V případě, že pěstujete potravinářskou plodinu, máte povinnost se registrovat u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)

Informace k registrační povinnosti SZPI Právní základ Povinnost provozovatele potravinářského podniku oznámit příslušnému orgánu dozoru zahájení, změny a ukončení činnosti za účelem registrace provozoven potravinářských podniků a zajištění bezpečnosti potravin a kontroly v celém potravinovém řetězci, včetně rostlinné prvovýroby, vychází z níže uvedených ustanovení právních předpisů: – článek 6 odst. …
Pokračování textu „V případě, že pěstujete potravinářskou plodinu, máte povinnost se registrovat u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)“

SZIF spouští vydávání rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, telata masného typu a Greening

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí v rámci dalších tří dotačních titulů. Od 8. ledna to jsou rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory. Od 11. ledna to budou rozhodnutí na VCS – telata masného typu a od 13. ledna pak bude zahájeno vydávání rozhodnutí na Greening. Přechodné vnitrostátní podpory …
Pokračování textu „SZIF spouští vydávání rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, telata masného typu a Greening“

SZIF: Tržní informační systém

Vážení registrovaní odběratelé informačního mailingu, na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu https://www.szif.cz byly v uplynulém dni vypublikovány tyto zprávy: 52_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 51_50 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 52_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 51_50 Tržní …
Pokračování textu „SZIF: Tržní informační systém“

Portugalsko převzalo půlroční předsednictví EU

Portugalsko převzalo půlroční předsednictví EU Rada EU, Euroskop, 04.01.2021 V Radě EU rotuje předsednictví členských států každých šest měsíců. Daný členský stát během šesti měsíců svého předsednictví řídí zasedání Rady a pomáhá zajistit kontinuitu jejích činností. Od 1. ledna 2021 předsedá této instituci Portugalsko. Znovuoživení evropské ekonomiky bude jednou z hlavních priorit. Nastartovat …
Pokračování textu „Portugalsko převzalo půlroční předsednictví EU“

Jednání s odborovým svazem se stále protahují, ke shodě nedospělo ČMSZP a ani ZS ČR

Jednání o podpisu Kolektivní  smlouvy stále probíhá a předseda svazu Ing.František Winter po posledním jednání s předsedou odborů Dufkem (OSPVZ – ASO) vyhodnotil, že ke shodě jen tak nedojde. Jelikož jak ČMSZP, tak i ZS ČR zastoupený Ing.Pýchou se stále nedohodli s odboráři na konečném znění Kolektivní smlouvy. navýšení, které ASO požaduje je …
Pokračování textu „Jednání s odborovým svazem se stále protahují, ke shodě nedospělo ČMSZP a ani ZS ČR“

MPO: Informace o koronaviru – Rozcestník pro podnikatele a živnostníky

Rozcestník pro podnikatele a živnostníky: Opatření pro firmy a OSVČ– aktuální omezení, přehled pomoci COVID – Gastro – Uzavřené provozovny COVID – Nájemné COVID – Kultura „Ošetřovné“ pro OSVČ COVID – Sport Specifikace OOP a ZP Otázky a odpovědi Nabídka a poptávka Spojujeme Česko Speciální web Ministerstva zdravotnictví COVID PORTÁL – …
Pokračování textu „MPO: Informace o koronaviru – Rozcestník pro podnikatele a živnostníky“

Shrnutí listopadových škod

17. 12. 2020 Již třetí měsíc zde Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zveřejňuje podrobná data o nahlášených útocích vlků na hospodářská zvířata.   V listopadu bylo zaznamenáno 14 škodních událostí, většina v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji. Bohužel ani v jednom případě zvířata nebyla chráněna pasteveckým psem či pastýřem / nočním hlídačem a téměř polovina …
Pokračování textu „Shrnutí listopadových škod“

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje 4. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest opět hledá příklady dobré praxe v nakládání s druhotnými surovinami. Soutěž má za cíl motivovat ke kreativnímu využití materiálů a výrobků, které ukončily svou životnost, jako druhotných surovin nebo …
Pokračování textu „Soutěž Přeměna odpadů na zdroje“

Soutěž Zemědělec roku 2020 zná své vítěze

Vzhledem k epidemické situaci sice nebylo možné vítěze soutěže vyhlásit při slavnostním ceremoniálu, jejich jména jsou však od konce loňského roku známá. Zemědělcem roku v kategorii Smíšená výroba se stalo Zemědělské družstvo Korolupy, v kategorii Pěstitel zvítězil Václav Hanzal a v kategorii Chovatel patří titul Zemědělskému družstvu „Růžový Palouček“. Vyhlášeni …
Pokračování textu „Soutěž Zemědělec roku 2020 zná své vítěze“