Tržní informační systém

16_2022 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Zelenina 8_2022 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Víno a vinné hrozny 32_22 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Banány 32_22 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Skot 32_22 Tržní informační systém > …
Pokračování textu „Tržní informační systém“

ŽŇOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ 2022

V ČR je celkem posekáno 78,2 % ploch obilovin a 91,8 % ploch řepky určených ke sklizni. Pro srovnání, v roce 2021 bylo ke dni 9. 8. 2021 sklizeno 30,2 % obilovin a sklizňové práce u řepky ozimé byly teprve za svou polovinou. Více: bit.ly/znove_zpravodajstvi

 Index cen potravin FAO klesal v červnu 2022 již třetí měsíc po sobě

 Index cen potravin FAO klesal v červnu 2022 již třetí měsíc po sobě Index cen potravin FAO (FAO Food Price Index) podle zprávy vydané dne 8. července 2022 poklesl meziměsíčně v červnu 2022 o 2,3 % a současně klesal již třetí měsíc po sobě. Pokles odrážel snížení mezinárodních cen rostlinných olejů, obilovin …
Pokračování textu “ Index cen potravin FAO klesal v červnu 2022 již třetí měsíc po sobě“

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

V průběhu 14. týdne (4. 4. – 10. 4. 2022) se ve sledovaných podnicích porazilo, klasifikovalo a ocenilo podle SEUROP normy o 165 ks dospělého jatečného skotu více než v předchozím týdnu. Vyšší byly porážky u mladých býků (+107 ks) a u krav (+148 ks). Méně  kusů bylo poraženo u býků starších dvou …
Pokračování textu „ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA“

Index cen potravin FAO v březnu zaznamenal skokový nárůst na další historické maximu

FAO – Mezinárodní obchod se zemědělskými produkty a vstupy LI. Podle nejnovějšího reportu FAO z 8. dubna 2022, hodnota FAO Food Price Indexu v březnu vzrostla o 12,6 %, čímž se index dostal na novou nejvyšší úroveň od svého vzniku v roce 1990. Aktuální nárůst reflektuje nová historická maxima u dílčích indexů …
Pokračování textu „Index cen potravin FAO v březnu zaznamenal skokový nárůst na další historické maximu“

ČSÚ: V Česku loni vzrostly stavy skotu a drůbeže i výroba mléka a snáška vajec

Tři nové publikace Českého statistického úřadu z oblasti zemědělské statistiky přinášejí podrobná data o chovu skotu, prasat a drůbeže v Česku v roce 2021. Stavy skotu se podle nich meziročně zvýšily o 1,4 %, výroba mléka o 1,3 %. Počet prasat ve stejné době poklesl o 3,4 %. Stavy drůbeže narostly o …
Pokračování textu „ČSÚ: V Česku loni vzrostly stavy skotu a drůbeže i výroba mléka a snáška vajec“

Soukromé skladování vepřového masa – příjem žádostí

  V Praze dne 25. 03. 2022 Na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/470 ze dne 23. března 2022 došlo v rámci celé Evropské unie k vyhlášení režimu soukromého skladování vepřového masa. Veškerou legislativu včetně prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/470 s přílohou lze nalézt na www.szif.cz: v sekci SZIF poskytuje …
Pokračování textu „Soukromé skladování vepřového masa – příjem žádostí“

TRŽNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM02_2022 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Ovoce 03_22 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Skot 03_22 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Prasata a selata 03_22 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Ovoce a zelenina 03_22 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Mlékárenské výrobky

02_2022 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Ovoce 03_22 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Skot 03_22 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Prasata a selata 03_22 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Ovoce a zelenina 03_22 Tržní informační …
Pokračování textu „TRŽNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM02_2022 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Ovoce 03_22 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Skot 03_22 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Prasata a selata 03_22 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Ovoce a zelenina 03_22 Tržní informační systém > Cenový a informační servis > Mlékárenské výrobky“

ČSÚ: Živočišná výroba se koncentruje – nejvýrazněji je to znát v sektoru prasat a drůbeže

Nižší stavy hospodářských zvířat jsou však z velké části kompenzovány zvýšením užitkovosti. Za posledních 20 let prošla živočišná výroba v Česku velkými změnami – snížením stavů hospodářských zvířat, snížením počtu zemědělských podniků s chovem zvířat, zvýšením počtu chovaných zvířat v jednom podniku i změnami ve stavech zvířat v subjektech různých právních forem zabývajících se živočišnou …
Pokračování textu „ČSÚ: Živočišná výroba se koncentruje – nejvýrazněji je to znát v sektoru prasat a drůbeže“