Vědci a vědkyně mohou získat 1 miliardu korun například na výzkum ochrany přírody, nových postupů hospodaření nebo přípravy na klimatickou změnu

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo první veřejnou soutěž na vědecké projekty,
kterým v rámci Programu ZEMĚ II poskytne v příštích letech 1 miliardu korun.
Výzkumníci se mohou přihlásit s projekty na vlastní téma, případně se zaměřit na jednu z 22 výzkumných potřeb vypsaných Ministerstvem. Hlavní oblasti výzkumu se budou zabývat bioekonomikou, smart zemědělstvím nebo globálními změnami v biosféře.
Od zítřka mohou výzkumníci a výzkumnice zasílat do Programu ZEMĚ II návrhy projektů, které budou řešit v letech 2024 až 2028. Mohou se přihlásit do dvou podprogramů. Výsledky prvního podprogramu využije převážně soukromý sektor, podprogram II slouží výzkumným potřebám veřejného sektoru. Předkládané projekty budou zaměřeny na tři klíčové oblasti: bioekonomiku, smart zemědělství nebo globální změny v biosféře.
„Zemědělství se musí vyvíjet a modernizovat, bez toho by v měnícím se světě nemohlo obstát. Od letošního 8. června se tak mohou výzkumná pracoviště a vysoké školy hlásit do soutěže s projekty, kterými se pak budou zabývat v následujících letech. Okruhy výzkumu jsme vybrali tak, aby byly pro naše zemědělství a potravinářství, ale i pro ochranu přírody, krajiny a biodiverzity, co nejpřínosnější,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).
Výzkum se tak zaměří na bioekonomiku, například na vyvážený vztah ochrany přírody a zároveň udržitelného hospodaření v lesích. V rámci tématu Smart zemědělství se budou výzkumníci a výzkumnice zabývat agrovoltaikou, tedy dvojím využitím půdy k zemědělské výrobě a zároveň i k výrobě elektřiny. Mohou se také přihlásit s výzkumem, který se bude věnovat preciznímu zemědělství nebo ochraně hospodářských zvířat proti nemocem. Stále důležitější se stává příprava na globální změny v biosféře. Dotace proto pomůžou i dlouhodobému výzkumu na omezení emisí skleníkových plynů ze zemědělství nebo zajištění dostatku vodních zdrojů.
U projektů je důležité, aby byly jejich výsledky využitelné v praxi, proto v podprogramu I musí být kromě výzkumné organizace, jako jsou například vysoké školy, zapojený také zemědělský podnik, start-up zaměřený na digitalizaci zemědělství, případně potravinářská firma. Podmínky první veřejné soutěže ZEMĚ II byly zveřejněny dnes. Uchazeči o podporu mohou od zítřka do 26. července zasílat návrhy projektů prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (ISTA). Doba řešení projektů je od března 2024 do roku 2028 (podprogram I) a 2026 (podprogram II). Program ZEMĚ II je devítiletý, navržený do roku 2032.
Dalších pět veřejných soutěží plánuje MZe vyhlásit v následujících letech.
Podmínky programu najdete zde:
https://1url.cz/6uzLH
Kompletní seznam 22 témat podprogramu II, která MZe vypsalo, najdete zde:
https://1url.cz/duMMR

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství