Dotazy: Zelená nafta – počítá se z ročního normativu

Vaše nárok bude záviset na množství nakoupeného paliva – tzn. je jedno zda nakupujete 1x za rok či každý měsíc.

Pokud dosáhnete roční normativ, máte nárok na plnou kompenzaci dle ročního normativu. Při překročení máte opět nárok pouze na částku odpovídající ročnímu normativu.

V případě nižšího množství platí kompenzace odpovídající skutečně nakoupeným litrům.

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024 verze k 11. dubnu 2024

Příručka pro žadatele s aktuálními podmínkami standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH) platnými pro rok 2024  obsahuje podrobné informace k upraveným podmínkám standardů DZES podle změn nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., které nabyly účinnosti 1. …
Pokračování textu „Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024 verze k 11. dubnu 2024“

Přehledy osiv pro vybrané intervence pro rok 2024 – podmíněnost

V příloze naleznete aktualizované přehledy osiv pro rok 2024 pro standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), přímé platby (Ekoplatbu) a intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství Strategického plánu SZP na období 2023–2027.  STÁHNOUT(pdf, 674 kB) Přehledy osiv Přehledy osiv pro jednotlivé podmínky a opatření – STANDARDY DOBRÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO STAVU …
Pokračování textu „Přehledy osiv pro vybrané intervence pro rok 2024 – podmíněnost“

Informace pro žadatele – od roku 2024 Čestné prohlášení ke střetu zájmů

Čestné prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu čl. 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1046 se týká všech dotačních opatření včetně Jednotné žádosti 2024, Zalesnění zemědělské půdy, Lesnický opatření i Agrolesnictví. Žadatel formou Čestného prohlášení (na formuláři žádosti o dotaci) prohlašuje, že vylučuje střet zájmů svůj a svých …
Pokračování textu „Informace pro žadatele – od roku 2024 Čestné prohlášení ke střetu zájmů“

Příručka a stručný postup podání formulářů zpětvzetí přes Portál farmáře (pro Jednotnou žádost, AEKO, EZ, Zalesnění, Lesů, Agrolesnictví, PUZČ a Ohlášení vyšších mocí a převodů) Tato příručka stručně popisuje postup podání formulářů zpětvzetí na Portálu farmáře, které mají svou vlastní dlaždici pro podání.

Příručka a stručný postup podávání formulářů zpětvzetí 2024 (pro Jednotnou žádost a Ohlášení)

Změny pro podnikatele od roku 2024

Paušální daň a výdaje Zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč pro vstup do paušálního režimu. Vzhledem k tomu, že zvýšením limitu příjmů pro možnost vstupu do paušálního režimu může být paušální daň stanovena poplatníkům daně z příjmů fyzických osob s velmi širokým …
Pokračování textu „Změny pro podnikatele od roku 2024“

XXV. rostlinolékařské dny – prezentace k dispozici

Česká společnost rostlinolékařská, z.s. za podpory Ministerstva zemědělství ČR a spolupráce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, České akademie zemědělských věd, Agrární komory České republiky, ČMSZP a CropLife Česká republika pořádá pod záštitou ministra zemědělství ministra zemědělství Marka Výborného a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického XXV. Rostlinolékařské dny ve dnech 7. – …
Pokračování textu „XXV. rostlinolékařské dny – prezentace k dispozici“

Webinář: Systém AMS a proces změnové žádosti – záznam

21/09/2023 Systém AMS představuje moderní způsob monitoringu zemědělských ploch pomocí družic. Webinář má za cíl seznámit zemědělskou veřejnost s aktuálním stavem, znovu osvětlit problematiku barev na semaforu či přiblížit způsoby, jak lze na výsledky reagovat. Chybět nebudou ani praktické ukázky a celá řada užitečných informací. Hovořit se bude rovněž o …
Pokračování textu „Webinář: Systém AMS a proces změnové žádosti – záznam“

V roce 2023 s ohledem na náročnou implementaci nové Společné zemědělské politiky (SZP) proběhne platba dotace v rámci jediné platby – nebudou vypláceny zálohy na BISS

Praha 17. října 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijal a zpracoval v letošním roce celkem 31 218 jednotných žádostí od farmářů a zemědělců, na jejichž základě administruje podporu v oblasti přímých plateb a neprojektových opatření Rozvoje venkova. Výplatu dotací na základě letošní Jednotné žádosti zahájí SZIF 1. prosince …
Pokračování textu „V roce 2023 s ohledem na náročnou implementaci nové Společné zemědělské politiky (SZP) proběhne platba dotace v rámci jediné platby – nebudou vypláceny zálohy na BISS“