Evropští ministři zemědělství se sešli v Limburgu, aby pracovali na potravinách jako strategickém odvětví pro Evropu

Belgičtí federální a regionální ministři zemědělství pozvali své evropské kolegy do Belgie, aby diskutovali o potravinách, a zejména bílkovinách, jako o strategickém odvětví pro budoucnost Evropy. Evropská unie je odhodlána dosáhnout otevřenější strategické autonomie v důležitých oblastech politiky. Dnešní kontext je charakterizován protesty zemědělců a geopolitickými i ekonomickými posuny. Potravinová …
Pokračování textu „Evropští ministři zemědělství se sešli v Limburgu, aby pracovali na potravinách jako strategickém odvětví pro Evropu“

Francouzi navrhují „Evropský Egalim“

Evropský Egalim“– pojmenovaný podle francouzských zákonů – je jednou z pák navržených Francií k zaručení příjmu pro evropské farmáře a obnovení rovnováhy obchodních jednání se supermarkety a výrobci.   Pravidla EU uvádějí černou listinu 10 zakázaných praktik (například platby po 30 dnech za zemědělské a potravinářské produkty podléhající zkáze, jednostranné …
Pokračování textu „Francouzi navrhují „Evropský Egalim““

Dotazník pro projekt na rok 2024 „Zjednodušení – pohled zemědělců“.

Vážení členové ČMSZP,
Evropská komise spustila do 8. dubna dotazník na téma „Zjednodušení – pohled zemědělců“.

 

Vyplnění dotazníku vám zabere maximálně 20 minut.

Cílem této konzultace je pochopit zátěž, kterou pro zemědělce představují postupy a pravidla související s finanční podporou v rámci společné zemědělské politiky (SZP), jakož i další pravidla EU pro potraviny a zemědělství v EU.

Budeme tak moci zjistit, co vzbuzuje obavy zemědělců, a porozumět míře složitosti způsobu uplatňování zemědělských politik a režimů v zemích EU a určit tak oblasti, které by bylo možné zlepšit.

Výsledky průzkumu budou zveřejněny v rámci podrobné analýzy na podzim 2024.

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024

Výsledky průzkumu budou zveřejněny v rámci podrobné analýzy na podzim 2024.

Děkujeme za Vaši aktivitu

Tým ČMSZP

Tisková zpráva 26. 3. 2024 – Rada EU Podpora zemědělcům: Rada schvaluje cílený přezkum společné zemědělské politiky

Zástupci členských států ve Zvláštním výboru pro zemědělství dnes schválili cílenou revizi některých základních aktů společné zemědělské politiky (SZP) navrženou Evropskou komisí v reakci na obavy vyjádřené zemědělci. Tento přezkum se zabývá problémy, které se vyskytly například při provádění strategických plánů SZP, a jeho cílem je zajistit zjednodušení, snížit administrativní zátěž a poskytnout větší flexibilitu při …
Pokračování textu „Tisková zpráva 26. 3. 2024 – Rada EU Podpora zemědělcům: Rada schvaluje cílený přezkum společné zemědělské politiky“

Hlavní poselství z Tripartitního sociálního summitu, 20. března 2024

Vedoucí představitelé EU a sociální partneři se setkali v Bruselu na tripartitním sociálním summitu. Hlavním tématem summitu bylo „ Hospodářsky a sociálně silná Evropa, která bude hrát svou roli ve světě “. Účastníci diskutovali o následujících otázkách: průmyslová strategie doplňující zelenou dohodu s kvalitními pracovními místy v jejím srdci jednotný trh, který přináší …
Pokračování textu „Hlavní poselství z Tripartitního sociálního summitu, 20. března 2024“

Evropská komise se snaží usmířit farmáře

V reakci na mnoho demonstrací po celé EU byly předloženy některé návrhy, které částečně řeší tyto obavy. Mezi ně patří jednoleté odchýlení od pravidel SZP, která zavazují farmáře rezervovat 4 % orné půdy jako neproduktivní z důvodů životního prostředí, stažení legislativního návrhu na omezení používání pesticidů, který byl prakticky mrtvý, …
Pokračování textu „Evropská komise se snaží usmířit farmáře“

EK: Průzkum ohledně hodnocení Směrnice o nekalých obchodních praktikách (UTP)

Obracíme se na vás, abychom vás povzbudili k účasti ve významném průzkumu , který zahájila Evropská komise a který se týká implementace směrnice o nekalých obchodních praktikách (UTP) . Jako hospodářské subjekty v zemědělském a potravinářském dodavatelském řetězci jsou vaše poznatky neocenitelné pro posouzení účinnosti této směrnice. Pozadí Dne 17. dubna 2019 přijaly Evropský …
Pokračování textu „EK: Průzkum ohledně hodnocení Směrnice o nekalých obchodních praktikách (UTP)“

Desítka okamžitých opatření pro francouzké zemědělce

Nový francouzský premiér Gabriel Attal v pátek oznámil „deset okamžitých zjednodušujících opatření“ pro zemědělce, což má být začátek širších opatření, která mají přinést „drastické zjednodušení postupů“ a „standardů.“ Attal to řekl protestujícím zemědělcům na farmě v Haute-Garonne, informoval ekonomický deník Les Echos. Zjednodušení administrace ve vinařském sektoru, jednání k složitým pravidlaům SZP kompenzace, snížení administrativních kontrol,  zelená …
Pokračování textu „Desítka okamžitých opatření pro francouzké zemědělce“

Strategický dialog se zemědělci Ursula von der LEYEN – GEOPA prezentovala i postoj ČMSZP „potřebujeme logické a souvislé odpovědi a reakce na aktuální výzvy zemědělců v EU“

GEOPA COPA se účastnila strategického dialogu jakožto zástupce zaměstnavatelů v sektoru zemědělství. Prezident Lechner ve své řeči poděkoval za možnost vyjádřit obavy zaměstnavatelů v zemědělství, ale zároveň nastínil, že již dialog měl započít dříve. Zmínil vliv nejen pandemie, ale i válečného konfliktu na Ukrajině, která poukazuje na zemědělství jako na …
Pokračování textu „Strategický dialog se zemědělci Ursula von der LEYEN – GEOPA prezentovala i postoj ČMSZP „potřebujeme logické a souvislé odpovědi a reakce na aktuální výzvy zemědělců v EU““

Evropský parlament a Rada Evropské unie dnes dosáhly dohody o provizorním opatření k digitalizaci označování hnojiv, s cílem udělat označování hnojiv přehlednějším, jednodušším a více digitálním.

Toto provizorní opatření, které mění platnou legislativu, si klade za cíl umožnit volbu digitálního označení na produktech hnojiv v EU, zlepšit čitelnost štítků s cílem efektivnějšího využívání hnojiv a zjednodušit označovací povinnosti pro dodavatele při současném snižování nákladů pro průmysl. Dohoda povzbuzuje širší využívání digitálního označování, zatímco zahrnuje opatření na …
Pokračování textu „Evropský parlament a Rada Evropské unie dnes dosáhly dohody o provizorním opatření k digitalizaci označování hnojiv, s cílem udělat označování hnojiv přehlednějším, jednodušším a více digitálním.“