PGRLF otevře 18. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., vyhlašuje nové kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. 18. kolo programu bude spuštěno v pondělí 6. května 2024 v 9.00 hodin. Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby, které v uplynulých 24 měsících neuzavřely smlouvu s …
Pokračování textu „PGRLF otevře 18. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec“

PGRLF: Společnost PGRLF, a. s., navyšuje celkový limit podporovaných úvěrových prostředků u programu Zemědělec

  únor 2024, PRAHA Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., upravuje od 1. března 2024 podmínky poskytování podpory u programu Zemědělec, kde dochází mimo jiné k navýšení celkového limitu podporovaných úvěrových prostředků nebo k zavedení kategorie začínajícího podnikatele. Příjem žádostí do titulu Zemědělec je kontinuální po celý rok od 1. …
Pokračování textu „PGRLF: Společnost PGRLF, a. s., navyšuje celkový limit podporovaných úvěrových prostředků u programu Zemědělec“

Společnost PGRLF, a. s. stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář a Zpracovatel dřeva

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce, nákupu zemědělské půdy a výroby potravin za 4. čtvrtletí roku 2023. Sazby se týkají přijatých žádostí za období od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023. Konkrétně se jedná o programy Lesní …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a. s. stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář a Zpracovatel dřeva“

Společnost PGRLF, a. s., stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel, Podpora nákupu půdy a Potravinář

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce, nákupu zemědělské půdy a výroby potravin za 4. čtvrtletí roku 2023. Sazby se týkají přijatých žádostí za období od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a. s., stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel, Podpora nákupu půdy a Potravinář“

Společnost PGRLF, a. s., otvírá po novém roce program Finanční podpora pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., zahájí od 1. ledna 2024 do 31. října 2024 další kolo příjmu žádostí do programu Finanční pojištění.   Cílem programu Finanční podpora pojištění je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a. s., otvírá po novém roce program Finanční podpora pojištění“

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond letos již vyplatil téměř 190 milionů korun na zemědělské pojištění

Ministerstvo zemědělství, dlouhodobě motivuje české zemědělce a lesníky k řízení rizik spojených s jejich podnikáním, a to mimo jiné prostřednictvím programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) pro podporu pojištění. V letošním roce se i díky snížení byrokratické zátěže na klienty celý proces výrazně zjednodušil a zrychlil. Cílem programů Podpora pojištění je …
Pokračování textu „Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond letos již vyplatil téměř 190 milionů korun na zemědělské pojištění“

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 40 % až 52 % uhrazeného pojistného.

Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor. „Podpora pojištění je významná a vyhledávaná součást programů PGRLF, a.s., do kterých se hlásí zemědělci či lesníci, kteří investovali do pojištění jakožto …
Pokračování textu „Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 40 % až 52 % uhrazeného pojistného.“

PGRLF spustí 17. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

  Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., vyhlašuje další kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Již 17. kolo programu bude spuštěno ve středu 6. prosince 2023 v 9.00 hodin. Nově v rámci tohoto kola spouští PGRLF i instruktážní video „IÚZ: Jak podat žádost“ s přesnými instrukcemi, jak správně postupovat při vyplnění žádosti. …
Pokračování textu „PGRLF spustí 17. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec“

Podpora zemědělství prostřednictvím společnosti PGRLF, a.s., v roce 2022 dosáhla 2,6 mld. Kč.

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., v roce 2022 nabídla českým zemědělcům ve 12 podpůrných programech několik možností podpor, a to formou subvence části úroků z komerčních úvěrů, podpory pojištění nebo úvěrů zprostředkovaných přímo společností PGRLF. V minulém roce zaznamenal fond nárůst počtu přijatých žádostí, kterých společnost obdržela přes 15 800. Již klasicky nejvyhledávanějšími programy …
Pokračování textu „Podpora zemědělství prostřednictvím společnosti PGRLF, a.s., v roce 2022 dosáhla 2,6 mld. Kč.“