Vláda schválila navýšení minimální mzdy pro rok 2021 o 600 Kč. Minimální mzda v Česku bude 15 200 korun v roce 2021, schválila na dnešním jednání vláda.

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 DP 8.F., 20.A., 20.B., 20.C., 20.D.

Bylo vydáno zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů ze dne 12. 11. 2020. Zpřesnění zásad lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR – http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/ …
Pokračování textu „Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 DP 8.F., 20.A., 20.B., 20.C., 20.D.“

Informace pro žadatele, související s problematikou stanovení sazeb dotace pro rok 2020 u předmětů dotace v rámci dotačních programů 9.A.a. a 9.A.b.1.-3. v návaznosti na COVID-19

Bylo vydáno zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů ze dne 12. 11. 2020. Zpřesnění zásad lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR – http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/ …
Pokračování textu „Informace pro žadatele, související s problematikou stanovení sazeb dotace pro rok 2020 u předmětů dotace v rámci dotačních programů 9.A.a. a 9.A.b.1.-3. v návaznosti na COVID-19“

Informace pro žadatele ohledně doplnění bankovního spojení – DP 3.c., 3.d.

Žadatelé, kteří podali žádost v listinné podobě, jsou povinni doplnit bankovní spojení k registračnímu číslu žádosti na Portálu farmáře SZIF.    Pro doplnění bankovního spojení je na Portálu farmáře SZIF žadateli k dispozici Příručka pro žadatele při změně identifikačních údajů. Lze si ji zobrazit po kliknutí na rozbalovací menu …
Pokračování textu „Informace pro žadatele ohledně doplnění bankovního spojení – DP 3.c., 3.d.“

VALNÁ HROMADA 16.12.2020

  Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů   Valná hromada v omezeném režimu Ve středu 16. prosince 2020 od 10:00 se koná Valná hromada Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. V době publikace této pozvánky nelze zcela s jistotou předvídat, jaká konkrétní opatření veřejné správy související s epidemií COVID-19 a jejím vývojem budou účinná. Proto byl program VH omezen na záležitosti plynoucí ze …
Pokračování textu „VALNÁ HROMADA 16.12.2020“

Otevřený dopis zemědělských nevládních organizací ministru zemědělství ČR

Vážený pane ministře, společná zemědělská politika na období 2023–2027 začíná nabývat jasných obrysů. Jednání na úrovni EU pokračují a výstupy z nich ukazují, kterým směrem se mohou jednotlivá opatření a způsoby produkce potravin v EU ubírat. Jedná se o zásadní proces, jehož výsledky budou mít vážné dopady nejen do zemědělského sektoru. Jako …
Pokračování textu „Otevřený dopis zemědělských nevládních organizací ministru zemědělství ČR“

Ministr Toman po jednání Ústřední nákazové komise: V boji s africkým morem prasat byla vytyčena oblast s intenzivním lovem divočáků

12.11.2020 Tisková zpráva – Ústřední nákazová komise (ÚNK), kterou minulý týden svolal ministr zemědělství Miroslav Toman, dnes projednávala problematickou nákazovou situaci ve vztahu k africkému moru prasat (AMP), ptačí chřipce a také Covidu-19. Nejvážnějším rizikem pro tuzemské chovy je šířící se AMP v Německu a Polsku v blízkosti českých hranic. …
Pokračování textu „Ministr Toman po jednání Ústřední nákazové komise: V boji s africkým morem prasat byla vytyčena oblast s intenzivním lovem divočáků“

ČSCHMS: Výpočty škod způsobených chráněnými živočichy nově

11.11.2020,  Kamil Malát   Po dvou letech příprav se konečně schyluje k zahájení standardního připomínkového řízení k nové vyhlášce, která stanovuje způsob výpočtu náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. V případě chovatelů masného skotu se jedná zejména o škody způsobené vlkem a rysem, ale také bobrem, vydrou či výjimečně …
Pokračování textu „ČSCHMS: Výpočty škod způsobených chráněnými živočichy nově“

Slovo ministra – SZP, koronavirus

4.11.2020 Zemědělec, 2. listopadu 2020 Debata o společné zemědělské politice (SZP) v posledních týdnech zdánlivě ustoupila, v médiích ji zastínila koronavirová pandemie. Vyjednávání SZP ale přesto nabralo na rychlosti, a to jak na pracovní, tak na nejvyšší, ministerské úrovni. Na říjnové Radě ministrů se po třídenním vyjednávacím maratónu podařilo dohodnout …
Pokračování textu „Slovo ministra – SZP, koronavirus“

FAO – Mezinárodní obchod se zemědělskými produkty a vstupy XX. „Nejvyšší hodnoty indexu od ledna 2020 kromě masa“

  FAO Price Index Říjen 2020 (k září 2020) Říjen 2020 (k říjnu 2019) Mléčné výrobky + 2,2 % + 3,5% Cukr + 7,6 % + 9,3% Obilniny + 7,5 % + 6,5% Rostlinný olej + 1,8 % + 26,5% Maso – 0,5 % – 10,7%   Podle nejnovějšího reportu …
Pokračování textu „FAO – Mezinárodní obchod se zemědělskými produkty a vstupy XX. „Nejvyšší hodnoty indexu od ledna 2020 kromě masa““