Shrnutí projevu komisaře Nicolase Schmita z Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropský parlament

V úterý se nám podařilo získat podklady, z projevu komisaře Schmita, který se chce zaměřit na 2 základní priority: 2 hlavní cíle: 1) Pracovní místa (zvýšení zaměstnanosti, podpora stálých kvalifikovaných sil, odpovědných za digitální a změna klimatu) 2) Sociální práva pro všechny a sociální začlenění (prosazují vysoké standardy trhu práce EU) …
Pokračování textu „Shrnutí projevu komisaře Nicolase Schmita z Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropský parlament“

Aktuality z EU

Zvolená předsedkyně Komise stanoví své priority pro portfolio zemědělství: Ve svém dopise von der Leyen zdůraznila panu Wojciechowski (PL, designovaný komisař pro zemědělství) potřebu zaměřit se na ambice Evropy v oblasti nulového znečištění a zajistit, aby zemědělství „přispívalo k našim cílům v oblasti klimatu, životního prostředí a biologické rozmanitosti“, zejména snížením …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Německo zakáže glyfosát od konce roku 2023

Německá vláda chce do roku 2023 lépe chránit hmyz a do roku 2023 zcela zakázat kontroverzní glyfosát „weedkiller glyfhosate“. Chce také zavést označení dobrých životních podmínek zvířat (welfare)a uvolnit další finanční prostředky na opatření SZP šetrnějších k životnímu prostředí. Tento krok následuje po krocích sousedních zemí Francie a Rakouska. V …
Pokračování textu „Německo zakáže glyfosát od konce roku 2023“

Další SZP by mohla být odložena až do roku 2023:
Podle interních zdrojů již nelze vyloučit další zpoždění při provádění příští společné zemědělské politiky (SZP). Originální rozvrh je ovlivněn Brexitem, který doslova „paralyzuje“ další rozhodování.

Členy svazu chceme upozornit na naše zástupce v tématických pracovních skupinách k SZP 2020+

Všichni zástupci jsou Vám k dispozice ke konzultaci a Vašim případným  připomínkám, při připomínkování a nastavování nového programového období, které jak všichni víme si bude muset poradit s menší alokací finančních prostředků.
Zde naleznete nominované osoby za ČMSZP do PS SZP 2020+, a to společně s jejich kontaktními údaji: https://cmszp.cz/monitorovaci-vybor-a-pracovni-skupiny-mze/nominovane-osoby-tps-budouci-podoba-szp/

 

Aktuality z EU – Současní navrhovaní kandidáti na komisaře

Současní navrhovaní kandidáti na komisaře dle nejnovějších zpráv: BELGIE: Didier Reynders – Belgický ministr zahraničí podle belgického tisku údajně přikývne poté, co se v Radě Evropy nedostane na nejvyšší místo. BULHARSKO: Mariya Gabriel – šéfka digitální technologie u komisaře Junckera. Bulharský komisař by mohl v příštím období převzít portfolio pro zemědělství …
Pokračování textu „Aktuality z EU – Současní navrhovaní kandidáti na komisaře“

Diskuse o bílkovinách/proteinech bude pravděpodobně na příštím programu Evropské komise

Požáry, které likvidují Amazonský deštný prales, často zahajují zemědělci, kteří se snaží uspokojit rostoucí poptávku po sóji. Nyní chce Francie přesvědčit své evropské partnery o potenciální úloze EU jako jedničky na trhu s rostlinnými bílkovinami. Půda se poté používá k produkci sóji, bavlny a dokonce i kukuřice, které si členské státy …
Pokračování textu „Diskuse o bílkovinách/proteinech bude pravděpodobně na příštím programu Evropské komise“

Drony nad hlavou….. Jak to bude vypadat?

Auditoři EU zkoumají nové technologie pro monitorování SZP: Evropský účetní dvůr analyzuje používání nových zobrazovacích technologií pro sledování společné zemědělské politiky (SZP). Satelity, drony a fotografie s geografickým označením by mohly nahradit návštěvy fyzické farmy. O tom jste byli informováni i v rámci valné hromady ČMSZP v březnu letošního roku. …
Pokračování textu „Drony nad hlavou….. Jak to bude vypadat?“

Sucho mělo vliv na výnosy napříč EU. Nejhůře s výnosy dopadly brambory, cukrovka a slunečnice.

Členské státy EU schvalují „balíček pomoci v oblasti sucha“: Národní zástupci souhlasili s řadou podpůrných opatření navržených Komisí, která zmírňují potíže zemědělcům zasaženým suchem letošního léta. Za prvé, zemědělci budou moci předem získat vyšší procento svých přímých plateb až 70 % a až 85% z plateb na rozvoj venkova (2.pilíř …
Pokračování textu „Sucho mělo vliv na výnosy napříč EU. Nejhůře s výnosy dopadly brambory, cukrovka a slunečnice.“

Evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna.

Směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna. Členské státy budou mít nyní tři roky na přijetí právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s touto směrnicí. Obecným cílem bylo zajistit provádění zásady rovnosti mezi muži a ženami, pokud jde o příležitosti na trhu …
Pokračování textu „Evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna.“

Kdo předsedá výborům Evropského parlamentu?

Výbory jsou srdcem legislativní práce Parlamentu . Koho si zvolily za své předsedy a předsedkyně zjistíte v této infografice.     20 výborů a 2 podvýbory Parlament má dvacet stálých výborů a dva podvýbory. Každý výbor si volí své vedení – předsedu a čtyři místopředsedy – na funkční období dvou a …
Pokračování textu „Kdo předsedá výborům Evropského parlamentu?“