová verze č. 1.2 Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Červeně jsou v ní vyznačena doplnění oproti Příručce verze 1. Přílohy včetně Seznamu dokumentace naleznete v hlavní části webových stránek k Zadávání zakázek. Přílohy Příručka pro …
Pokračování textu „Příručka pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (verze 1.2)“

POZOR: AMS – hlášení semaforu vždy neodpovídá

Máme zprávy z členské základny, že některé červené zobrazení semaforu nemusí být vždy správně systémem vyhodnoceno. Zároveň některým subjektům se nezobrazili DPB deklarované v JŽ. Nejvhodnější je obrátit se na SZIF/OPŽL některé z Vás již obvolávala. Vážení žadatelé, na Portálu AMS jsou nyní viditelné první výsledky monitoringu – vyhodnocení zemědělského obhospodařování, …
Pokračování textu „POZOR: AMS – hlášení semaforu vždy neodpovídá“

Dopis ministra zemědělství: nastavení DZES 5 resp. protierozní ochrana půdy ovlivní ozimy r. 2024

Vážení zemědělci, dovoluji si Vás informovat o záměrech Ministerstva zemědělství, pokud jde o budoucí nastavení DZES 5, tedy standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, zaměřeného na protierozní ochranu půdy. V souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky dojde od roku 2024 ke sladění parametrů, kterými se vymezuje plocha podléhající povinnostem DZES …
Pokračování textu „Dopis ministra zemědělství: nastavení DZES 5 resp. protierozní ochrana půdy ovlivní ozimy r. 2024“

Oblasti ohrožené suchem v LPIS

Od pátku 23. 6. 2023 je v iLPIS a Veřejném LPIS k dispozici vrstva oblastí ohrožených suchem podle % využitelné vodní kapacity v půdě. Více informací najdete po prokliku nadpisu článku. Vrstva Sucho je důležitým podkladem pro podávání vyšší moci v prostředí předtisků v LPIS a Portálu farmáře SZIF. V menu je potřeba …
Pokračování textu „Oblasti ohrožené suchem v LPIS“

Záznam webináře k 1. kolu příjmu žádostí Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a 16. kolu příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 konaného dne 28. 6. 2023

Zveřejňujeme záznam webináře a prezentace k 1. kolu příjmu žádostí Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a 16. kolu příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 konaného dne 28. 6. 2023 Záznam z webináře:  Přílohy Prezentace MZe – 1. kolo příjmu žádostí SP SZP a 16. kolo příjmu žádostí …
Pokračování textu „Záznam webináře k 1. kolu příjmu žádostí Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a 16. kolu příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 konaného dne 28. 6. 2023“

Postup při řešení výskytu hraboše polního

Postup při řešení výskytu hraboše polního 1) Aplikace rodenticidů V souvislosti s přemnožením populace hraboše polního, upozorňujeme na dodržování povinnosti ohlášení plánované aplikace rodenticidů vyplývající z § 51 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z etikety přípravků …
Pokračování textu „Postup při řešení výskytu hraboše polního“

PŘIPOMÍNÁME DOTACE MŽP: Realizace přírodě blízkých opatření a zavádění půdoochranných technologií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

165. výzva PODAT ŽÁDOST SPRÁVA ŽÁDOSTÍ Stav výzvy: Příjem žádostí probíhá Podání žádosti od: 5. 4. 2023 Podání žádosti do: 31. 7. 2023 Celková alokace: 250 000 000  Kč Typy podporovaných projektů: zavádění půdoochranných technologií na stanovené výměře orné půdy evidované v informačním systému pro evidenci využití zemědělské půdy LPIS jako kultura „standardní orná půda“ V …
Pokračování textu „PŘIPOMÍNÁME DOTACE MŽP: Realizace přírodě blízkých opatření a zavádění půdoochranných technologií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu“