Obalový materiál na tuto sezónu (srovnání cen)

Jelikož od některých kolegů jsme měli dotaz na cenovou dostupnost obalového materiálu, dovolujeme si Vám nabídnout k porovnání ceník síti a fólií (k dispozici v kanceláři svazu – kontaktujte ředitelku svazu – menclova@cmszp.cz).

Pozn. při paletovém odběru je vyjednávána individuální sleva.

OPIS HLÁŠENÍ POČTU VČELSTEV A UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ K 1.9.

Ve spolupráci s MZe ČMSCH přidali na WEB formulář https://eagri.cz/HlaseniVcely funkci, pomocí které si můžete sami zaslat opis tohoto hlášení do e-mailové schránky, která je evidována ve Vaší registraci včelaře v ústřední evidenci včelařů. Funkci může využít i včelař, který nepodával hlášení prostřednictvím WEB formuláře. V nabídce Hlášení včelaře na WEB formuláři je nová volba Zaslání opisu …
Pokračování textu „OPIS HLÁŠENÍ POČTU VČELSTEV A UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ K 1.9.“

Návod na stažení výsledků z portálu farmáře – Agrochemické zkoušení zemědělských půd (AZZP)

1) Po přihlášení na https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/ zvolíte na hlavní stránce „Portál farmáře eAGRI, registry a aplikace“ 2) Otevřete Registr půdy – LPIS 3) Vyberu „Spustit Registr půdy – LPIS“ a v levém horním rohu na modré liště otevřete adresář „Tisky“ 4) V nabídce vyberete bod 14) Zpráva o výsledcích měření AZZP 5) …
Pokračování textu „Návod na stažení výsledků z portálu farmáře – Agrochemické zkoušení zemědělských půd (AZZP)“

Zodpovězené dotazy: Národní dotační titul na preventivní opatření proti vlkovi

Vedení na MŽP odsouhlasil záměr přípravy národního titulu, stále je třeba notifikovat tento program u  Evropské komise jako veřejnou podporu. Národní dotační titul k ochraně stád – kdy, kde, co a kolik a) Kdy se plánuje jeho vyhlášení – letos, původně plánováno jaro, to není jasné, jestli vyjde b) Kde, resp. …
Pokračování textu „Zodpovězené dotazy: Národní dotační titul na preventivní opatření proti vlkovi“

Zelná nafta – připomínáme

Setkalo se nám několik dotazů k zelené naftě, tedy připomínáme. Upozorňujeme, že u roční žádosti je termín posledního března jinak nárok propadá, tedy: – DAP za 1. čtvrtletí se podává do konce června (3 měsíce po březnu) – další čtvrtletí obdobně (30. 6. 2022), – DAP za kalendářní rok 2021 …
Pokračování textu „Zelná nafta – připomínáme“

Dotace MŽP a náhrada škod

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu Podporovaná aktivita …
Pokračování textu „Dotace MŽP a náhrada škod“

Daň z nemovitostí – termín končí 31.lednem

KDY PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Nezapomeňte na podání daně z nemovitostí, tzn. ti kdo se v roce 2021 nově stali majiteli nemovitosti a to ať již pozemku, domu, ale i ti, kteří na dříve přiznané nemovitosti provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali. Přiznání je nutné podat i po kolaudaci stavby. . KDY DAŇOVÉ …
Pokračování textu „Daň z nemovitostí – termín končí 31.lednem“

Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ

  A co OSVČ a členové orgánů právnických osob? Osoby samostatně výdělečné činné i členové orgánů právnických osob se budou muset za obdobných podmínek dvakrát týdně testovat, pokud se v místě, kde vykonávají svoji činnost jako hlavní, setkávají s dalšími osobami, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti   NÁROKOVÁNÍ TESTOVÁNÍ …
Pokračování textu „Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ“

EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021

Excelové soubory pro bilanci si můžete stáhnout i zde: jednoduchý soubor– pouze pro ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T) kompletní soubor – pokud máte i další kultury (chmelnice, vinice, sady, …), pro které se sice bilance nepočítá, ale můžete pro ně evidenčně rozepsat hektary a hnojiva Hlavní …
Pokračování textu „EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021“

INFORMACE PRO UŽIVATELE K OHLÁŠENÍ ZMĚNY KULTURY TRAVNÍ POROST (G) NA ÚHOR (U)

V návaznosti na přibývající situace, kdy uživatelé ohlašují změnu kultury travní porost (G) na úhor (U), bychom chtěli připomenout, že taková změna není v souladu s legislativou. Dle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, § 3 odst. 4, se úhorem rozumí: „zemědělsky …
Pokračování textu „INFORMACE PRO UŽIVATELE K OHLÁŠENÍ ZMĚNY KULTURY TRAVNÍ POROST (G) NA ÚHOR (U)“