Španělsko chce, aby přistěhovalci a nezaměstnaní vyplnili pracovní místa pracovníků v zemědělství

Hraniční omezení a blokování hranic donutila mnoho zahraničních pracovníků zůstat doma během hlavní sezóny sklizně potravin ve Španělsku. Španělská vláda však uvedla, že umožní farmám přijmout lokálně i 75 000 až 80 000 lidí, z nichž mnohým by bylo normálně „bráněno v práci“, protože dostávají sociální podporu – toto opatření …
Pokračování textu „Španělsko chce, aby přistěhovalci a nezaměstnaní vyplnili pracovní místa pracovníků v zemědělství“

Zařazení zemědělství do kritického sektoru napříč EU – stanovisko GEOPA COPA i ČMSZP vyslyšel komisař Nicolas Schmit

Minulý čtvrtek jsme poslali dopis komisaři pro zaměstnanost a sociální práva, panu Nicolasu Schmitovi. Zpětná vazba jeho kabinetu byla pozitivní, protože nejnaléhavější problémy (nedostatek pracovních sil nebo finanční podpora zaměstnavatelů) byly zahrnuty do pokynů pro tento týden z Komise). V pondělí zveřejnila Evropská komise „Pokyny pro výkon volného pohybu pracovníků“, EA …
Pokračování textu „Zařazení zemědělství do kritického sektoru napříč EU – stanovisko GEOPA COPA i ČMSZP vyslyšel komisař Nicolas Schmit“

Stanovisko ČMSZP k jednání s Evropskou radou – COVID 19 a vliv na zaměstnanost v zemědělském sektoru

Od počátku vyhlášení pandemie COVID 19 se vedení svazu rozhodlo jednat. V průběhu minulého týdne proběhlo jednání úzkého vedení GEOPA (kde má ČMSZP svého zástupce) a následně GEOPA byla oslovena k vyjádření stanovisek vč. stanoviska ČMSZP. Hlavním bodem jednání bylo i  stanovisko COPA, které bude diskutováno s Evropskou radou DG …
Pokračování textu „Stanovisko ČMSZP k jednání s Evropskou radou – COVID 19 a vliv na zaměstnanost v zemědělském sektoru“

COVID-19 odpovědi z EK

GEOPA COPA připravila sérii otázek a odpovědí od Evropské Komise k zavedení opatření za účelem omezení šíření  COVID-19 známé jako koronavirus. Níže se dozvíte více:   Co dělá/dělala Komise od hlášení ohniska COVID-19 v Číně? 1. Na úrovni EU Komise na základě rozhodnutí o přeshraničním ohrožení zdraví koordinuje s členskými …
Pokračování textu „COVID-19 odpovědi z EK“

Brussel GEOPA COPA – projekt pro zvyšování přitažlivosti zemědělské práce byl podpořen

V rámci loňského roku se ČMSZP podařilo prosadit, že další téma, které mu je třeba se věnovat je zvyšování zájmu o zemědělství. A to nejen při náboru studentů, pracovníků, ale i u širší veřejnosti, která je často pod vlivem mnoha matoucích informací. Prvním krokem projektu bude sběr dat mezi jednotlivými …
Pokračování textu „Brussel GEOPA COPA – projekt pro zvyšování přitažlivosti zemědělské práce byl podpořen“

Evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna.

Směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna. Členské státy budou mít nyní tři roky na přijetí právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s touto směrnicí. Obecným cílem bylo zajistit provádění zásady rovnosti mezi muži a ženami, pokud jde o příležitosti na trhu …
Pokračování textu „Evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna.“

Výzva: Vliv změny klimatu na zaměstnanost v zemědělství

Sociální podmínky, zaměstnanost a trh práce budou stále ovlivňovány hospodářskou krizí. Významná je také změna klimatu. Nejen v případě přímých strukturálních změn vyplývajících z opatření na přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění změny klimatu, ale také v procesu přechodu ze starých pracovních míst na nová. Zemědělství je jedním z hospodářských …
Pokračování textu „Výzva: Vliv změny klimatu na zaměstnanost v zemědělství“

Směrnice EP poukazující na flexicurity – nové povinnosti pro zaměstnavatele

Komise proto v rámci svého pracovního programu předložila návrh směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Celkovým cílem směrnice je podporovat bezpečnější a předvídatelnější zaměstnanost při současném zajištění přizpůsobivosti trhu práce a zlepšování životních a pracovních podmínek. V posledních letech, zejména po finanční krizi v roce 2008, došlo ke zvýšení flexibility …
Pokračování textu „Směrnice EP poukazující na flexicurity – nové povinnosti pro zaměstnavatele“

Úzké vedení GEOPA 15.4.2019

V rámci pondělního zasedání proběhla debata nad vývojem problematiky mzdových nákladů v jednotlivých zemí EU. Byla prezentována srovnávací analýza napříč 19 členskými státy.  Výsledky a doporučení budou závěrem prezentovány Evropské komisy. Z tohoto pracovního setkání vyplynulo několik nedostatků, a proto jsme byli vyzváni k úpravám a připomínkování dokumentů, které reflektujízejména  …
Pokračování textu „Úzké vedení GEOPA 15.4.2019“

Další pravidla, které zasáhnou podnikatelskou sféru, povinnost informovat by měl mít zaměstnavatel napříč členskými státy – transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek

Rumunské předsednictví Rady a Evropský parlament dospělo k prozatímní dohodě o směrnici zaměřené na zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti pracovních podmínek v celé EU. Dohoda bude nyní předložena Evropskému parlamentu a zástupcům členských států v Radě EU ke schválení. Cílem nového zákona je reagovat na výzvy na trhu práce vyvolané demografickým vývojem, …
Pokračování textu „Další pravidla, které zasáhnou podnikatelskou sféru, povinnost informovat by měl mít zaměstnavatel napříč členskými státy – transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek“