Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ

  A co OSVČ a členové orgánů právnických osob? Osoby samostatně výdělečné činné i členové orgánů právnických osob se budou muset za obdobných podmínek dvakrát týdně testovat, pokud se v místě, kde vykonávají svoji činnost jako hlavní, setkávají s dalšími osobami, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti   NÁROKOVÁNÍ TESTOVÁNÍ …
Pokračování textu „Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ“

EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021

Excelové soubory pro bilanci si můžete stáhnout i zde: jednoduchý soubor– pouze pro ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T) kompletní soubor – pokud máte i další kultury (chmelnice, vinice, sady, …), pro které se sice bilance nepočítá, ale můžete pro ně evidenčně rozepsat hektary a hnojiva Hlavní …
Pokračování textu „EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021“

INFORMACE PRO UŽIVATELE K OHLÁŠENÍ ZMĚNY KULTURY TRAVNÍ POROST (G) NA ÚHOR (U)

V návaznosti na přibývající situace, kdy uživatelé ohlašují změnu kultury travní porost (G) na úhor (U), bychom chtěli připomenout, že taková změna není v souladu s legislativou. Dle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, § 3 odst. 4, se úhorem rozumí: „zemědělsky …
Pokračování textu „INFORMACE PRO UŽIVATELE K OHLÁŠENÍ ZMĚNY KULTURY TRAVNÍ POROST (G) NA ÚHOR (U)“

Zodpovězené dotazy: Metodický pokyn k chovu koní v režimu EZ

Aktuálně bylo možné připomínkovat Metodický pokyn k chovu koní v režimu EZ. Níže zasílám odpovědi MZe na naše dotazy: 1) Kap.1.1 písm. e) hospodářská zvířata s výjimkou včel, prasat a drůbeže mají stálý přístup na pastvu, pokud to podmínky umožňují, nebo k objemnému krmivu; Za ČMSZP s podmínkou souhlasíme, ale zároveň …
Pokračování textu „Zodpovězené dotazy: Metodický pokyn k chovu koní v režimu EZ“

DOTAZY: COVID PORTÁL – aktuality

Covid opatření od 22. 11. Na akcích pro více než tisíc lidí nebude stačit antigenní test. Lidé se budou muset prokazovat PCR testem, potvrzením o očkování nebo o prodělané nemoci. Při nákupu skipasu se lyžaři budou muset prokázat dokladem o bezinfekčnosti. V uzavřených kabinách bude povinná ochrana dýchacích cest. 22. a 29. listopadu proběhne celoplošné testování žáků základních …
Pokračování textu „DOTAZY: COVID PORTÁL – aktuality“

Ceny zemědělských komodit

V rámci diskuze s členskou základnou si dovolujeme upozornit, že v případě, kdy hledáte alespoň statistické ceny zemědělských komodit, chtěli jsme upozornit na ě základní zdroje těchto dat SZIF Bulletiny zpráv o trhu. Odkaz: Zprávy o trhu HLÁŠENÍ CENOVÉHO A INFORMAČNÍHO SERVISU   Dále pro komodity, pro které není dostatek …
Pokračování textu „Ceny zemědělských komodit“

Změna Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 – rentabilita

V Praze dne 14. června 2021 Dne 14. 6. 2021 byla podepsána změna Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 12. kolo příjmu žádostí v operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. V příloze č. 6 …
Pokračování textu „Změna Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 – rentabilita“

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na chov bahnic, koz a produkci brambor pro výrobu škrobu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí k dalším dotacím. Jde o podporu na chov bahnic a koz, a dále o podporu na produkci brambor pro výrobu škrobu. Zemědělcům budou rozděleny dotace ve výši cca 80 mil. korun, respektive 86,8 mil. korun. O dotaci na chov koz nebo bahnic si …
Pokračování textu „SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na chov bahnic, koz a produkci brambor pro výrobu škrobu“

WEBINÁŘ: PODÁNÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2021

Ministerstvo zemědělství pořádá informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2021 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Témata: Podmínky poskytování plateb a podání jednotné žádosti • pro oblasti s přírodními omezeními (ANC) – NV 43/2018 Sb. • pro přechodně podporované oblasti (PPO) – NV 44/2018 …
Pokračování textu „WEBINÁŘ: PODÁNÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2021“

Zodpovězené dotazy: Sdílení pracovního místa a změna nárou na dovolenou 2021

Sdílení pracovního místa Aktuálně jednou z forem flexibilního zaměstnávání, které nabylo účinnost od 1.ledna 2021 je sdílení pracovního místa, které spočívá v  tom, že na jednom pracovním místě pracují dva či více zaměstnanců na částečný úvazek, kterou obvykle vykonává jeden pracovník na plný úvazek. Odměna se rozpočítá a zaměstnanci se musí dohodnout, tak aby pracovní …
Pokračování textu „Zodpovězené dotazy: Sdílení pracovního místa a změna nárou na dovolenou 2021“