Aktualiy z EU: balíček 110 mil. € pro rakouské farmáře s živočišnou výrobou a regionálními potravinami

Ministr zemědělství Totschnig: Podporujte rodinné farmy, aby mohly nadále vyrábět a zásobovat obyvatelstvo potravinami, nezapomněl ani na živočišnou výrobu.

Potravinová bezpečnost Rakušanů je mou nejvyšší prioritou! To je možné pouze s našimi farmáři. Protože oni jsou těmi, kdo nám každý den dávají jídlo na talíř – i v době krize. Ale zvýšené náklady na vstupy a krmiva jsou dostat je pod rostoucí tlak “ proto jsem vedl kampaň za balíček zabezpečení dodávek vysvětluje ministr zemědělství Norbert Totschnig.
Těmito 110 miliony eur podporujeme naše zemědělce, aby mohli nadále vyrábět a zásobovat lidi regionálními potravinami,

Konkrétně podporujeme naše zemědělce příspěvkem na zabezpečení dodávek. Všichni zemědělci, kteří podali vícenásobnou žádost pro rok 2022, obdrží tento příspěvek automaticky na konci roku prostřednictvím AMA (pozn. něco jako SZIF) – na základě způsobilých ploch a dobytčích jednotek, o které se žádá.“

Tímto způsobem dle slov rakouského ministra ulevují domácímu zemědělství, tlumíme inflaci a posilujeme konkurenceschopnost našich společností v evropském a mezinárodním prostředí.“

 • Podpůrný balíček v hodnotě 110 milionů eur bude vyplacen místním farmářům jako příspěvek na zajištění dodávek.
 • Tento příspěvek k zabezpečení dodávek se vypočítá ze složky týkající se oblasti a složky související se zvířaty:

                – Příspěvek na zvířata je 14 eur na dobytčí jednotku
              – Příspěvek na plochu se liší v závislosti na využití plochy:
                       o 29,3 eur za hektar orné půdy
                                   * Příplatek 22,6 eur za hektar okopaniny, polní zelenina, otevřená -vzdušná zelenina, květiny a okrasné rostliny venku, jahody
                                   * Příplatek 16,8 EUR za hektar pěstování píce

o 82,5 EUR za hektar trvalých kultur (např. ovoce, víno)
o 38,6 EUR za hektar seno louky, pastviny s min. 2 použití
o 16,2 EUR za hektar jednosečených luk a obhospodařovaných pastvin o 5,1 EUR za hektar vysokohorských pastvin, horských luk, pastvin, podestýlkových luk, pastvin ladem

 

Dle informací bude příspěvek dělat cca 1 000 eur na společnost.

PŘÍKLADY:

 • Orná farma se 40 ha orné půdy a doplatkem na 5 ha okopanin dostává kolem 1285 eur.
 • Mléčná farma s 35 hektary vícekosených luk a 30 velkými dobytčími jednotkami dojnic dostává 1 771 eur.
 • Zpracovatelský chov prasat s 30 hektary orné půdy, doplatkem za 15 hektarů okopanin a 60 dobytčími jednotkami výkrmových prasat dostává 2058 eur.
 • Farma pro krávy bez tržní produkce mléka s 10 ha luk s více sečemi, 10 ha luk s jednou sečí a 24 dobytčími jednotkami krav bez tržní produkce mléka dostává cca 885 eur.

 

AUTOMATIZACE:

 • Žádost je podávána formou automatizované aplikace, takže administrativní náročnost pro zemědělce zůstává nízká .
 • Všechny farmy, které mají nahlášené plochy v Rakousku nebo velké dobytčí jednotky v seznamu zvířat/databázi dobytka jednoduše obdrží platbu (bez ohledu na typ farmy).
 • Pro financování jsou způsobilé všechny společnosti, které během registračního období do 9. června 2022 podaly hromadnou žádost.                   
 • Požadované kontroly jsou pokryty stávajícími kontrolami AMA a  nejsou nutné žádné další kontroly nebo důvody výběru.
 • Platba příspěvku na zabezpečení dodávek zemědělcům proběhne na konci roku 2022.

Zdroj: https://www.lko.at/