V Polsku se setkali zemědělci z 6 zemí v návaznosti na vývoj trhu se zemědělskými komoditami

Rakolupy Polsko 11.4.2023 Včera proběhlo mezinárodní setkání k tématům společně ochrany trhu zemědělců ovlivněných politickým rozhodnutím EU.   Společně varovali před hrozbou kolapsu trhů zemědělských komodit, jež místo slíbeného koridoru pro hladovějící Afriku skončili na skladech zemí EU. Situace v nových členských státech EU upozorňuje na krach regionálních producentů vedoucím …
Pokračování textu „V Polsku se setkali zemědělci z 6 zemí v návaznosti na vývoj trhu se zemědělskými komoditami“

Ministr zemědělství: Vysoká kvalita obilí je pro nás zásadní, kontroly dovozu budou intenzivní

6.4.2023 Tisková zpráva – Kvalita obilí na českém trhu je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni, a to díky důkladnému systému kontrol nejen tuzemské produkce, ale i dovozového obilí. S ohledem na zvýšený tranzit zemědělského zboží přes naše území se kontroly ještě více zintenzivní. Ukrajinské obilí, které se exportuje přes tzv. …
Pokračování textu „Ministr zemědělství: Vysoká kvalita obilí je pro nás zásadní, kontroly dovozu budou intenzivní“

Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2023 – možnost generování předběžné deklarace Aktivního zemědělce na Portálu farmáře

Státní zemědělský intervenční fond připravuje spuštění příjmu Jednotné žádosti 2023 v polovině  dubna 2023. Konec řádného termínu pro příjem Jednotné žádosti je stanoven na 15. května 2023, přičemž po tomto termínu bude žadateli až do 9. 6. 2023 umožněno podat Jednotnou žádost se sankcí za každý den prodlení. Jednotná žádost …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2023 – možnost generování předběžné deklarace Aktivního zemědělce na Portálu farmáře“

MEMORANDUM zástupců parlamentních výborů Slovenské republiky, Polska a Senátu České republiky s představiteli zemědělských samospráv, sdružení, nevládních organizací a svazů v České republice

Společná deklarace zástupců parlamentních výborů Slovenské republiky, Polska a Senátu České republiky s představiteli zemědělských samospráv, sdružení, nevládních organizací a svazů v České republice v Opavě dne 6.3.2023. Vycházejíc ze společné deklarace vedoucích delegací zemědělských výborů zemí V4 ze dne 14.10.2022 byla přijata společná deklarace zástupců parlamentních výborů pro zemědělství s představiteli …
Pokračování textu „MEMORANDUM zástupců parlamentních výborů Slovenské republiky, Polska a Senátu České republiky s představiteli zemědělských samospráv, sdružení, nevládních organizací a svazů v České republice“

Odpovědi na dotazy z webinářů MZE

Zveřejňujeme první část odpovědí na dotazy z webinářů k jednotné žádosti. Přílohy Odpovědi z webináře konaného dne 15. 2. 2023 (PDF, 300 KB) Odpovědi z webináře konaného dne 22. 2. 2023 (PDF, 228 KB) Odpovědi z webináře konaného dne 28. 2. 2023 (PDF, 245 KB) Odpovědi z webináře konaného dne …
Pokračování textu „Odpovědi na dotazy z webinářů MZE“

Přehledy osiv pro vybrané intervence

V příloze naleznete přehledy osiv pro standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), přímé platby (Ekoplatbu) a intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Přílohy Přehledy osiv pro vybrané intervence (PDF, 562 KB) Doporučení k druhovému složení směsí pro kombinovaný biopás (PDF, 630 KB)

Seznam oborů vzdělání uznávaných Ministerstvem zemědělství jako zemědělská kvalifikace pro účely Jednotné žádosti pro rok 2023 (stav ke dni 3. 4. 2023)

Za účelem informování žadatelů hodlajících podat Jednotnou žádost pro rok 2023 zveřejňuje Ministerstvo zemědělství seznam oborů vzdělání s kódy, které budou uznávány jako zemědělská kvalifikace pro účely Jednotné žádosti pro rok 2023 (stav ke dni 3. 4. 2023). Od roku 2023 zavádí Ministerstvo zemědělství novou podmínku pro poskytnutí Doplňkové podpory …
Pokračování textu „Seznam oborů vzdělání uznávaných Ministerstvem zemědělství jako zemědělská kvalifikace pro účely Jednotné žádosti pro rok 2023 (stav ke dni 3. 4. 2023)“

Záznam webináře ke Společné zemědělské politice 2023–2027 z 29. 3. 2023

Zveřejňujeme prezentace a záznam z webináře (školení), které proběhlo dne 29. března 2023. Obsah a stopáž videa je následující: 00:01:50 – 01:12:45 – prezentace – I. pilíř 01:13:20 – 01:40.00 – dotazy – I. pilíř 01:41:45 – 02:55:50 – prezentace – II. pilíř 02:56:37 – 03:02:50 – dotazy – II. …
Pokračování textu „Záznam webináře ke Společné zemědělské politice 2023–2027 z 29. 3. 2023“

Nové nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Dne 31.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 46, nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, které nabývá účinnosti dne 1. 4. 2023 s výjimkou podmínek pro Základní celofaremní ekoplatbu na standardní ornou půdu týkající se diverzifikace plodin, které nabývají účinnosti až od 1. 1. 2024. …
Pokračování textu „Nové nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům“