Státní fond životního prostředí shromažďuje nezávazné projektové záměry k připravovaným projektům obnovitelných zdrojů energie – první výzva v roce 2021

Státní fond životního prostředí shromažďuje nezávazné projektové záměry k připravovaným projektům obnovitelných zdrojů energie pro Modernizační fond. Termín je 1. 2. 2021 (do 12:00). Bez předložení projektového záměru nebude možné žádost do budoucí výzvy fondu předložit, naopak předložení záměru Vás k ničemu nezavazuje. Formulář je i na webu SFŽP, je jednoduchý a stačí Vám mít představu o záměru zdroje (např. fotovoltaika na střechách budov, agrofotovoltaika, akumulace elektrické energie). S odhadem výkonu a rozpočtu Vám může pomoci např. Agentura regionálního rozvoje.

Výzva k předkládání projektových záměrů – RES+

Podporovaná opatření přispívající k naplnění cílů a závazků ČR v oblasti zvyšování podílu OZE na energetickém mixu a snižování emisí skleníkových plynů a týkají se instalace nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

Podporovaná opatření

Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:

  • fotovoltaické elektrárny (FVE),
  • geotermální zdroje energie (GTE).

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE a systémy pro akumulaci tepelné energie jako součást komplexních projektů GTE.

 

Kdo může předložit projektový záměr

Právnické a fyzické osoby, které jsou / budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

 

Výše příspěvku

Bez finančního omezení.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 30. 11. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2021 do 12:00 hod.

Další důležité informace

Předložení projektového záměru je povinným krokem pro žadatele, kteří plánují předložení žádosti o podporu z prostředků Modernizačního fondu.

Výzva neslouží k výběru a financování předkládaných projektových záměrů a není tak omezena alokací finančních prostředků.

Kompletní podmínky naleznete níže v přiložených dokumentech.

Jak předložit záměr

Elektronicky zasláním vyplněného formuláře projektového záměru na emailovou adresu epodatelna@sfzp.cz s předmětem „Projektový záměr do programu RES+“.

Kontakty

Dotazy zasílejte na adresu modernizacni.fond@sfzp.cz.

Dokumenty ke stažení

Státní fond životního prostředí implementuje nový Modernizační fond

V rámci zákona o obchodování s emisními povolenkami byl stanoven Státní fond životního prostředí České republiky příjemcem prostředků z Modernizačního fondu a plní roli zprostředkovatele tohoto finančního mechanismu.

Implementace Modernizačního fondu probíhá prostřednictvím 9 samostatných programů, v rámci kterých budou stanoveny konkrétní formy a podmínky podpory. Nastavení těchto programů je aktuálně předmětem intenzivních vyjednávání a diskuzí.

Informace o jejich přípravě, včetně navrhovaných podmínek programů, budou zveřejňovány a aktualizovány na těchto stránkách spolu s dalšími dokumenty a informacemi, např. k vyhlašovaným výzvám z programů.

Nevíte si rady? Kontaktujte nás!

Své dotazy zasílejte na e-mail: modernizacni.fond@sfzp.cz