Návrh vyhlášky o lesní hospodářské evidenci

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 15. 1. 2021 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo robert.pavlousek@mze.cz.

Rok vydání: 2020
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky o lesní hospodářské evidenci

Meziresortní připomínkové řízení probíhá do 15. 1. 2021.

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zejména poskytnout lesnické praxi a státní správě podrobný postup pro naplnění povinností v oblasti vedení lesní hospodářské evidence. Návrh vyhlášky provádí ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Případné připomínky je možné zasílat nejpozději do 15. 1. 2021 na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo robert.pavlousek@mze.cz.

Znění návrhu vyhlášky s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok – veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).