Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 8. 2. 2021 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo petra.zabranska@mze.cz. Rok vydání: 2021 Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU) Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení …
Pokračování textu „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby“

Sklizeň ovoce 2020

Tisková zpráva – Z výsledků roční sumarizace dat ze sklizní ovoce, kterou provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vyplývá, že počasí v loňském roce nejvíce přálo švestkám a višním, nejméně se dařilo meruňkám. Skutečná sklizeň za rok 2020 v případě jabloní činí přibližně 117801 tun, což je 93 % …
Pokračování textu „Sklizeň ovoce 2020“

Fytosanitární režim EU od 14. 12. 2019

15.1.2021 Dne 14. prosince 2019 nabývá účinnosti řada nových předpisů EU v podobě nařízení, která jsou pro ČR přímo platná. Základním fytosanitárním předpisem se stává nařízení (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, nazývané též nařízení o zdraví rostlin. Obecná pravidla fytosanitárního režimu definuje i nařízení (EU) 2017/625 o …
Pokračování textu „Fytosanitární režim EU od 14. 12. 2019“

Dotazník – vnímání přínosů rozptýlené zeleně

Vážená paní, vážený pane,

 

prosíme Vás tímto jako zainteresovanou osobu o spolupráci v rámci našeho průzkumu o vnímání přínosů rozptýlené zeleně na Vámi obhospodařovaných polích.

Průzkum, který v rámci České republiky provádí Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, se zaměřuje na pochopení Vašeho názoru na důležitost dřevin rostoucích ve volně krajině v ČR .

Dovoluji si připojit odkaz na dotazník:  https://dotaznik.czu.cz/index.php/212126?lang=cs

 

Pevně věříme, že nám prostřednictvím tohoto dotazníku pomůžete porovnat Vaše názory na toto téma.

 

Předem mnohokrát děkujeme!

Za tým ČZU s pozdravem

 

Ing. Tereza Červená

Doktorandka

 

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol

Zákaz kastrace samců a zkracování ocasků zaškrcením od 1.2.2021

Novelizovaný zákon č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týraní zakazuje s účinností od 1. 2. 2021 kastraci samců a zkracování ocasů zaškrcením varlat nebo částí ocasu hospodářských zvířat. Nejdůležitější body: Novela zákona na ochranu zvířat nabývá účinnosti 1. února 2021. Ochrana hospodářských zvířat je upravena v § 9 – 12h zákona na …
Pokračování textu „Zákaz kastrace samců a zkracování ocasků zaškrcením od 1.2.2021“

Veřejné zakázky: Informace o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ

Na základě novely zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou do § 6 odst. 4 ZZVZ od 1. 1. 2021 doplněny nové zásady týkající se sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Novela pak také do § 28 (Vymezení některých dalších pojmů) vkládá definice, …
Pokračování textu „Veřejné zakázky: Informace o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ“

Mladým zemědělcům SZIF rozdělí dotace ve výši zhruba 168 milionů korun

Praha, 18. ledna 2020  Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal vydávat rozhodnutí na Platbu pro mladé zemědělce. O tuto dotaci si v rámci Jednotné žádosti 2020 zažádalo 3 985 uchazečů. Celkem se mezi ně rozdělí cca 168 milionu korun. Sazba na jeden hektar je 1 822,09 korun. Dotace podporuje začínající …
Pokračování textu „Mladým zemědělcům SZIF rozdělí dotace ve výši zhruba 168 milionů korun“

Aktuality nejen z EU: Zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství na Ukrajině

 Do tří let proběhne na Ukrajině referendum o prodeji zemědělské půdy cizincům. V současné době mohou kupovat zemědělskou půdu pouze fyzické osoby, které jsou občany Ukrajiny. Zahraniční investoři si prozatím mohou půdu pouze pronajmout.  Ve vesnici Vynohradivka v okrese Bashtansky v Mykolaivské oblasti zemřelo na africký mor prasat devět …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU: Zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství na Ukrajině“