PGRLF spustí během léta dva programy podpory pojištění pro oblast lesního hospodářství

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., otevře v pondělí 15. července 2024 nové kolo příjmu žádostí do programu Pojištění lesních porostů a ve čtvrtek 1. srpna 2024 příjem žádostí do titulu Pojištění produkce lesních školek. U program Pojištění lesních porostů se jedná o podporu ve formě finančních prostředků na úhradu části nákladů prokazatelně …
Pokračování textu „PGRLF spustí během léta dva programy podpory pojištění pro oblast lesního hospodářství“

PGRLF: Aktualizace seznamu spolupracujících bank u programu Podpora nákupu půdy

  Vážení klienti, v rámci programu Podpora nákupu půdy lze nově uzavírat Úvěrové smlouvy se společností IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o., se kterou byla ze strany PGRLF uzavřena smlouva o spolupráci. Jde tak již o jedenáctou společnost, u které mohou klienti požádat o úvěr poté, co podají žádost do programu Podpora nákupu půdy. Stávající spolupracující …
Pokračování textu „PGRLF: Aktualizace seznamu spolupracujících bank u programu Podpora nákupu půdy“

PGRLF otevře 18. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., vyhlašuje nové kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. 18. kolo programu bude spuštěno v pondělí 6. května 2024 v 9.00 hodin. Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby, které v uplynulých 24 měsících neuzavřely smlouvu s …
Pokračování textu „PGRLF otevře 18. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec“

PGRLF: Společnost PGRLF, a. s., navyšuje celkový limit podporovaných úvěrových prostředků u programu Zemědělec

  únor 2024, PRAHA Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., upravuje od 1. března 2024 podmínky poskytování podpory u programu Zemědělec, kde dochází mimo jiné k navýšení celkového limitu podporovaných úvěrových prostředků nebo k zavedení kategorie začínajícího podnikatele. Příjem žádostí do titulu Zemědělec je kontinuální po celý rok od 1. …
Pokračování textu „PGRLF: Společnost PGRLF, a. s., navyšuje celkový limit podporovaných úvěrových prostředků u programu Zemědělec“

Společnost PGRLF, a. s. stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář a Zpracovatel dřeva

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce, nákupu zemědělské půdy a výroby potravin za 4. čtvrtletí roku 2023. Sazby se týkají přijatých žádostí za období od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023. Konkrétně se jedná o programy Lesní …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a. s. stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář a Zpracovatel dřeva“

Společnost PGRLF, a. s., stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel, Podpora nákupu půdy a Potravinář

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce, nákupu zemědělské půdy a výroby potravin za 4. čtvrtletí roku 2023. Sazby se týkají přijatých žádostí za období od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a. s., stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel, Podpora nákupu půdy a Potravinář“

Společnost PGRLF, a. s., otvírá po novém roce program Finanční podpora pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., zahájí od 1. ledna 2024 do 31. října 2024 další kolo příjmu žádostí do programu Finanční pojištění.   Cílem programu Finanční podpora pojištění je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a. s., otvírá po novém roce program Finanční podpora pojištění“

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond letos již vyplatil téměř 190 milionů korun na zemědělské pojištění

Ministerstvo zemědělství, dlouhodobě motivuje české zemědělce a lesníky k řízení rizik spojených s jejich podnikáním, a to mimo jiné prostřednictvím programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) pro podporu pojištění. V letošním roce se i díky snížení byrokratické zátěže na klienty celý proces výrazně zjednodušil a zrychlil. Cílem programů Podpora pojištění je …
Pokračování textu „Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond letos již vyplatil téměř 190 milionů korun na zemědělské pojištění“

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 40 % až 52 % uhrazeného pojistného.

Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor. „Podpora pojištění je významná a vyhledávaná součást programů PGRLF, a.s., do kterých se hlásí zemědělci či lesníci, kteří investovali do pojištění jakožto …
Pokračování textu „Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 40 % až 52 % uhrazeného pojistného.“