Novinky z EU: NGT získává příznivý hlas v COMENVI, ochranný status vlků v EU

NGT získává příznivý hlas v COMENVI

Dne 24. ledna 2024 hlasoval Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o svém zprávě o nových genetických technikách (NGT) se 47 hlasy pro, 31 hlasy proti a 4 zdržujícími se hlasy. Zatímco konečný postoj bude hlasován během únorové plenární schůze, závěry Výboru pro životní prostředí již naznačují dobrý pokrok směrem k přiblížení inovací v oblasti osiva bliž k potřebám zemědělské komunity.


Vyvážení ochrany a spolupráce: ochranný status vlků v EU

Evropská komise předložila návrh na rozhodnutí Rady o změně ochranného statusu vlků podle mezinárodní Bernské úmluvy, přecházející od „striktně chráněné“ k „chráněné“. To následuje po prosinci 2023, kdy studie EU odhalila významný nárůst populace vlků na více než 20 000 v rámci členských států EU za posledních dvacet let. Zatímco to je přičítáno opatřením na ochranu, pozitivním postojům veřejnosti a zlepšením prostředí, tento růst vedl k zvýšeným konfliktům, zejména co se týče škod na dobytku. Aktualizace biodiverzity z roku 2020: schválený kompromis zákona o obnově přírody Trilogový kompromis k zákonu o obnově přírody byl schválen Výborem pro životní prostředí. Konečné hlasování se očekává v únoru.  Pravděpodobně bude vytvořena zvláštní komise.