Pozor – zelená nafta za roční přiznání pro rok 2022 se musí odevzdat elektronicky do 31.3.2023.

 
Dobrý den, vážení pěstitelé,

Česká společnost rostlinolékařská, pobočka Opava, z.s., jako nově oprávněná  vzdělávací instituce pro pořádání školení odborné způsobilosti, vám nabízí školení pro získání osvědčení OZ  druhého st., které pořádáme dne 9.12.2022  v Opavě, Jaselská 16 (viz příloha).

Prosím, přihlášku zašlete na vilem.kaller@seznam.cz

V období od 1. 7. do 10. 7. 2022 včetně, nebudou z důvodu nezbytné aktualizace databází MZe dostupné systémy a aplikace MZe. V tomto termínu budou systémy a aplikace MZe nedostupné a nebude možné se k nim přihlásit.
Současně bude nefunkční i hlavní stránka MZe Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství a stránka Portálu farmáře, (eAGRI – Portál farmáře (eAGRI)).
V případě nejasností, prosím, kontaktujte HelpDesk Ministerstva zemědělství – helpdesk@mze.cz.
Bližší informace týkající se příjmu vzorků do Komise pro hodnocení a zatřiďování vín jsou dostupné na https://www.szpi.gov.cz/.

Vláda schválila snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,5 koruny na litr – počítejte, že vratka ze zelené nafty poklesne.

Jak jste si jistě při letošním podávání žádosti o vratku Zelené nafty všimli, sazba vratky se snížila o korunu (pro ty z Vás s VDJ např. u kódu 36 z 9,50 na 8,50 Kč).

Po dnešním rozhodnutí vlády to znamená, že snížení spotřební daně za naftu o 1,5 koruny na litr se promítne i na letošní sazbě Zelené nafty (minimálně na období od 1. června do 30. září)

Dobrý den.
Vážená paní/ Vážený pane,
jako studentka Ekonomické fakulty Technickej univerzity Košice (Slovensko) si Vás dovoluji požádat, pokud je to možné o sdílení dotazníku k mé diplomové práci, která se týká účtování nákladů Activity Based Costing metodou, mezi Vaše členy, partnery a jednotlivé zemědělské podniky.Cílem dotazníku je zjistit používání této ABC metody účtování nákladů v podnicích zemědělské prvovýroby. 
 
Za pomoc a sdílení dotazníku Vám předem děkuji.
Link na dotazník je: https://www.survio.com/survey/d/D7Y5M4A1T2O7I2G6A
 
S pozdravem
Bc. Monika Smolárová (studentka 5.ročník, Ekf TUKE)

Roční hlášení o odpadech za rok 2021

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady zpracujte v čas, podávat nej lze letos nejpozději do 28. 2. 2022. To je změna oproti dřívějšku.

Kam hlásit?

ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)

roční hlášení o produkci a nakládání s odpady se podává elektronicky na internetovém portálu ISPOP

Od kdy vzniká povinnost hlásit?

 

Nový zákon o odpadech přináší pro mnoho menších producentů nebezpečných odpadů úlevu. Někteří nebudou muset roční hlášení za odpady zpracovávat a posílat na ISPOP, k tomu slouží níže uvedené limity.

U producentů ostatních odpadů se nic nemění.

Limity producentů odpadů:

produkují nebo nakládají s více než 600 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok (dříve 100kg)
produkují nebo nakládají s více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok (zůstává stejné)

Více se dozvíte na stránkách ISPOP,