V období od 1. 7. do 10. 7. 2022 včetně, nebudou z důvodu nezbytné aktualizace databází MZe dostupné systémy a aplikace MZe. V tomto termínu budou systémy a aplikace MZe nedostupné a nebude možné se k nim přihlásit.
Současně bude nefunkční i hlavní stránka MZe Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství a stránka Portálu farmáře, (eAGRI – Portál farmáře (eAGRI)).
V případě nejasností, prosím, kontaktujte HelpDesk Ministerstva zemědělství – helpdesk@mze.cz.
Bližší informace týkající se příjmu vzorků do Komise pro hodnocení a zatřiďování vín jsou dostupné na https://www.szpi.gov.cz/.

Vláda schválila snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,5 koruny na litr – počítejte, že vratka ze zelené nafty poklesne.

Jak jste si jistě při letošním podávání žádosti o vratku Zelené nafty všimli, sazba vratky se snížila o korunu (pro ty z Vás s VDJ např. u kódu 36 z 9,50 na 8,50 Kč).

Po dnešním rozhodnutí vlády to znamená, že snížení spotřební daně za naftu o 1,5 koruny na litr se promítne i na letošní sazbě Zelené nafty (minimálně na období od 1. června do 30. září)

Dobrý den.
Vážená paní/ Vážený pane,
jako studentka Ekonomické fakulty Technickej univerzity Košice (Slovensko) si Vás dovoluji požádat, pokud je to možné o sdílení dotazníku k mé diplomové práci, která se týká účtování nákladů Activity Based Costing metodou, mezi Vaše členy, partnery a jednotlivé zemědělské podniky.Cílem dotazníku je zjistit používání této ABC metody účtování nákladů v podnicích zemědělské prvovýroby. 
 
Za pomoc a sdílení dotazníku Vám předem děkuji.
Link na dotazník je: https://www.survio.com/survey/d/D7Y5M4A1T2O7I2G6A
 
S pozdravem
Bc. Monika Smolárová (studentka 5.ročník, Ekf TUKE)

Roční hlášení o odpadech za rok 2021

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady zpracujte v čas, podávat nej lze letos nejpozději do 28. 2. 2022. To je změna oproti dřívějšku.

Kam hlásit?

ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)

roční hlášení o produkci a nakládání s odpady se podává elektronicky na internetovém portálu ISPOP

Od kdy vzniká povinnost hlásit?

 

Nový zákon o odpadech přináší pro mnoho menších producentů nebezpečných odpadů úlevu. Někteří nebudou muset roční hlášení za odpady zpracovávat a posílat na ISPOP, k tomu slouží níže uvedené limity.

U producentů ostatních odpadů se nic nemění.

Limity producentů odpadů:

produkují nebo nakládají s více než 600 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok (dříve 100kg)
produkují nebo nakládají s více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok (zůstává stejné)

Více se dozvíte na stránkách ISPOP,

Ministerstvo zemědělství organizuje Den se zemedělským diplomatem ve Spojených arabských emirátech Lukášem Zamrzlou

Datum:
19.1.2022  8:00 – 16:00

Místo konání:
Online (MS Teams)

Kategorie:
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

ZVEME VÁS NA ONLINE SETKÁNÍ (á 30 min) ve středu 19. 1. 2022 od 8 hod do 16 hod (SEČ).

Zemědělský diplomat, Lukáš Zamrzla, je připraven s Vámi prodiskutovat konkrétní témata, která Vás z daného teritoria zajímají.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE mají časovou dotaci á 30 min, proběhnou na platformě MS Teams. Účast je zdarma.

Pozvánku naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy

Pozvánka DEN se ZD – SAE   (PDF, 180 KB)

Za tým ČMSZP bychom chtěli poděkovat všem našim členům a partnerům, kteří nás poctili návštěvou na stánku v pavilonu T2 veletrhu Země Živitelka 2021. Doufáme, že se uvidíme i na akci DNY Zemědělce 2021 v Kameni.