Návrh vyhlášky o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 12. 1. 2021 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo martina.znivova@mze.cz.

Rok vydání: 2020
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování

Meziresortní připomínkové řízení probíhá do 12. 1. 2021.

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zejména naplnit novelizované zákonné zmocnění obsažené v zákoně na ochranu zvířat. Znění novely zákona na ochranu zvířat vzešlo z potřeby zamezit činnosti množíren a jiných závadných chovů psů a koček, při nichž nejsou dodržovány ani základní chovatelské standardy a fyziologické a biologické potřeby zvířat. S ohledem na rozšíření zmocňovacího ustanovení v zákoně na ochranu zvířat a rozsah změn bylo rozhodnuto, že nebude novelizována vyhláška č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček, ale bude vydána vyhláška nová. Nová vyhláška se oproti dosavadní právní úpravě bude upravovat širší okruh podmínek chovu psů a koček, zejména podmínky chovu psů a koček za účelem jejich rozmnožování, požadavky na minimální velikost prostor při rozmnožování psů a koček, požadavky na provádění inseminace a nejnižší a nejvyšší věk psů a koček při jejich rozmnožování.

Případné připomínky je možné zasílat nejpozději do 12. 1. 2021 na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo martina.znivova@mze.cz.

Znění návrhu vyhlášky s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok – veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).