Změna protierozních podmínek v rámci standardu dobrého zemědělského stavu půdy DZES 5 s účinností od 1. ledna 2019

1. ledna 2019 nabyde účinnosti novela č.126/2018 Sb. k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor. Tato novela přinese několik zásadních změn zejména v oblasti plnění podmínek standardu …
Pokračování textu „Změna protierozních podmínek v rámci standardu dobrého zemědělského stavu půdy DZES 5 s účinností od 1. ledna 2019“

Termín otevření 8. kola příjmu žádostí v rámci programů Investiční, Provozní úvěry a Investiční úvěry Zemědělec

8. kolo příjmu žádostí v rámci programů Investiční, Provozní úvěry a Investiční úvěry Zemědělec bude otevřeno dne 28. 11. 2018 v 8:00. Program Investiční úvěry Zemědělec je určen pro zemědělské prvovýrobce, kteří jsou zároveň malými a středními podniky. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč stejně jako v níže uvedeném programu …
Pokračování textu „Termín otevření 8. kola příjmu žádostí v rámci programů Investiční, Provozní úvěry a Investiční úvěry Zemědělec“

Monitoring nejen zemědělců

Komise vydala nové nařízení – nové technologie (výstupy) pro monitoring v rámci mohou nyní jednotlivé ČS vyzkoušet. ČR je testuje. Dnes je možné  „ze vzduchu“ identifokovat a detekovat např.první seče, meziplodiny atd. Nejsou schopni určit plochy a intenzitu pastvin a např. neposečené pásy cca v rozmezí 11-15 m, jelikož není …
Pokračování textu „Monitoring nejen zemědělců“

Národní dotace budou převedeny na SZIF a administrovány ve správním řízení

Důvody, které byli sděleny na zasedání Zemědělského výboru k tomuto návrhu : lepší komunikace SZIF – žadatel nález NKÚ – zprůhlednění dotačních titulů MZe – bude se zabývat vizí a administrativu nechá na SZIFU Účinnost od 1.1.2020 PS sněmovna bude schvalovat oběm fin.prostředků a pravidla bude vydávat MZe. Žádosti bude přijímat …
Pokračování textu „Národní dotace budou převedeny na SZIF a administrovány ve správním řízení“

SZIF – návrh rozpočtu byl schválen zemědělským výborem

Okolo 1, 0115 MILIONŮ by mělo být investováno do lesního hospodářství. V příštím roce bude SZIF hospodařit s 39,5 miliardy korun . Vláda České republiky dnes schválila „Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2019“. V příštím roce bude platební agentura hospodařit s částkou přes 39,5 miliardy korun, na …
Pokračování textu „SZIF – návrh rozpočtu byl schválen zemědělským výborem“

Dotační programy zemědělství pro rok 2019 – zemědělský výbor doporučuje PS a Parlamentu, aby jej schválila

Ministr upozornil na důležitost podpory chovu prasat drůbeže, jako důležité prvky živočišné výroby v ČR , které je třeba zastabilizovat a na živočišnou výrobu. Celkem je vyčleněno 3,8 mld. Kč. Prioritou pro MZe je živ.výroba a to 2,7 mld. Kč. Welfare bude zahrnovat- prasata, drůbež, chov skotu (mléko) a od zástupců MZe …
Pokračování textu „Dotační programy zemědělství pro rok 2019 – zemědělský výbor doporučuje PS a Parlamentu, aby jej schválila“

Zemědělci a lesní hospodáři dostanou část letošních nákladů na pojištění proti nepředvídatelným škodám

Zemědělci a lesní hospodáři mohou počítat s tím, že jim Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) uhradí část letošních nákladů na pojištění proti nepředvídatelným škodám. O konkrétní výši podpory, která se oproti loňsku zvýšila, rozhodlo představenstvo PGRLF. „Podpora pojištění je součástí koncepce našeho ministerstva a PGRLF, jejímž cílem je …
Pokračování textu „Zemědělci a lesní hospodáři dostanou část letošních nákladů na pojištění proti nepředvídatelným škodám“

SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V CHKO BROUMOVSKO SE ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ

Jménem Ministerstva zemědělství a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR si Vás dovolujeme pozvat na SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V CHKO BROUMOVSKO SE ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ Témata jsou: Agroenvironmentálně-klimatické opatření – účel opatření a princip kalkulace plateb, vztah ke konkrétním podmínkám a předcházení chybovosti při jejich plnění Návrat vlka …
Pokračování textu „SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V CHKO BROUMOVSKO SE ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ“

Evropský účetní dvůr zveřejnil stanovisko k navrhované reformě Společné zemědělské politiky – kritizuje zachování přímých plateb i návrh na odpočet nákladů na zaměstnance v případě zastropování; Komisař pro zemědělství závěry Evropského účetního dvora odmítl

  ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP – 11.11.2018 – Evropský účetní dvůr (EÚD) zveřejnil dne 07/11/2018 stanovisko k Společné zemědělské politice po roce 2020 (o předběžných závěrech jsme informovali zde), podle EÚD by plány nové SZP měly být zelenější, důsledně založené na výkonnosti, a měly by vést k lepšímu vyvozování odpovědnosti. …
Pokračování textu „Evropský účetní dvůr zveřejnil stanovisko k navrhované reformě Společné zemědělské politiky – kritizuje zachování přímých plateb i návrh na odpočet nákladů na zaměstnance v případě zastropování; Komisař pro zemědělství závěry Evropského účetního dvora odmítl“