Diskuse o bílkovinách/proteinech bude pravděpodobně na příštím programu Evropské komise

Požáry, které likvidují Amazonský deštný prales, často zahajují zemědělci, kteří se snaží uspokojit rostoucí poptávku po sóji. Nyní chce Francie přesvědčit své evropské partnery o potenciální úloze EU jako jedničky na trhu s rostlinnými bílkovinami. Půda se poté používá k produkci sóji, bavlny a dokonce i kukuřice, které si členské státy …
Pokračování textu „Diskuse o bílkovinách/proteinech bude pravděpodobně na příštím programu Evropské komise“

Drony nad hlavou….. Jak to bude vypadat?

Auditoři EU zkoumají nové technologie pro monitorování SZP: Evropský účetní dvůr analyzuje používání nových zobrazovacích technologií pro sledování společné zemědělské politiky (SZP). Satelity, drony a fotografie s geografickým označením by mohly nahradit návštěvy fyzické farmy. O tom jste byli informováni i v rámci valné hromady ČMSZP v březnu letošního roku. …
Pokračování textu „Drony nad hlavou….. Jak to bude vypadat?“

Sucho mělo vliv na výnosy napříč EU. Nejhůře s výnosy dopadly brambory, cukrovka a slunečnice.

Členské státy EU schvalují „balíček pomoci v oblasti sucha“: Národní zástupci souhlasili s řadou podpůrných opatření navržených Komisí, která zmírňují potíže zemědělcům zasaženým suchem letošního léta. Za prvé, zemědělci budou moci předem získat vyšší procento svých přímých plateb až 70 % a až 85% z plateb na rozvoj venkova (2.pilíř …
Pokračování textu „Sucho mělo vliv na výnosy napříč EU. Nejhůře s výnosy dopadly brambory, cukrovka a slunečnice.“

Evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna.

Směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna. Členské státy budou mít nyní tři roky na přijetí právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s touto směrnicí. Obecným cílem bylo zajistit provádění zásady rovnosti mezi muži a ženami, pokud jde o příležitosti na trhu …
Pokračování textu „Evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna.“

Kdo předsedá výborům Evropského parlamentu?

Výbory jsou srdcem legislativní práce Parlamentu . Koho si zvolily za své předsedy a předsedkyně zjistíte v této infografice.     20 výborů a 2 podvýbory Parlament má dvacet stálých výborů a dva podvýbory. Každý výbor si volí své vedení – předsedu a čtyři místopředsedy – na funkční období dvou a …
Pokračování textu „Kdo předsedá výborům Evropského parlamentu?“

Opětovné využívání vody pro zavlažování v zemědělství: Rada se dohodla na obecném přístupu

EU přijímá opatření ke stanovení bezpečných minimálních norem s cílem umožnit opětovné využívání vody pro zavlažování v zemědělství. EU přijímá nová opatření k omezení rizika nedostatku vody pro zavlažování plodin. Rada se dnes dohodla na postoji (obecný přístup) k nařízení, které má usnadnit využívání městské odpadní vody pro zavlažování v …
Pokračování textu „Opětovné využívání vody pro zavlažování v zemědělství: Rada se dohodla na obecném přístupu“

Rada pro zemědělství a rybolov, 15. července 2019

Rada pro zemědělství a rybolov, 15. července 2019 Hlavní výsledky Hlavní výsledky zasedání Rady pro zemědělství a rybolov konaného v Bruselu dne 15. července 2019 Program finského předsednictví Finsko, které 1. července převzalo rotující předsednictví v Radě, představilo priority svého funkčního období v oblasti zemědělství a rybolovu. Společným jmenovatelem všech …
Pokračování textu „Rada pro zemědělství a rybolov, 15. července 2019“

Veřejná podpora: Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných podpor

Evropská komise dne 23. července 2019 zveřejnila v Úředním věstníku EU Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných státních podpor. Postupná modernizace státní podpory vedla k posílení odpovědnosti členských států a zvýšení spolupráce mezi Komisí a členskými státy v oblasti prosazování pravidel státní podpory. V důsledku této modernizace mohou členské státy …
Pokračování textu „Veřejná podpora: Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných podpor“

Komise zintenzivňuje opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů

@pixabay V letech 1990–2016 došlo ke ztrátě lesních porostů o rozloze 1,3 milionu kilometrů čtverečních, což odpovídá úbytku plochy o rozloze přibližně 800 fotbalových hřišť každou hodinu. Hlavní příčinou odlesňování je poptávka po potravinách, krmivech, biopalivech, dřevu a dalších komoditách. 23/07/2019 Oznámený aktivnější přístup se v této souvislosti zaměřuje jak …
Pokračování textu „Komise zintenzivňuje opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů“

EP: mezi řádnými členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova jsou po deseti letech i čeští europoslanci

  Členové Evropského parlamentu hlasovali během prvního plenárního zasedání nového Evropského parlamentu o složení předsednictví a o obsazení jednotlivých výborů EP. Předsedou EP byl zvolen Ital David-Maria Sassoli. Posty místopředsedů Evropského parlamentu obsadili i čeští přestavitelé:  Dita Charanzová (CZ, RE) a Marcel Kolaja (CZ, Zelení). Europoslanci schválili kromě obsazení i velikost jednotlivých …
Pokračování textu „EP: mezi řádnými členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova jsou po deseti letech i čeští europoslanci“